Telemedicinsk behandling af KOL-patienter - potentialer og barrierer

Ældre dame kigger ud ad vindue

KMD Analyse sætter i samarbejde med Danmarks Lungeforening spot på holdninger, potentialer og barrierer i forhold til telemedicinsk behandling på KOL-området.

Hver tredje dansker har en eller flere kroniske sygdomme, og estimater indikerer, at mere end 70 pct. af sundhedsudgifterne går til kronikerområdet. Af samme grund er der fra politisk hold såvel som fra patientgrupper store forventninger til, at telemedicinske løsninger kan forbedre såvel patientens livskvalitet som den kliniske kvalitet og den økonomiske effektivitet i behandlingen. Hvis telemedicin skal udbredes og tages succesfuldt i brug, stiller det imidlertid krav til de mennesker, der enten lever med en kronisk sygdom eller – på tværs af regioner og kommuner – arbejder professionelt med forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje i relation til kroniske sygdomme.

I forlængelse heraf ønsker KMD Analyse i samarbejde med Danmarks Lungeforening at sætte spot på erfaringer og holdninger til telemedicinsk behandling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) hos de mennesker, der i praksis skal sikre en succesfuld udbredelse og ibrugtagning af de konkrete løsninger. Hvor mange læger og sygeplejersker har for eksempel gjort sig erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL allerede i dag? Hvilke potentialer ser de i denne behandlingsform? Hvor er der barrierer for en større udbredelse? Og i hvilken grad er der forskel på holdningerne hos læger og sygeplejersker, i kommunerne og hos KOL-patienterne selv?

Hent og læs analysen

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter
KMD Analyse

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter

I samarbejde med Danmarks Lungeforening har vi sat spot på erfaringer og holdninger til telemedicinsk behandling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) hos de mennesker, der i praksis skal sikre en succesfuld udbredelse og ibrugtagning af de konkrete løsninger.

Hent og læs

Kontakt KMD's presseafdeling

Christoffer Hellmann

Kommunikationschef