mobile

På både strategisk og operationelt niveau kommer KMD EnergyKey til at understøtte Slagelse Kommunes grønne omstilling. Ved hjælp af blandt andet monitorerings- og visualiseringsværktøjer og en mobilapp får kommunen flere muligheder for at optimere energistyringen på tværs af bygningsmassen.

I Slagelse Kommune er tilgangen til energioptimering af kommunens bygningsmasse helt klassisk. Godt hjulpet på vej af det nationale og internationale fokus på bæredygtighed er politikerne og kommuneledelsen indstillet på at gøre mere for at fremme den grønne dagsorden. Men det er i høj grad op til de ansvarlige i kommunens ejendomsafdeling at få omsat den politiske vilje til konkret handling. Den tilgang passer sekretariatsleder i Kommunale Ejendomme, Mads Ramsing Lerche, godt.

“Helt overordnet ser vi i mit team arbejdet med energidata som en mulighed for at være med til at sætte en dagsorden og stå stærkere som ejendomscenter. For hver ejendom vil vi gerne have målepunkter, der viser, hvad det koster at vedligeholde ejendommen, og hvor godt ejendommen er i stand til at udfylde sin rolle som eksempelvis skole eller daginstitution. Vi vil gerne kunne levere data til politikerne, så klimaoplysninger og energiforbrug kan fungere som beslutningsstøtte, når de eksempelvis skal overveje, om det bedst kan betale sig at renovere en bygning eller bygge en ny, eller når de skal prioritere mellem forskellige renoveringsopgaver,” indleder han.

Mere fjernaflæsning, mere automatisering

Til at understøtte den opgave valgte Slagelse Kommune for nylig at investere i KMD EnergyKey som kommunens energistyringsløsning. Baseret på blandt andet pris, funktionalitet og mulighed for integration til kommunens Facility Management-løsning var KMD EnergyKey samlet set det bedst egnede værktøj til indsamling, validering og visualisering af kommunens energidata.

“Sammenlignet med vores tidligere løsning får vi med KMD EnergyKey adgang til flere forbrugsdata, og vi kan automatisere en stor del af dataindsamlingen ved hjælp af fjernaflæste målere. Så i stedet for at vores teknikere og servicemedarbejdere skal bruge tid i teknikrummet på manuel aflæsning, kommer de i højere grad til at kontrollere, om alt ser ud, som det skal. Tidligere kunne det godt ske, at medarbejderne glemte at aflæse målerne, eller at de tastede forkert, når de aflæste målerne, så vores data har historisk set ikke været super præcise,” siger Annika Løvmose Holm, der er del af ejendomscenterteamet i Slagelse Kommune.

Sammenlignet med vores tidligere løsning får vi med KMD EnergyKey adgang til flere forbrugsdata, og vi kan automatisere en stor del af dataindsamlingen ved hjælp af fjernaflæste målere.

Annika Løvmose Holm, der er del af ejendomscenterteamet i Slagelse Kommune

Visualisering letter forståelsen

Slagelse Kommune er stadig på den første del af deres energioptimeringsrejse. Men ét af de værktøjer i KMD EnergyKey, de har størst forventninger til, er et visualiseringsværktøj, der kan vise energiforbruget for de enkelte forsyningsarter på en overskuelig måde.

“Internt giver værktøjet os selvfølgelig mulighed for selv at monitorere energiforbruget på eksempelvis en skole. Men ude på den skole kan man også godt forestille sig, at en lærer kan bruge værktøjet i undervisningen til at øge elevernes energibevidsthed. Ligesom man også godt kan forestille sig, at medarbejdere fra vores team kan tage rundt i kommunen og være med til at skabe mere opmærksomhed omkring den grønne dagsorden. Så visualiseringsværktøjet kan godt komme til at tjene et pædagogisk formål,” siger Mads Ramsing Lerche.


Internt giver værktøjet os selvfølgelig mulighed for selv at monitorere energiforbruget på eksempelvis en skole. Men ude på den skole kan man også godt forestille sig, at en lærer kan bruge værktøjet i undervisningen til at øge elevernes energibevidsthed.

Mads Ramsing Lerche, sekretariatsleder i Kommunale Ejendomme

Mobilapp og udtrækning af fejllister

Som endnu en fordel sammenlignet med deres tidligere energistyringsløsning peger Annika Løvmose Holm på en KMD EnergyKey-mobilapp, Slagelse Kommune anvender. Med appen kan en servicemedarbejder tage sin mobiltelefon i hånden og nemt og enkelt aflæse målere, der endnu ikke kan fjernaflæses. I Slagelse Kommune er det blandt andet enkelte vandmålere og gasmålere.
“Mange af de her målere er placeret i en kælder, hvor der ikke er internetdækning. Så tidligere skrev vores servicemedarbejdere aflæsningerne ned på et stykke papir. Med appen går de ned i kælderen, taster data ind, går op igen, trykker opdatér, og så får vi automatisk alle data ind. Det mindsker risikoen for fejl,” siger hun.

Hun forklarer også, at Slagelse Kommune for nylig har printet stregkoder fra KMD EnergyKey, som løsningen automatisk genererer for hver af de målere, som skal aflæses manuelt. Stregkoderne er blevet sat op ude i de enkelte bygninger, så medarbejderne ikke skal bruge tid på at lede efter den rigtige måler, men kan nøjes med at scanne en stregkode med mobiltelefonen, og så lægger aflæsningen sig automatisk ind på den rigtige måler.

“Derudover kan vi også se en stor ressourcebesparelse i, at vi nu har mulighed for at trække forskellige fejllister, der angiver nulforbrug og dobbeltaflæsninger, og at vi kan opsætte alarmer, hvor systemet eksempelvis opfanger et øget energiforbrug. Tidligere kunne der godt gå lang tid, fra der skete noget uhensigtsmæssigt, til vi kunne se ændringen slå igennem. Men med flere fjernaflæste målere, der registrerer data på time- eller dagsbasis, kan vi meget hurtigere få stoppet eksempelvis vand- eller varmespild,” slutter Annika Løvmose Holm.


Læs mere om KMD EnergyKey

KMD EnergyKey er en komplet web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug. Denne cloud-løsning kan let integreres med tredjepartsløsninger.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her