Bygningsstyrelsen EnergyKey

Efter en opdatering af KMD Easy Energy kan Forsyning Helsingør afregne kunderne efter deres faktiske forbrug af de forskellige forsyningsarter. Det har både styrket deres økonomi og forbedret deres kundeservice.

Da Forsyning Helsingør i 2015 udskiftede ca. 38.000 el-, vand- og varmemålere til fjernaflæste målere, lagde de samtidig fundamentet for fremtidens forsyningsvirksomhed. Det gav dem blandt andet mulighed for at tilbyde nye former for services til kunderne, men det gav dem også mulighed for at afregne kundernes el-, vand- og varmeforbrug på andre måder end via det traditionelle a conto-indbetalingskort. For der er noget utidssvarende over at få et estimat, når man med de fjernaflæste målere faktisk er i stand til at afregne kunderne efter deres faktiske forbrug. Med den ambition som ledestjerne gik Forsyning Helsingør derfor i gang med et større konverteringsprojekt, hvor man omlagde afregningsmodellen i KMD Easy Energy.

"Vi er ikke i land endnu, men vi er godt på vej. I dag får vores elkunder en faktura én gang om måneden. Vand og spildevand bliver faktureret halvårligt, mens vi på varme foreløbigt fastholder en årlig afregning, fordi der er så store udsving på sommer- og vinterforbruget. På sigt håber vi dog at fakturere alt efter faktisk forbrug," siger Kim Asker Larsen, salgs- og markedschef i Forsyning Helsingør.

Han forklarer, at især erhvervskunderne og de unge har taget positivt imod den mere fleksible forbrugsafregning. De unge er vant til at betale eksempelvis internet- og mobilregninger på samme måde. Det er slet ikke logisk for dem at spare penge op, så man kan betale en årlig regning.

Flere økonomiske fordele

Samtidig med at Forsyning Helsingør omlagde afregningsmodellen, gennemførte de også en tydelig adskillelse af deres elnet- og elhandelsforretning i KMD Easy Energy, så de i fremtiden har nemmere ved at dokumentere, at de lever op til det omfattende regelsæt på området. Selvom det er vigtigt, at der er styr på juraen og lovgivningen, så er det dog de forretningsmæssige perspektiver i konverteringsprojektet, Kim Asker Larsen fokuserer mest på. Ikke mindst den forbedrede økonomi.

"På den her måde får vi hurtigere information om de kunder, der ikke betaler rettidigt, og vi kan derfor også gribe ind tidligere. Da vi opkrævede a conto, gik der op til tre måneder, før vi blev opmærksomme på den manglende betaling, og derefter gik der en rykkerproces i gang, der strakte sig over yderligere måneder. Nu kan vi reagere på en manglende betaling indenfor en måned. Derudover synes jeg faktisk også, at afregning efter faktisk forbrug kommer kunderne til gode. For det er nemmere at komme ind i et betalingsmønster igen efter én forsømt regning på et mindre beløb, end det er at blive præsenteret for en kæmpe regning, man ikke kan betale, efter et års forbrug," siger Kim Asker Larsen og tilføjer, at kunderne nu kan betale regninger via et elektronisk betalingskort direkte i KMD Easy Energy.

Konverteringsprojektet har også betydet, at Forsyning Helsingør har fået ryddet op i deres systemsetup i KMD Easy Energy. Med tiden var opsætningen blevet ulogisk og visse steder også så indforstået, at det krævede adskillige års erfaring med løsningen for at kunne gennemskue processerne. Det var ikke hensigtsmæssigt – især ikke når nye medarbejdere skulle oplæres. Derfor har de nu lagt en mere gennemskuelig systematik ind i løsningen og dermed fremtidssikret både platformen og deres egne arbejdsprocesser.

Bedre kundeservice

Kim Asker Larsen tror, at tendensen med afregning efter faktisk forbrug snart vil sprede sig i forsyningssektoren. Teknologien er moden og understøtter ambitionen om at levere en bedre kundeservice.

"Tidligere kunne der godt gå et halvt år, før en kunde modtog en regning, når de eksempelvis havde bestilt en større beholder til deres affald. Efter så lang tid har mange glemt alt om den affaldsbeholder, og så skulle vores medarbejdere håndtere en konflikt på telefonen. Den form for dårlig service husker kunderne. I dag kan vi tydeligt mærke, at vi har færre konflikter, fordi vi er i stand til at sende en regning indenfor kort tid," siger Kim Asker Larsen og forklarer, at de som en del af den forbedrede service også har mulighed for at sende kunderne en advarsel, hvis der eksempelvis er uregelmæssigheder i deres vandforbrug. Dette sker dog via andre systemer udenfor KMD Easy Energy.

"Vi kan i det hele taget mærke, at vi er kommet tættere på kunderne. Jeg tror, at det er det, der skal til, hvis vi skal have folk til at interesse sig mere for deres el-, vand- og varmeforbrug. Det skal ikke gemmes væk i en a conto-regning en gang om året. Det skal præsenteres for dem hurtigst muligt."

Kim Asker Larsen kan sagtens forestille sig, at man i fremtiden har en form for “tank-op-model” på forbrug af forsyningsarter, ligesom man eksempelvis kender det fra mobiltelefoni. På den måde kan kunden få en notits på en sms om, at der snart skal sættes penge ind på kontoen, hvis ikke der skal lukkes for forbruget.   

Et af de bedre it-projekter

Kim Asker Larsen runder af med en stor ros til KMD og det projektteam, der bistod med konverteringen fra a conto-afregning til afregning efter faktisk forbrug samt adskillelsen mellem netforretningen og handelsforretningen i KMD Easy Energy.

"Jeg har deltaget i mange projekter, og det her har helt sikkert været ét af de bedre. Der har været de rigtige folk på projektet fra begyndelsen af, og de har været yderst kompetente. Og når det har været nødvendigt, har de inddraget specialister fra det store KMD-bagland. Det betød, at vi hurtigt kunne lave ændringer og køre rettelserne igennem," slutter han.

Vi kan i det hele taget mærke, at vi er kommet tættere på kunderne. Jeg tror, at det er det, der skal til, hvis vi skal have folk til at interessere sig mere for deres el-, vand- og varmeforbrug. Det skal ikke gemmes væk i en a conto-regning en gang om året. Det skal præsenteres for dem hurtigst muligt. 

Kim asker larsen, salgs- og markedschef, forsyning helsingør

Om Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør er et multiforsyningsselskab, der leverer el, varme og vand og sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Forsyning Helsingør-koncernen blev etableret 1. januar 2010 og har ca. 150 medarbejdere, der servicerer Helsingørs erhvervsliv og institutioner samt ca. 62.000 borgere.

Læs mere om KMD Easy Energy

Cloud-løsningen (SaaS) KMD Easy Energy supporterer alle processer fra forbrugsaflæsning til betaling. Det letter jeres arbejde og forbedre den service, I giver til kunderne. Der er tale om en fleksibel løsning, som kan tilpasses og skaleres til jeres behov.

Læs mere om mulighederne her