Penalhus, lærebøger og børn der tegner

KMD Stafetlog koordinerer indsatsen for udsatte børn, så vigtig information ikke går tabt. Det gør det nemmere at hjælpe udsatte børn tidligt, hvilket har gjort en stor forskel for Skive Kommune.

Når det handler om at hjælpe udsatte børn og unge, er én ting særligt afgørende: Indsatsen skal sættes i gang så tidligt som muligt. De seneste års tragiske sager om svigtede børn viser dog, at det kan være svært at sikre den rigtige indsats på det rigtigste tidspunkt.

Men der er hjælp på vej, for med den digitale løsning KMD Stafetlog kan kommunerne sikre en koordineret indsats fra det øjeblik, en medarbejder er bekymret for et barns trivsel. På den måde kan man ofte forebygge, at en bekymring ender med at blive en egentlig sag.

”Hvis man tager hånd om de små problemer tidligt, når de ofte aldrig at blive store. Den tidlige indsats kan KMD Stafetlog i høj grad hjælpe med, for her kan man samarbejde på tværs af faggrupper digitalt. Hvis fx en pædagog eller en lærer observerer, at et barn ikke trives, opretter man en stafet, og så har vedkommende ansvaret for den stafet, indtil problemet er løst eller bliver overdraget til en anden. Så alle ved, hvor ansvaret ligger,” forklarer Merete Lind-Nielsen, som er Senior Product Manager i KMD.

Skive Kommune har været med i udviklingen af Servicestyrelsens Stafetlog, som i sin nyeste og digitaliserede version er lavet i samarbejde med KMD.

”Med KMD Stafetlog sikrer vi, at trådene forbliver bundet, og at vi får kigget på hinanden og sagt: Det er den her vej, vi skal gå,” siger Helle Madsen, som er tværfaglig konsulent i Familiesektionen i Skive Kommune.

Læs hele historien om Skive Kommunes brug af KMD Stafetlog her