Mand kigger ud af vindue

Nomeco sørger hver dag for, at borgerne har adgang til lægemidler på landets apoteker. KMD leverer den it-infrastruktur, der skal til for, at lægemiddelgrossisten kan servicere apotekerne med rettidige leverancer og en effektiv lagerstyring.

KMD – en vigtig forretningspartner

"Nomecos vision er at sikre befolkningen rettidig adgang til lægemidler." Så kort og præcist formulerer de danske apotekers foretrukne lægemiddelgrossist, Nomeco, sin vision. Men ifølge it-direktør Preben Nielsen kan virksomheden ikke løfte opgaven alene:

- Som specialister i sundhedslogistik er vi dybt afhængige af en forretningspartner, der kan sørge for, at kommunikationen mellem os og apotekerne fungerer, siger Preben Nielsen.

Nomeco håndterer på nuværende tidspunkt ca. 300 apotekslagre og har en markedsandel på ca. 70 pct. KMD Integration Services sørger for, at ordrerne fra apotekerne til Nomeco bliver afsendt i tide, og at lagerstyringen foregår effektivt og korrekt.

- På den måde er KMD's it-integrationsløsning i den grad afgørende i realiseringen af vores vision, siger Preben Nielsen.

Et plus på bundlinjen

Det var udsigten til markante besparelser, der gjorde, at Nomeco og Apotekerforeningen i 2004 valgte at droppe det fælles system, der i mange år havde håndteret transaktionerne mellem de to forretningspartnere. Valget faldt i stedet på KMD, fordi man her både kunne få en langt billigere løsning samt, for Nomecos vedkommende, muligheden for at udbygge det intelligente lagerstyringssystem, der var taget i brug få år tidligere. Dette system effektiviserer forretningsprocesserne markant, bl.a. ved automatisk at danne prognoser, kortlægge lagerniveauet, lave udløbslister og afsende ordrer på baggrund af elektronisk udveksling af apotekernes salgs- og lagertal. Systemet kaldes VMI (Vendor Managed Inventory) eller på dansk "leverandørstyret lager":

- Hos os kalder vi det "logistisk partnerskab", fordi vi lægger vægt på, at løsningen fungerer som et samarbejde mellem det enkelte apotek og Nomeco. Vi leverer stærke kompetencer inden for it, logistik og lagerstyring, og apotekerne leverer den farmaceutiske faglighed, siger Preben Nielsen.

Markant effektivisering

Løsningen, der kører via KMD, frigiver både ressourcer hos apotekerne og hos Nomeco. Apotekerne slipper for selv at holde styr på lagerbeholdning, ordrer, udløbslister samt håndtering af de store datamængder, der genereres ved salgs- og lagertransaktionerne. Nomeco kan planlægge varehåndteringen langt mere effektivt gennem de 11 personer, der styrer de ca. 300 apotekslagre:

- Her har vi oplevet en markant effektivisering i forhold til tidligere. I virkeligheden handler det om at gøre det, man er bedst til. Det skaber værdi og sparer ressourcer, når vi hver især kan holde fokus på vores kerneydelser. Effektiviseringen gør, at vi i sidste ende kan holde omkostningerne på et rimeligt niveau, siger Preben Nielsen og pointerer, at KMD's åbenhed for genforhandling af priser på it-løsningen også har en positiv indflydelse på omkostningsniveauet.

Sublim service

Ud over den åbenlyse økonomiske fordel ved at samarbejde med KMD fremhæver Preben Nielsen en helt unik kundeservice, der virkelig har gjort en forskel for Nomeco:

- KMD er flere længder foran deres konkurrenter på kundeservice, og det har virkelig gjort en forskel for vores forretning. Vi har altid en fornemmelse af, at vi bliver taget alvorligt, når vi henvender os til KMD, og så oplever vi en enorm fleksibilitet i opgaveløsningen. Vi får altid hjælp, når vi har brug for det, og vores behov bliver altid forsøgt imødekommet, lyder meldingen fra it-direktøren.

Fordele på flere fronter

KMD tilbyder, som en af de største spillere på markedet, paletten KMD Integration Services, der effektivt håndterer udvekslingen af forretningsdokumenter.

Med KMD Integration Services er det muligt at anvende den samme tekniske løsning til både kunder, leverandører og bank. I kan således indhente tre væsentlige fordele:

  • I bliver en mere attraktiv samarbejdspartner for kunderne.
  • I bliver mere effektive i håndteringen af jeres leverandører.
  • I reducerer bankomkostningerne ved at udveksle processer omkring betalinger, kontoudtog mm. elektronisk.