Jobcentret i Haderslev får hurtigere match, overblik og ro i indbakken

Selv den bedste it-løsning bliver aldrig bedre end den daglige brug. Derfor har Jobcentret i Haderslev arbejdet intenst med nye arbejdsgange omkring Markedspladsen i KMD Momentum, og resultaterne er mærkbare: Flere rigtige match hurtigt, bedre overblik og mere ro i indbakken.

Publiceret: 10. august 2022
Springvand i Haderslev

For os har Markedspladsen yderligere den fordel, at den ligger i KMD Momentum - et meget brugervenligt system, vi i forvejen er dus med. Det betyder for eksempel også, at når en borger bliver formidlet på en jobordre, bliver der automatisk oprettet et journalnotat på borgerens sag.

Marianne Just Antonius, Rekrutteringskoordinator, Jobcentret i Haderslev

Haderslev Jobcenter: Tips til at opnå det rigtige match - hurtigt

• Fælles overblik. Gør alle jobordrer synlige for alle afdelinger.
• Ensartede og effektive arbejdsgange. Skab klare procedurer for, hvordan man modtager og behandler jobordrer.
• Dialog. Dyrk den nysgerrige dialog, både med arbejdsgiverne, borgerne og kollegerne.
• Datakvalitet. Sørg for fyldige og præcise beskrivelser, både i borgernes CV'er og arbejdsgivernes jobordrer.
• Brugervenlig it-løsning. Vælg en samlet løsning, der er intuitiv og nem, også for nye kolleger.

KMD Momentum samler trådene

Hvilke åbne jobordrer har vi, og hvilke ledige borgere kan bedst matche dem? Det er grundlæggende de tråde, Markedspladsen i KMD Momentum er skabt til at samle. Formålet er at give jobcentrenes medarbejdere overskud til dialogen med borgere, virksomheder og hinanden - uden at de skal holde styr på hverdagens mange mails og telefonopkald i hovedet.

Jobcentret i Haderslev har benyttet Markedspladsen siden november 2020, og som virksomhedskonsulent har rekrutteringskoordinator Marianne Just Antonius det primære ansvar for at holde Markedspladsen opdateret med nye jobordrer. Hun siger:

- For os har Markedspladsen yderligere den fordel, at den ligger i KMD Momentum - et meget brugervenligt system, vi i forvejen er dus med. Det betyder for eksempel også, at når en borger bliver formidlet på en jobordre, bliver der automatisk oprettet et journalnotat på borgerens sag.

Grundige registreringer

I jobcentret er der en stor bevidsthed om, at fyldestgørende jobordrer og opdaterede Jobnet-CV'er er afgørende for udbyttet af løsningen. Derfor er der 100 procent fokus på arbejdsgange og registrering. Alle jobordrer bliver registreret efter anbefalingerne, og jobordrer, der ikke umiddelbart bliver lukket, kommer til Marianne Just Antonius i Virksomhedsservice. På den måde bliver de registreret og synlige på Markedspladsen.

- Der må ikke være tvivl om, hvem der gør hvad hvornår, når vi får en jobordre ind. Og det giver mening, når vi kan fortælle arbejdsgiverne, at jobbet bliver synligt på Markedspladsen, hvor det både er til gavn for virksomheder og borgere. Samtidig giver det kollegerne en mere smidig samarbejdsgang, siger hun.

Den ensartede tilgang betyder også, at det er nemmere at afstemme forventningerne med arbejdsgiverne - og imødekomme jobcentrets egne målsætninger for samarbejdet.

Bedre dialog med alle

Markedspladsen er både et redskab for den enkelte medarbejder og et grundlag for at kvalificere den dialog, jobcentret lægger stor vægt på. I forhold til arbejdsgiverne støtter løsningen den vigtige samtale om forskellen på det, Marianne Just Antonius kalder ufravigelige krav og fleksible forventninger:

- Vi kan registrere arbejdsgiverens ønsker i systemet, men i praksis er det lige så vigtigt at have dialogen om fleksible forventninger - for at finde det bedste match. Det viser meget godt, hvordan system og dialog spiller sammen i praksis, siger hun.

Når et job er besat, bliver det registreret på Markedspladsen. På den måde understøtter Markedspladsen dialogen mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, fordi de kan følge status på deres formidlede borgere.

- Men igen, her bliver systemet ikke bedre end de oplysninger, vi har - og om vi bruger muligheden, pointerer hun.

Løbende opfølgning

Jobkonsulenterne har løbende en dialog med udgangspunkt i Markedspladsen og de mulige jobåbninger – for at skabe de bedste match.

- Her kan vi kombinere vores viden fra systemet med de ideer og det kendskab, vi hver især har til arbejdsgiverne og borgerne. Igen - Markedspladsen skal ikke stå alene - men den understøtter dialogen, pointerer hun.

Hvis en borger har nogle bestemte kvalifikationer, kan man søge på det eller på en stillingsbetegnelse. Jobcentret kan også søge geografisk og samarbejde med nabokommunerne ved at gøre jobordrer synlige for dem.

- Et stort ønske fra os er dog, at vi gerne vil kunne se virksomhederne på et kort. Dette vil gøre det lettere at vise hensyn til borgernes transportafstand og -muligheder, når vi søger jobmuligheder til dem.

Næste skridt bliver Det Gode Match

Jobcenteret har netop fået præsenteret det nye værktøj i KMD Momentum, der hedder Det Gode Match. Det fortæller automatisk, hvis en eller flere borgere har kvalifikationerne til at matche en ledig stilling i jobcenteret.

- Med Det Gode Match kan vi også præcisere kompetencekravene til kandidaterne i forhold til en jobåbning. Og det er en af de ting, vi er rigtig gode til i Haderslev Jobcenter: Vi er nysgerrige, når vi taler med arbejdsgiveren, så vi får et præcist billede af, hvad de søger. Vi kan også lave en kandidatsøgning relativt tidligt i forløbet og finde nogle kandidater ret hurtigt. På den måde kan vi stå endnu stærkere i den vigtige dialog med borgere, virksomheder og kolleger. Det glæder vi os til at arbejde mere aktivt med.

God forberedelse og færre skuffesager

Som sagsbehandler for jobparate er Susanne Dalsgaard en af dem, der bruger KMD Momentum og Markedspladsen som et dagligt arbejdsredskab. For eksempel er det her, hun forbereder sig på samtalen med en borger ved at søge relevante jobåbninger:

- Jeg kan se, hvad vi har inde - også de jobs, der kun findes hos os og ikke på Jobnet. Er der et aktuelt jobmatch til borgeren, er det fremhævet, så det springer i øjnene med det samme. Når jeg har talt med borgeren, kan jeg så formidle borgerens CV til den relevante virksomhedskonsulent eller bede borgeren selv tage kontakt til virksomheden.

Susanne Dalsgaard bemærker, at Markedspladsen har gjort, at der er langt færre skuffesager i dag. Langt de fleste jobåbninger er tilgængelig på tværs af alle afdelinger. Kombineret med et godt, detaljeret CV'er hos borgeren giver det ganske enkelt bedre muligheder for match.

Vil du vide mere?

Niels Bjerring Bækholm

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Momentum? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

KMD MOMENTUM

KMD Momentum er en jobcenterløsning, der understøtter alle facetter af et jobcenters arbejde, både i forhold til sagsbehandling over for borgere og i samarbejdet med virksomheder.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Arbejdsmarked.

Tilmeld dig her