KMD Analyse: Ansigtsgenkendelse

Kvinde benytter ansigtsgenkendelse på telefon

I Danmark trækker debatten om brugen af ansigtsgenkendelse spalteplads i medier og taletid i politiske kredse, og emnet
debatteres bredt. Diskussioner om modenheden af teknologien føres i teknisk faglige kredse, mens problemstillinger
ved at anvende ansigtsgenkendelse i forbindelse med f.eks. overvågning, terrorbekæmpelse og politiarbejde ofte drøftes
politisk. Dialog omkring de etiske aspekter af at anvende teknologien har også fundet vej til debatten.

Men hvor står den danske befolkning i debatten om anvendelsen af ansigtsgenkendelse? Det spørgsmål søges besvaret gennem denne analyse af den danske befolknings holdning til, hvad man kan, vil og må bruge ansigtsgenkendelse til.

Analysen sigter mod at svare på følgende spørgsmål:

  • hvilket kendskab har den danske befolkning til, hvad ansigtsgenkendelse kan bruges til?
  • hvad er den danske befolknings holdning til, hvad ansigtsgenkendelse må bruges til?
  • hvordan ser den danske befolkning på fremtiden for udbredelsen af ansigtsgenkendelse herhjemme?

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og analysens resultater præsenteres i rapporten.

Læs & hent analysen

KMD Analyse: Ansigtsgenkendelse
KMD Analyse

Ansigtsgenkendelse

Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til den generelle drøftelse af digitalisering i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvad vi kan, må og ønsker at bruge data til. Fokus for denne analyse er brugen af billeder af vores ansigter til forskellige formål i dagligdagen og til udførsel af samfundsopgaver.

Læs og hent

Tidligere udgivne rapporter fra KMD Analyse