Mand og kvinde kigger på grafer på computer

Sammenlægningen af borgerrettede og virksomhedsrettede opgaver i KMD Momentum vil betyde store tidsbesparelser og et kvalitativt løft i ydelsen til borgerne. Sådan lyder vurderingen fra jobcentret i Frederikshavn Kommune, hvor de har været dybt involveret i udviklingen af løsningens nye funktionalitet.

Steffen W.S. Larsen er teamkoordinator i jobcenteret i Frederikshavns Kommune. Han har brugt KMD’s jobcenterløsninger i en årrække. Også dengang den digitale understøttelse af henholdsvis borgerrettede og virksomhedsrettede opgaver foregik i to separate systemer. Siden har KMD inkluderet funktionaliteten i JobAG, VITAS og virksomhedskontakt i KMD Momentum, så løsningen i dag understøtter jobcentrets ansvarsområder i én platform.

“Det betyder, at vi kan trække en rød tråd gennem arbejdet med borgere og virksomheder. En jobkonsulent kan se, hvilke formidlinger en specifik borger har været involveret i. Og omvendt kan en jobkonsulent trække en oversigt over virksomheder og se, hvad der rører sig, så de kan videreformidle eventuelle åbninger til deres borgere,” siger Steffen W.S. Larsen og kommer med et konkret eksempel på, hvordan den forbedrede hverdag slår igennem.

“Tidligere, når vores digitale blanketter til vores virksomhedsvendte arbejde blev håndteret i VITAS, skulle de først godkendes og behandles i vores separate virksomhedsmodul. Derefter skulle blanketten håndteres via DFDG i KMD Momentum. Det vil sige, at tre systemer skulle snakke sammen – VITAS, virksomhedsmodulet og Momentum. Nu er det kun VITAS og Momentum, der skal snakke sammen, og det gør det meget nemmere og hurtigere for virksomhedskonsulenten at arbejde med de data, der er brug for.”


Tidligere, når vores digitale blanketter til vores virksomhedsvendte arbejde blev håndteret i VITAS, skulle de først godkendes og behandles i vores separate virksomhedsmodul. Derefter skulle blanketten håndteres via DFDG i KMD Momentum. Det vil sige, at tre systemer skulle snakke sammen – VITAS, virksomhedsmodulet og Momentum. Nu er det kun VITAS og Momentum, der skal snakke sammen, og det gør det meget nemmere og hurtigere for virksomhedskonsulenten at arbejde med de data, der er brug for.

Steffen W.S. Larsen, teamkoordinator i jobcenteret, Frederikshavns Kommune

Store daglige tidsbesparelser

Steffen W.S. Larsen forklarer, at virksomhedskonsulenterne i Frederikshavn Kommune i fremtiden får lettere ved at servicere de virksomheder, de samarbejder med. Det begrunder han primært i KMD Momentums forbedrede transparens. Virksomhedskonsulenterne får et bedre overblik over historikken med en pågældende virksomhed, og hvad der eventuelt er blevet talt om tidligere. Det forbedrer arbejdsbetingelserne nu og her, men det gør det også nemmere at vidensdele og overdrage opgaver til nye kolleger i fremtiden, så der skabes en større kontinuitet i arbejdet.

Den forbedrede transparens er også en fordel i det borgerrettede arbejde, siger Steffen W.S. Larsen og forklarer, at forventningen til de markante forbedringer af KMD Momentum først og fremmest skal udmåles i sparet tid og et større fælles overblik.

“Det er selvfølgelig mere tidsbesparende at arbejde i én løsning fremfor at skulle skifte frem og tilbage mellem flere systemer hele tiden. Derudover forventer jeg også, at vi internt kan arbejde bedre sammen, fordi vi kan se, hvad hinanden laver. Der kommer nogle dybe links mellem borgerne og virksomhederne, hvor man med ét klik kan skifte visning, men fastholde konteksten. Det giver et bedre overblik over vores koordinerede indsats,” siger Steffen W.S. Larsen.

Udbytterigt at deltage i innovationsnetværk

Frederikshavn Kommune er én ud af i alt seks kommuner, der har været helt tæt på udviklingen af det nye og forbedrede KMD Momentum sammen med et team af KMD-konsulenter i et såkaldt innovationsfællesskab. Her har Steffen W.S. Larsen luftet sine holdninger til KMD’s ideer. Men han er også selv kommet med input, der – i mere eller mindre justeret grad – er blevet til noget af den funktionalitet, der findes i løsningen i dag. Den proces har været både lære- og udbytterig, siger han.

 

Selvom alle i netværket arbejder på kommunale jobcentre, gør vi tingene meget forskelligt. Så vi har kunnet lære af hinanden ved at fortælle de gode historier om, hvordan man selv får mest ud af løsningen. Det har været rigtig, rigtig godt.

Steffen W.S. Larsen, teamkoordinator i jobcenteret, Frederikshavns Kommune

“Selvom alle i netværket arbejder på kommunale jobcentre, gør vi tingene meget forskelligt. Så vi har kunnet lære af hinanden ved at fortælle de gode historier om, hvordan man selv får mest ud af løsningen. Det har været rigtig, rigtig godt,” siger Steffen W.S. Larsen.

“Det har vores samarbejde med KMD også været. Derfor vil jeg også opfordre andre kommuner til at gå aktivt ind i samarbejdet. Som kommune har man en stor interesse i at få skabt noget godt. Hvis KMD får brugbare input udefra, og vi samarbejder om tingene, kan de bedre lave nogle gode løsninger.”

Ny markedsplads på vej

Som en del af arbejdet i innovationsfællesskabet har KMD blandt andet udviklet et Markedspladsmodul til KMD Momentum, som snart bliver lanceret. Markedspladsen skal gøre det nemmere og mere transparent for alle at se, hvor der eksempelvis er jobåbninger, så borgerne hurtigt kan kontakte interesserede virksomheder, hvis der er et match mellem borgerens kompetencer og virksomhedsbehov.

“Markedspladsen ser rigtig spændende ud. Den vil blandt andet gøre vores indsats i jobcenteret mere målrettet. Markedspladsen bliver det sted, hvorfra jobkonsulenten kan følge sine borgere. Vi formidler primært til ordinære jobs – herunder også voksenlærlinge – og så viser vi åbninger til praktik og løntilskud, hvor vi henviser den ledige til selv at være opsøgende. Alt dette kan jobkonsulenten følge via Markedspladsen, og det er nyt. Markedspladsen kommer i det hele taget til at gøre meget for hele udviklingen af vores virksomhedsrettede arbejde,” slutter Steffen W.S. Larsen.

Markedspladsen ser rigtig spændende ud. Den vil blandt andet gøre vores indsats i jobcenteret mere målrettet. Markedspladsen bliver det sted, hvorfra jobkonsulenten kan følge sine borgere. Vi formidler primært til ordinære jobs – herunder også voksenlærlinge – og så viser vi åbninger til praktik og løntilskud, hvor vi henviser den ledige til selv at være opsøgende. Alt dette kan jobkonsulenten følge via Markedspladsen, og det er nyt. Markedspladsen kommer i det hele taget til at gøre meget for hele udviklingen af vores virksomhedsrettede arbejde.

Steffen W.S. Larsen, teamkoordinator i jobcenteret, Frederikshavns Kommune

 

Læs mere om KMD Momentum

 KMD Momentum understøtter jobcenterets arbejde i forhold til sagsbehandling samt over for borgere og i samarbejdet med virksomheder.

Læs mere om mulighederne her