Mandlig kollega med pakke i hånden i postrum peger og kigger på tablet sammen med kvindelig kollega

De rigtige data i det rigtige format til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Kogt ind i en bouillonterning er det én af de vigtigste veje til succes i fremtidens jobcentre.

Vækker man en jobcenterchef midt om natten og spørger, hvad der står øverst på vedkommendes agenda lige nu, er et forsigtigt bud, at langt de fleste vil råbe: flere data! 

Evnen til at indsamle og gøre brug af data på beskæftigelsesområdet er et højaktuelt emne. Lidt mere konkret handler det om, hvordan man kan gøre beskæftigelsesdata mere operationelle, forklarer Niels Brasch Bækholm, der er salgsansvarlig for beskæftigelsesområdet i KMD.

“Jobcentercheferne er pressede på grund af mængden af opgaver, der skal løses med færre og færre ressourcer. Det pres løber ned igennem systemet og rammer den enkelte sagsbehandler. Sætter man sig i en sagsbehandlers stol, vil man finde ud af, at der er virkelig meget, de skal holde styr på hver dag – indkaldelse til lovpligtige samtaler, deadlines, tværfaglig koordinering og så videre. Hvis jobcenterchefen har adgang til flere data om, hvordan det går med indfrielsen af de strategiske målsætninger, kan de bedre og hurtigere prioritere indsatserne. Og hvis sagsbehandlerne har adgang til flere relevante data i sagsbehandlingsøjeblikket, kan de nemmere blive guidet gennem junglen af opgaver.

Hvis jobcenterchefen har adgang til flere data om, hvordan det går med indfrielsen af de strategiske målsætninger, kan de bedre og hurtigere prioritere indsatserne.

Niels Brasch Bækholm

Salgsansvarlig, Beskæftigelsesområdet, KMD 

Databaseret jobcenter

Indblik i historiske data kan eksempelvis fortælle en vigtig historie om, hvordan jobcentret tidligere med størst succes har matchet visse borgerprofiler med visse typer af jobannoncer. Eller hvordan andre sagsbehandlere har navigeret i lignende sagsforløb. Ligesom prædiktive analyser kan hjælpe med at forudsige, hvilke opgaver der eksempelvis er mest presserende.

“Hvis man forestiller sig en stor bunke af sager, der ligger på sagsbehandlerens skrivebord, kan der være forskellige måder at gå til bunken på. Den traditionelle tilgang er at begynde i toppen og arbejde sig slavisk ned derfra. Arbejder man datadrevet med bunken af sager, bruger man udvalgte datapunkter til at nuancere fremgangsmåden. Det kan eksempelvis være en sortering på de borgere, der ifølge lovgivningen har krav på en samtale inden for kort tid,” siger Jeppe Svendsen, udviklingschef i KMD.

 “Der er uhensigtsmæssige arbejdsgange og deciderede fejl i sagshåndteringen, der kan undgås ved i højere grad at datastyre arbejdsprocesserne. En datadrevet metodefremgang giver også bedre muligheder for at skabe større sammenhæng for borgeren. Tænk, hvis et fagsystem i sagsbehandlingsøjeblikket kunne inddrage datakilder fra alle de relaterede indsatsområder, der har betydning for en borgers forløb – eksempelvis socialområdet eller ungeindsatsen. Og tænk, hvis man på ledelsesniveau kunne trække en rapport, der i anonymiseret form viste, hvad der kendetegner de borgere, der ikke er i job eller i uddannelse. Der er givetvis nogle mønstre og årsagssammenhænge, der er værdifulde at kende til i et jobcenter.” 

Tænk, hvis et fagsystem i sagsbehandlingsøjeblikket kunne inddrage datakilder fra alle de relaterede indsatsområder, der har betydning for en borgers forløb – eksempelvis socialområdet eller ungeindsatsen.

Jeppe Svendsen

Udviklingschef, KMD

Jobcenterløsning baseret på åbenhed og samarbejde

Qua et større fokus på helhedsorienterede indsatser på beskæftigelsesområdet skal flere fagligheder i fremtiden arbejde tættere sammen om at hjælpe borgerne videre i deres liv. Tværfagligheden stiller nye krav til de fagsystemer, der skal understøtte sagsbehandlerne i deres arbejde. Derfor har KMD valgt at åbne snitfladerne til deres KMD Momentum-platform op, så jobcentrene kan arbejde mere fleksibelt med deres egne data.

En del af åbenhedsstrategien er også at arbejde tættere sammen med tredjepartsleverandører, der kan udvikle nicheløsninger på toppen af KMD Momentum. Det betyder, at KMD Momentum i dag integrerer til flere partnerløsninger indenfor økosystemet af jobcenterteknologi.

Én af KMD’s teknologipartnere er Edora. Edore har bl.a. bygget workforce planning-værktøjet WFP, som er et ressourcesystem, der hjælper med at holde styr på blandt andet lokaler, møder og en borgers kontaktpersoner. KMD arbejder også sammen med Candeno, som er en onlineplatform til udarbejdelse af CV’er, ansøgninger og LinkedIn-profiler.

Der bliver løbende tilføjet flere samarbejdspartnere på KMD Momentum-platformen, så kunderne får adgang til mere og mere skræddersyet funktionalitet.

 

Om Momentum Focus

  • Momentum Focus er et nyt modul til fagsystemet KMD Momentum, der giver adgang til flere relevante data i sagsbehandlingen  
  • Momentum Focus gør data mere operationelle for den enkelte medarbejder og skaber tværgående sammenhæng i hele organisationen
  • Teamledere og afdelingschefer kan bl.a. opsætte forskellige data-dashboards, skubbe dem ud til forskellige medarbejdergrupper og derved skabe en fælles tilgang til data 
 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Arbejdsmarked.

Tilmeld dig her