Medarbejdere holder stort puslespil

Vi har talt om det længe, men nu skal det være slut med tunge arbejdsgange, silobaserede fagsystemer og frustrerede borgere, der kommer længere og længere væk fra uddannelse og arbejdsmarked. En ny lov gør det muligt at samarbejde mere enkelt, smidigt og meningsfuldt på tværs af kommunens indsatsområder.

Folketinget vedtog den 4. juni en ny lov – Én plan – der skal gøre det muligt for borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer at få én samlet handleplan af kommunen.

Tidligere har netop lovgivningen spændt ben for det tværgående samarbejde mellem de mange faggrupper og kontaktpersoner – i gennemsnit 15 eller flere – der kan være involveret i et enkelt borgerforløb. Men med Én plan er de lovmæssige barrierer for smidige arbejdsgange mellem eksempelvis social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet nu endegyldigt væk.

Kommunalt innovationsfællesskab

Det er dog ikke kun lovgivningen, der har spændt ben for det tværgående samarbejde i landets kommuner. Også it-understøttelsen har haltet. De respektive fagpersoner har været nødt til at hente og indtaste borgeroplysningerne i flere forskellige fagsystemer, hvilket dels har gjort sagsbehandlingen tung og ressourcekrævende, og dels har gjort det frustrerende for borgerne, som har skullet forklare deres sagshistorik om og om igen. Nu har Én plan åbnet op for transparens og dataudveksling mellem kommunens fagsystemer på tværs af leverandører. Til det formål er KMD i gang med at udvikle KMD Nova Link, som både fungerer som et fælles samarbejdsværktøj til kommunens medarbejdere og som den enkelte borgers direkte indgang til sin egen helhedsplan via en app.

- KMD Nova Link er designet til digital understøttelse af Én plan. Første version af løsningen er ude nu, og den bliver løbende videreudviklet i samarbejde med en række kommuner i et innovationsfællesskab. Ambitionen er, at det skal være ligeså nemt at arbejde sammen som at arbejde solo, siger Line Sinding Skött, Lead Business Line Manager i KMD.

Hun forklarer, at Én plan ikke bare er godt nyt for borgerne, men også for den kommunale kassebeholdning.

- 15 pct. af borgerne i de danske kommuner bruger i gennemsnit ca. 65 og nogle steder helt op til 80 pct. af kommunens samlede budget til velfærdsydelser. Så der er virkelig mange penge i spil, hvis man formår at knække nødden, gøre samarbejdet mere smidigt og hurtigere bringe borgeren tættere på uddannelse og arbejdsmarked. Men pointen er faktisk, at Én plan ikke er en spareøvelse. Det er en anderledes måde at tilrettelægge den kommunale indsats på. Indsatsen har formentlig et økonomisk potentiale, men loven og vores arbejde har fagligheden og borgeren i fokus.

Furesø Kommune går forrest i udviklingen

Furesø Kommune er den første kommune i Danmark, der anvender KMD Nova Link som svaret på digital understøttelse af deres arbejde med Én plan. Her kalder man den helhedsorienterede plan for et reelt nybrud for sagsbehandlingen i de danske kommuner.

- Vi er drevet af at lave en forandring sammen med borgeren om borgerens eget liv. Vi kan se, at vi har borgere med komplekse problemstillinger, hvor vi med den traditionelle indsats ikke får bragt dem tættere på et job eller et uddannelsesforløb. Med en helhedsorienteret plan har vi en forventning om, at vi kan skabe den forandring i deres tilværelse, som bringer dem videre i livet, siger direktør i Furesø Kommune, Niels Milo Poulsen.

Furesø Kommune gik i gang med den nye model for samarbejdet om én plan i januar 2017, hvor det i første omgang blev tilbudt til 100 borgere. Furesø Kommune satte et mål om at få 15 pct. af de borgere i beskæftigelse ved udgangen af 2017, og det mål blev nået. Borgerne registrerer deres erfaringer med samarbejdet og har derfor direkte indflydelse på videreudviklingen af den helhedsorienterede plan og it-understøttelsen af den.

- Der er så meget gang i den på det her område lige nu. Jeg tror, at vi står på tærsklen til et gennembrud indenfor tværgående sagsbehandling. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at der ikke er noget quick fix. Vi kan se, at vi har skabt en forandring for en gruppe borgere, men vi kan endnu ikke se, om den forandring har en varig effekt. Det handler om at være vedholdende, monitorere indsatsen og fokusere på det lange, seje træk.

“Vi står på tærsklen til et gennembrud inden for tværgående sagsbehandling”

Vi har talt om det længe, men nu skal det være slut med tunge arbejdsgange, silobaserede fagsystemer og frustrerede borgere, der kommer længere og længere væk fra uddannelse og arbejdsmarked. En ny lov gør det muligt at samarbejde mere enkelt, smidigt og meningsfuldt på tværs af kommunens indsatsområder.

Medarbejdere holder stort puslespil