Ældre par skriver under på papir

De danske kommuner knokler for at levere effektiviseringer under MEP-programmet, som har særligt fokus på at udvikle og omstille back-office-funktionerne i den kommunale sektor. Erfaringerne viser, at en velsmurt administration også kan bane vejen for en bedre ressourceudnyttelse og dermed også en skarpere udførelse af kerneopgaverne.

Der er ingen grund til at pakke det ind.

MEP-programmet og kravet om, at kommunerne tre år i træk skal finde 1 mia. kroner i besparelser, presser den kommunale sektor. Særligt når man stirrer den demografiske udvikling lige i øjnene, der viser, at kommunerne får færre hænder til at løse flere opgaver i fremtiden kombineret med en voksende gruppe af børn og ældre, plejekrævende borgere.

MEP-programmet er først og fremmest et rammevilkår, kommunerne er underlagt. Men som programchefen i KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed, Jane Møller Pedersen, forklarer, viser erfaringer fra 2018, at en effektivisering af de udvalgte områder i MEP-programmet også rummer et udviklingsperspektiv.

“MEP-programmet har vist sig at være et godt fundament til at drive effektiviseringer og understøtte værdiskabelse i hele den kommunale sektor. Erfaringen er nemlig, at det i mere eller mindre grad er de samme greb, der kan bruges til at omstille og udvikle indsatsområderne indenfor MEP. Det handler grundlæggende om at have styr på mål, strategier, organisering, data, planlægning og indkøb. På grund af grebenes generiske kvaliteter kan de også oversættes og anvendes som supplement til at identificere effektiviseringspotentialet i fagområderne og skabe et økonomisk og lokalpolitisk råderum til at prioritere fagindsatserne,” siger Jane Møller Pedersen.

MEP-programmet har vist sig at være et godt fundament til at drive effektiviseringer og understøtte værdiskabelse i hele den kommunale sektor. Erfaringen er nemlig, at det i mere eller mindre grad er de samme greb, der kan bruges til at omstille og udvikle indsatsområderne indenfor MEP. Det handler grundlæggende om at have styr på mål, strategier, organisering, data, planlægning og indkøb. På grund af grebenes generiske kvaliteter kan de også oversættes og anvendes som supplement til at identificere effektiviseringspotentialet i fagområderne og skabe et økonomisk og lokalpolitisk råderum til at prioritere fagindsatserne

Jane Møller pedersen, programchef hos kl's omstillings- og udviklingsenhed

Næste skridt er tværgående samarbejde

Netop det tværgående samarbejde – ikke bare på tværs af forvaltninger, men også på tværs af kommunegrænser i innovationsfællesskaber – er ét af de aspekter af MEP-programmet, der har overrasket Jane Møller Pedersen positivt.

“Jeg er imponeret over, hvor gode kommunerne har været til at samarbejde om udvikling af nye løsninger og ikke mindst til at dele nye ideer til at drive effektiviseringsprocesserne,” siger hun og slutter.


Jeg er imponeret over, hvor gode kommunerne har været til at samarbejde om udvikling af nye løsninger og ikke mindst til at dele nye ideer til at drive effektiviseringsprocesserne

jane møller pedersen, programchef hos kl's omstillings- og udviklingsenhed

“MEP-programmet har blandt andet fokus på at drive effektiviseringsprocesser på det administrative område, hvilket jo ikke ligefrem er nyt i kommunerne. Det har de gjort i mange år. Det nye består i at binde processerne bedre sammen, samarbejde på tværs og skabe en større sammenhæng i den kommunale sektor.”

 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP)

Formålet med MEP er at udvikle og modernisere den kommunale service indenfor stramme økonomiske rammer. De danske kommuner skal hvert år i aftaleperioden 2018-2020 frigøre 1 mia. kroner i budgettet, hvoraf 0,5 mia. kroner afsættes til prioritering bredt i den offentlige sektor, og 0,5 mia. kroner afsættes til lokale prioriteringer. MEP-programmet består af fem hovedindsatsområder: effektive indkøb og konkurrenceudsættelse, bedre ressourceudnyttelse og styring, digitalisering, regelforenkling og afbureaukratisering samt effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra den offentlige sektor direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her