digitaliseringsprisen

Den prestigefyldte Digitaliseringspris er nu uddelt af innovationsminister Sophie Løhde. Fem stolte vindere kunne tage imod prisen i hver deres kategori.

Digitaliseringsprisen har vokseværk. Hele 64 projekter har i år været indstillet til priser mod 34 i 2018. Innovationsminister Sophie Løhde kårede vinderne af prisen i dag, 13. marts 2019, i et tætpakket Aarhus Musikhus. Det skete i forbindelse med konferencen Offentlig Digitalisering 2019, som sætter fokus på digitalisering af den offentlige sektor.

”Vi er langt fremme med offentlig digitalisering i Danmark. Det skyldes ikke mindst ildsjæle og spydspidsprojekter, som hæver barren, og som er gode eksempler for resten af den offentlige sektor. Derfor er det også vigtigt at gøre opmærksom på og hædre de projekter, som går forrest og inspirerer til digital innovation med Digitaliseringsprisen,” siger innovationsminister Sophie Løhde.

Vi er langt fremme med offentlig digitalisering i Danmark. Det skyldes ikke mindst ildsjæle og spydspidsprojekter, som hæver barren, og som er gode eksempler for resten af den offentlige sektor. Derfor er det også vigtigt at gøre opmærksom på og hædre de projekter, som går forrest og inspirerer til digital innovation med Digitaliseringsprisen

sophie løhde, innovationsminister

Formand for dommerkomitéen, Tomas Therkildsen, administrerende direktør i DJØF, supplerer:

”Uddelingen af Digitaliseringsprisen har været ekstra spændende i år, da vi har modtaget hele 64 gode og kvalificerede indstillinger. Det vidner om det store fokus på digitalisering i den offentlige sektor, og det har ikke været nemt for dommerkomitéen at vælge mellem de mange gode projekter,” siger Tomas Therkildsen.

Uddelingen af Digitaliseringsprisen har været ekstra spændende i år, da vi har modtaget hele 64 gode og kvalificerede indstillinger. Det vidner om det store fokus på digitalisering i den offentlige sektor, og det har ikke været nemt for dommerkomitéen at vælge mellem de mange gode projekter

tomas therkildsen, administrerende direktør i djøf

”Men netop på grund af det stærke felt er vinderne så meget desto stærkere, og jeg takker alle for deltagelsen. Det styrker den offentlige digitalisering i Danmark, at så mange bakker op om prisen,” tilføjer han.

Bag prisen står Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango. Digitaliseringsprisen fremhæver og belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer, der gavner samfund og borgere, og som tjener til inspiration for andre og kommende projekter. Digitaliseringsprisen blev uddelt for første gang i 2004.

Vinderne 2019

Innovationsprisen:
Rigspolitiet for Søgeapp
Rigspolitiets søgeapp samler adgangen til en lang række datakilder direkte i den enkelte betjents smartphone. Derved undgås mange tusinde opkald til vagtcentralen, man behøver ikke at tage i forvejen kendte personer med på stationen for identifikation, og man kan reagere hurtigere på data, man får i situationen. Løsningen gør det muligt for en stor gruppe af offentlige medarbejdere at løse kritiske samfundsopgaver på nye måder, i marken, og øger både kvaliteten og effektiviteten i løsningen af opgaverne.

Implementeringsprisen:
Københavns Kommune for RPA-platform for digitale kollegaer i Københavns Kommune

Med RPA-platformen har Københavns Kommune gjort det muligt for forvaltningerne hurtigt at konstruere softwarerobotter inden for velgennemtænkte tekniske, organisatoriske og styringsmæssige rammer. Den anvendte udviklingsmodel sikrer en høj agilitet og hurtig levering, og rammerne sikrer en høj datasikkerhed og en positiv business case for hver enkelt robot. Samtidigt er der realiseret store konkrete ressourcebesparelser på en lang række processer i alle forvaltninger.

Sammenhængsprisen:

Holbæk Sygehus, Region Sjælland for virtuelle konsultationer i sammenhængende patientforløb
Med virtuelle konsultationer har Holbæk Sygehus gjort deres tværfaglige sundhedsindsats tilgængelig ude hos den enkelte borger. Løsningen er tænkt udefra og ind, med patienten som udgangspunkt. Den forbinder borgere, pårørende og sundhedspersonale på tværs af specialer og geografisk placering. Borgerne sparer transporttid og kan have konsultationen, der hvor det passer dem, regionen sparer transportomkostninger, og konsultationerne bliver mere målrettede og effektive.

Genbrugsprisen, kommuner
OS2 - Offentligt Digitaliserings-fællesskab for OS2 - Offentligt Digitaliserings-fællesskab
I OS2 samarbejder 65 kommuner og andre offentlige myndigheder om udviklingen af genbrugelige digitale løsninger. Den software, der udvikles, er open source. Den udvikles i frivillige samarbejder mellem interesserede kommuner, og efterfølgende kan andre koble sig på, som de har lyst og bygge videre på løsningerne, hvis de har behov for det. OS2 giver kommunerne en kort vej fra idé til handling, og en solid struktur for vedligeholdelse og videreudvikling af de løsninger der opnår tilslutning.

Genbrugsprisen, regioner
Odense Universitetshospital og Rigshospitalet for Obstetrisk oplysnings-skema

Det obstetriske oplysningsskema bruger data fra de gravide selv til at tilrettelægge det optimale barselsforløb, blandt andet på baggrund af automatiske analyser af data. Disse data bruges desuden som udgangspunkt for samtaler med jordemødre og andre, den gravide møder i sit forløb. Løsningen bygger videre på arbejde udført på Rigshospitalet, som nu også selv tager den videreudviklede løsning i brug. Løsningen er dermed et godt eksempel på, at genbrug kan være cirkulært og gensidigt.