Kollegaer i mødelokale med computer

Adgang til flere forsyningsdata, bedre rapporteringsmuligheder og en dyb integration til afregningssystemet skal optimere økonomistyringen i multiforsyningsselskabet FFV Energi og Miljø.

Da det fynske multiforsyningsselskab, FFV Energi og Miljø, som håndterer vand, spildevand, varme og renovation, skulle skifte økonomisystem, havde de egentlig besluttet, hvilken løsning de ville have. Men af ren nysgerrighed deltog de i et møde, hvor KMD fremlagde planerne for deres nyudviklede økonomisystem til energi- og forsyningsselskaber, KMD Figuras. På baggrund af mødet slog FFV Energi og Miljø bak i deres beslutningsproces og valgte i stedet KMD Figuras, forklarer Jeannette Broe, som er økonomichef i FFV Energi og Miljø.

“Der var særligt to ting, der var udslagsgivende for valget af KMD Figuras. For det første vidste vi, at vi ville have en cloudbaseret løsning, der byggede på standardkomponenterne i Microsoft Business Central. De krav opfylder KMD Figuras gennem KMD’s partnerskab med Microsoft. For det andet fik vi fortalt på mødet, at KMD Figuras ville få nogle dybe integrationer til KMD Easy Energy, som vi bruger som afregningssystem. Mange af de udfordringer, vi oplever i dag, skyldes netop manglende snitflader mellem økonomisystemet og afregningssystemet.”

Besværlige arbejdsgange

FFV Energi og Miljø har tidligere brugt en ældre Microsoft Navision-løsning som økonomisystem. Én af de største udfordringer ved at anvende det system var, at alle faktureringsoplysningerne fra deres afregningssystem lagde sig som store, uigennemskuelige omsætningsposter i økonomisystemet uden mulighed for at dykke ned i tallene bag. Derfor var økonomimedarbejderne ofte nødt til at kontakte kundeservicemedarbejderne, når de skulle have noget opklaret. Den interne proces resulterede i besværlige kommunikationsgange og et spild af ressourcer.

“Med snitfladerne mellem KMD Figuras og KMD Easy Energy kan vi i økonomiafdelingen selv finde forklaringerne, hvis der er noget, der ikke umiddelbart stemmer. Derudover kommer KMD Figuras til at gøre det lettere for os at trække rapporter, der giver et samlet budgetoverblik, og som viser, hvordan vi måned for måned følger de rammebetingelser, vi er underlagt. Det var data, vi tidligere skulle trække ud i en balance og selv stykke sammen,” siger Jeannette Broe.

Med snitfladerne mellem KMD Figuras og KMD Easy Energy kan vi i økonomiafdelingen selv finde forklaringerne, hvis der er noget, der ikke umiddelbart stemmer.

Jeannette Broe, Økonomichef i FFV Energi og Miljø

Mange standardrapporter

Hun forklarer, at rapporterne i KMD Figuras – ud over at indeholde flere data og forgrenede muligheder for at dykke ned i kolonner og tabeller – også er langt mere præsentable sammenlignet med deres tidligere rapporteringsværktøj.

“Med de nye muligheder, der er i KMD Figuras, vil det eksempelvis også være muligt at arbejde med kalkulationer og omkostningsfordeling indenfor spildevandsområdet. Det kunne vores gamle løsning i princippet også, men det kostede spidsen af en jetjager at få det bygget, og derfor gjorde vi det i stedet manuelt,” siger Jeannette Broe og forklarer, at der generelt er mange opgaver og processer, de tidligere håndterede manuelt, som kan automatiseres i KMD Figuras.

Del af et økosystem

At KMD Figuras netop er en standardløsning, er en vigtig parameter for FFV Energi og Miljø. Både i forhold til den funktionalitet, der løbende bliver tilføjet gennem releases, men også i forhold til det innovationsfællesskab, de melder sig ind i, hvor et helt økosystem af tredjepartsleverandører kan innovere på toppen af Microsofts og KMD’s teknologi.

“Jeg synes, det er fantastisk, at man kan opdatere sine løsninger og få nye funktioner på den måde, samtidig med at vi kan tilkøbe tredjepartssystemer, der giver os adgang til forskellige nicheløsninger,” siger Jeannette Broe.

Hun fortæller, at KMD Figuras kommer til at understøtte FFV Energi og Miljøs fire forskellige forsyningsområder samt et holdingselskab. For de fire driftschefer, der er ansvarlige for hver deres forsyningsområde, bliver KMD Figuras konfigureret i en opsætning, der understøtter deres del af forretningen.

Jeg synes, det er fantastisk, at man kan opdatere sine løsninger og få nye funktioner på den måde, samtidig med at vi kan tilkøbe tredjepartssystemer, der giver os adgang til forskellige nicheløsninger.

Jeannette Broe, Økonomichef i FFV Energi og Miljø

Sjovt og spændende samarbejde

På sigt skal data fra KMD Figuras også bruges til at understøtte FFV Energi og Miljøs asset management-indsats. Det vil sige det arbejde, hvor forsyningsselskabet analyserer forskellige ledningsstræk for at finde ud af, hvor det er mest hensigtsmæssigt at renovere eller skifte et stræk. Det er blot ét af flere områder, hvor Jeannette Broe forestiller sig at anvende KMD Figuras. Det vil formentlig være en løbende proces at finde på nye anvendelsesmuligheder. Og her har Jeannette Broe en privilegeret position, fordi hun tidligt i udviklingsprocessen af KMD Figuras har haft en direkte indvirkning på, hvilke behov løsningen kommer til at dække. Det har kun gjort processen ekstra sjov og spændende.

“Vi har et mega godt samarbejde med KMD. Begge parter har løbende fået ideer, og så har vi videreudviklet de ideer sammen. KMD kommer med en enorm domæneviden og en stor eksekveringsmuskel. Og vi ved en masse om, hvordan man driver en forsyningsvirksomhed. Det har været en god kombination,” slutter hun.


Læs mere om KMD Figuras

KMD Figuras er et digitalt afsæt for den omfattende effektivisering, energi- og forsyningssektoren står overfor.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her