Folkeskolelærer underviser børn i skole

Digitalisering i folkeskolen kan bidrage til at sikre folkeskolereformens intentioner om øget kvalitet, og digitale læremidler kan frigøre tid. Men til trods for indsatsen i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi oplever lærerne stadig, at en række rammevilkår for digitalisering ikke er på plads.

Det konkluderer vi på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor 750 danske lærere har deltaget. Undersøgelsen er gennemført i januar 2015, altså efter et halvt skoleår med reformen.

Digitalisering kan bidrage til øget kvalitet

Digitalisering kan ifølge lærernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen være med til at øge det faglige niveau og give bedre differentiering af undervisningen.

Digitalisering kan frigøre tid

For at kommunernes driftsøkonomi efter reformen hænger sammen, skal lærerne undervise to timer mere om ugen i gennemsnit. Et studie fra 2014 viser, at digitale læremidler frigør tid i undervisningen og i lærernes forberedelse og evaluering. Studiet sætter også tal på effekterne, og det har vi brugt til at undersøge, hvor meget digitalisering der skal til for at opveje effekten af den nye driftsøkonomiske situation, herunder de nye arbejdstidsregler.

Rammevilkårene halter stadig

I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev der sat en række mål for digitalisering i folkeskolen. Alligevel peger flere nyere undersøgelser på, at man stadig oplever problemer ude på skolerne, og det bliver bekræftet af data fra vores spørgeskemaundersøgelse. Vi har spurgt lærerne direkte om, hvorvidt de formuleringer, som indgik i digitaliseringsstrategien, er opfyldt.

Folkeskolereformen og digitalisering
Folkeskolereformen og digitalisering

Indsigt i skolernes brug af it og digitale hjælpemidler

Denne undersøgelse bidrager med et opdateret indblik i lærernes holdning til, hvorvidt it, digitale læremidler og digitale redskaber kan bidrage til at komme i mål med folkeskolereformen, og til deres holdning, om der er barrierer for digitalisering.

Hent og læs

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra den offentlige sektor direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her