Kvinder smiler på kontor

Ærø Kommune er blandt de første kommuner, der har implementeret Fællessprog III. Ulla Bak, der er visitator og systemadministrator fortæller, hvilke erfaringer de har gjort sig med FSIII i kommunen, og hvordan implementeringen er forløbet.

Ærø Kommune er pilotkommune på FSIII. De gik i drift med FSIII på alle berørte områder allerede i januar i år. Erfaringerne fra implementeringen og den efterfølgende dagligdag peger på uddannelse som nøglen til succes:

”Man skal have fokus på undervisning i selve metoden og ikke kun systemet. Det kan være svært at skelne mellem system og metode, så for at få forståelse for selve FSIII-metoden skal der undervises specifikt i denne”, fortæller Ulla Bak, der også anbefaler, at kommunerne sætter ressourcer af til at revisitere samt overflytte nødvendige data fra det tidligere journalsystem. ”Det er vigtigt at gennemtænkte, hvad man vil med f.eks. handleplaner, døgnrytmeplaner osv.”

Big bang

For at undgå dobbelt dokumentation, valgte Ærø Kommune, at udrulle FSlll til alle områder på en gang. Organisationsenhederne begyndte at dokumentere efter FSlll-metoden så tæt på hinanden som muligt i forhold til undervisning og i denne rækkefølge:

  • Visitationen
  • Plejecentre
  • Udegruppe
  • Terapeuter
  • Sygeplejen

”Vi fulgte en udrulningsplan, hvor alle organisationsenheder kom på på en gang, dog med den undtagelse, at der kunne være lidt forskydning i forhold til FSIII undervisning,” fortæller Ulla Bak og fortsætter: ”Det fungerede rigtigt fint med, at vi kunne ændre roller efterhånden som slutbrugerne havde været til undervisning.”

Forberedelse

Før implementeringen af FSIII havde superbrugerne arbejdet grundigt med metoden og i et halvt år op til idriftsættelsen skrev de små artikler om FSIII i deres medarbejderblad for at øge kendskabet og mindske modstanden mod den nye metode.

”Jeg vil anbefale øvrige kommuner at arbejde med praksisnære cases i dokumentationsgrupper inden man går i drift med FSIII, fordi det er vigtigt at arbejde med metoden under selve implementeringen og ikke kun at arbejde med systemet. Det er vigtigt for at forstå FSIII helt. Derudover havde vi en styregruppe samt dokumentationsgrupper, som var særligt allokeret til FSIII implementeringen,” fortæller Ulla.

En ny måde at arbejde på

Undervisningen er afsluttet, og brugerne er begyndt at dokumentere efter den nye metode. Og selvom det har været en stor ændring i arbejdsgange og daglige processer, så er Ulla ikke bange for at være pilotkommune en anden gang. Hun summerer implementeringsforløbet op:

”Nu er det jo forholdsvis nyt endnu. De første medarbejdere, der er blevet undervist og som nu har dokumenteret efter FSlll er ved at vænne sig til de nye skærmbilleder samt at dokumentere efter metoden. Der har været nogle frustrationer, men sådan er det jo, hver gang vi implementerer noget nyt.”

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her