Digital elmåler til måling af forbrug

Er det jeres forretningsstrategi, der styrer jeres it-løsninger? Eller er det jeres it-løsninger, der styrer jeres forretningsstrategi?

Med årene, med vanerne og med den stigende kompleksitet i it-miljøet er nogle virksomheder havnet i en situation, hvor teknologien bremser ambitionerne. Digitaliseringen buldrer afsted udenfor, men det er enten for dyrt, for besværligt eller for tidskrævende at hoppe ombord på toget.

Det er ikke holdbart.

Implementeringen af ny teknologi kan være en kærkommen mulighed for at vende styrkeforholdet om, så det er jeres forretning, der udstikker kursen. Ikke jeres mangelfulde it-løsninger.

De tre R’er

I Jysk Energis net-forretning NOE Net A/S traf de netop et strategisk valg, da de besluttede at erstatte den tidligere el-netløsning med KMD Easy Energy.

- Vores gamle løsning var nok for kompleks i forhold til vores kompetenceniveau. Jeg plejer at sige, at vi havde brug for en løsning, der kunne bidrage med ro, renlighed og regelmæssighed. Ro i form af overblik. Renlighed i form af færre fejl og dermed mere konsistente data. Og regelmæssighed i form af ensrettede processer. Det har vi fået med Easy Energy, siger Peter Mørkenborg Hansen, der er it- og projektchef i Jysk Energi.

Kræver stort overblik

Jysk Energi skal i fremtiden håndtere 30.000 fjernaflæste elmålere, der sender måleværdier hjem hvert 15. minut. Det er en stor mængde data, der kommer til at flyde gennem systemet. Men så længe værdierne ligger inden for de normale afvigelser, er der ingen grund til at reagere på dem.

- Hvis man forestiller sig, at vi tidligere havde et cockpit, hvor vi så alle grønne og røde lamper på én gang, så har vi med Easy Energy fået et cockpit, hvor vi kun ser de røde lamper. Den ændring kommer til at spare os en del tid fremadrettet, siger Peter Mørkenborg Hansen.

Læs hele historien om KMD Easy Energy og Jysk Energi her