hænder og avis

Begrebet fake news er blevet en del af det danske ordforråd, og det er ikke kun politikere og myndigheder, der frygter fake news. Det viser nye tal fra KMD Analyse.

Fake news, et begreb, der har vundet hastig indpas i det danske ordforråd de senere år.

Særligt i forbindelse med valghandlinger har der været omtale af fænomenet, og fra myndigheder og politikere har der været opmærksomhed mod at bremse spredningen af misinformation, der kan påvirke valg.

Landets folketingspartier har blandt andet været optaget af at dæmme op for fake news i forbindelse med det kommende valg til Folketinget.

Nye tal fra KMD Analyse viser, at bekymringen for misinformation ikke kun hører til hos myndigheder og politikere.

 

Knap halvdelen af danskerne er bekymret for fake new

En rundspørge fra KMD Analyse blandt befolkningen viser, at næsten halvdelen af de danske vælgere er bekymret for brugen af fake news i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

47 procent af vælgerne tilkendegiver, at de er "bekymret" eller "meget bekymret" for fake news i forbindelse med det kommende folketingsvalg. 43 procent er "ikke bekymret" eller "slet ikke bekymret".

”Misinformation og fake news har som internationalt fænomen fyldt en del i det danske mediebillede de seneste år, så det er måske ikke så overraskende, at det også fylder hos de danske vælgere,” siger Christoffer Hellmann, kommunikationschef i KMD og redaktør af KMD Analyse, der står bag rundspørgen.

Misinformation og fake news har som internationalt fænomen fyldt en del i det danske mediebillede de seneste år, så det er måske ikke så overraskende, at det også fylder hos de danske vælgere

christoffer hellmann, kommunikationschef i kmd og redaktør af kmd analyse

”Man kan se bekymringen som et udtryk for, at de internationale problematikker omkring misinformation i forbindelse med valg har påvirket opfattelsen af tryghed omkring vores egne valg,” tilføjer han.


Danske politikere ikke bag fake news

Rundspørgen har også spurgt til, om vælgerne er bekymrede for danske politikeres egen brug af fake news. Hovedparten af vælgerne er ikke bekymrede for brugen af falske nyheder blandt danske politikere.

58 procent af de adspurgte angiver, at de i "lav grad" eller "meget lav grad" er bekymrede for, at danske politikere vil benytte fake news i valgkampen.

28 procent angiver, at de i "høj grad" eller "meget høj grad" er bekymrede for, at danske politikere vil anvende fake news i valgkampen.

”Vi kan se, at hovedparten af respondenterne ikke udtrykker bekymring for danske politikeres brug af falske nyheder. Men der er trods alt mellem en fjerdedel og en tredjedel af danskerne, der ikke har samme tillid. Den manglende tillid må alt andet lige give anledning til lidt panderynker blandt politikere og kampagnefolk i den kommende valgkamp,” siger Christoffer Hellmann.

Vi kan se, at hovedparten af respondenterne ikke udtrykker bekymring for danske politikeres brug af falske nyheder. Men der er trods alt mellem en fjerdedel og en tredjedel af danskerne, der ikke har samme tillid. Den manglende tillid må alt andet lige give anledning til lidt panderynker blandt politikere og kampagnefolk i den kommende valgkamp

Christoffer hellmann, kommunikationschef i kmd og redaktør af kmd analyse

Udlandet på lur

Fra den internationale scene har der været uro omkring udenlandsk indblanding i valgkampe, hvor særligt det seneste præsidentvalg i USA har været genstand for debat.

KMD Analyse har spurgt til bekymringen for indblanding fra udlandet i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

61 procent af de adspurgte angiver, at de "ikke" eller "slet ikke" er bekymrede for udenlandsk indblanding. 29 procent har angivet, at de er "bekymret" eller "meget bekymret".

”Analysen viser, at hovedparten af de adspurgte ikke er bekymrede for, at fremmede magter vil blande sig i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Samtidig må man ikke underkende, at historierne fra udlandet har sat sine spor. Knap en tredjedel af respondenterne udtrykker bekymring. Det indikerer, at en større gruppe mener, at problemstillingen ikke kun er forbeholdt valg i udlandet, men også er noget, der kan ske herhjemme,” siger Christoffer Hellmann.

Du kan læse mere om analysen lige her.

Læs mere om KMD Valg

Et valg er tidskrævende både før, under og efter valghandlingen. Med KMD Valg kan din kommune digitalisere væsentlige dele af opgaven - inden for rammerne af den stramme lovgivning på området. 

Læs mere om mulighederne her

Seneste indsigter

Nyt fra KMD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her