Ældre mand sidder ved bærbar computer

Hvordan griber man bedst videomøder an i kommunerne? Og hvor giver det især mening at bruge teknologien henne? Vi har stillet fem spørgsmål til Hillerød Kommune, som under coronakrisen har taget KMD Nexus Video i brug.

De seneste måneder har medarbejdere og borgere i Hillerød Kommune haft mulighed for at prøve videomøder på ældre- og sundhedsområdet. Kommunen har nemlig afprøvet og fået erfaringer med videomodulet i kommunens omsorgs- og sundhedssystem KMD Nexus. Vi har stillet fem spørgsmål til Jane Andersen, der til daglig arbejder som en ud af to systemadministratorer i afdelingen Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune.

Hvorfor har I valgt at prøve videomodulet i KMD Nexus under covid-19?

”Vi vidste, at vi ville have løsningen, så da vi så, at KMD stillede løsningen gratis til rådighed, hoppede vi på. Det ville give os mulighed for at afprøve det og få nogle erfaringer. Og der var et behov, som kunne afdækkes, så vi tænkte, at vi lige så godt kunne komme i gang. Vi startede med træningsområdet, hvor vi så, at vi ville stå med et behov for videokommunikation under corona. Vi har implementeret det i træningsenheden til både individuel træning og gruppetræning. Vi har også brugt det til KOL-undervisning og til udskrivningsforløb fra Rehabiliteringsafdelingen, fordi sagsbehandler ikke kunne komme herned. Vores Rehabiliteringsafdeling har også benyttet det, fordi det på den måde var muligt for pårørende at deltage. På enkelte plejecentre har de også brugt videomodulet, så borgerne kunne holde kontakt med deres pårørende.”

Hvilken betydning det haft under covid-19, at I har kunne kommunikere med borgerne via video?

”Det har gjort, at vi har kunne have en kontakt med borgerne. Dem, som vi lavede tests med i starten, sagde, at det var dejligt at se et menneske. Det betyder meget, at vi har kunne se og guide borgerne på en anden måde. Vi kunne selvfølgelig ringe til borgerne og følge op, men det er noget andet at se dem lave fx en øvelse. Derudover så ligger det i journalen, så det bliver en del af borgerens journal. I forhold til implementeringen af videomodulet har det været godt, at der var tid. Vi snakker meget om, at det ikke er et spørgsmål om at ændre det hele, men om at få et redskab mere. Og set i lyset af situationen er det et rigtig godt redskab. Det har en stor betydning for vores beboere på fx plejehjem, for der har været helt lukket ned. Det har været godt, at vi har undersøgt, hvad vi kan gøre i denne særlige situation, så vi ikke har forholdt os passive.”

Og set i lyset af situationen er det et rigtig godt redskab. Det har en stor betydning for vores beboere på fx plejehjem, for der har været helt lukket ned. Det har været godt, at vi har undersøgt, hvad vi kan gøre i denne særlige situation, så vi ikke har forholdt os passive.

Jane Andersen, systemadministrator i ældre og sundhed, Hillerød Kommune

Hvordan er jeres oplevelser med videomodulet?

”De er faktisk gode. Der er selvfølgelig noget teknisk, man kan blive udfordret på. Det handler både om, hvilken computer man sidder med og kvaliteten af ens net, hvis der er mange på. Mit indtryk er, at det fungerer. Det har været nemt at tilgå. Der har været forskellige muligheder for at bruge det enten via en downloadet app, eller man kan indkalde borgeren via mailadresse.”

Hvad er jeres råd til andre kommuner, der overvejer at bruge videomøder?

”Det handler om at finde de rigtige medarbejdere i kommunen og så få brugt redskabet. Det kræver også noget ledelsesopbakning. For os handler det nu om, at det bliver et forandringsprojekt. Vi vil blive ved med at bruge det, fordi det er endnu en måde, vi kan mødes på. I forhold til vores borgere, der har KOL, så kan det fx betyde, at flere mødes, fordi det er nemmere. Nogle kan mødes fysisk, mens andre kan være på via video. Det kan gøre, at vi får flere med og fastholder dem i stedet for at få afmeldinger. Vi har forsøgt at tænke ud af boksen, og vi har ikke tænkt færdigt endnu.”

Hvad er næste skridt for arbejdet med videokommunikation i Hillerød Kommune?

”Vi går ind i en ny fase, som går ud på, at vi også skal have hjemmeplejeområdet i gang. Det kan også bruges til opfølgningsmøder, hvor vi i forvejen har været ude ved borgeren, og så tager de efterfølgende møder via video. Måske skal en pårørende deltage i mødet – det kan nu også foregå via video. En anden vinkel er, at med video kan vi måske også hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne. Så det handler helt klart om, at vi skal arbejde mere med det som et samlet forandringsprojekt.”

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her