Bro over vand

Dette whitepaper beskriver nogle af de digitale udfordringer og muligheder i sundheds- og plejesektoren, herunder etableringen af et økosystem af it-løsninger, der kan dække de enkelte kommuners behov. Whitepaperet forklarer, at nøglen til innovation med KMD Nexus-platformen går gennem det åbne API-lag og beskriver principperne bag en åben sikkerhedsarkitektur og sikker dataudveksling.

Der er mange strømninger i sundheds- og socialsektoren. Der er et grundlæggende behov for løbende at effektivisere ydelsen til borgerne, samtidig med at der stilles stigende krav til eksempelvis behandlingskvalitet, mestring af eget liv, digital sammenhæng på tværs af de mange sundhedsaktører, opsamling af data til optimering af sektoren osv.

Dette whitepaper beskriver indledningsvis nogle af de digitale udfordringer og muligheder i sundheds- og plejesektoren, herunder etableringen af et økosystem af it-løsninger, der kan dække de enkelte kommuners behov. Whitepaperet forklarer, at nøglen til innovation med KMD Nexus-platformen går gennem det åbne API-lag og beskriver principperne bag en åben sikkerhedsarkitektur og sikker dataudveksling. Whitepaperet runder af med at beskrive en række eksempler på partnerløsninger til KMD Nexus, der er i drift i dag.

Digitale muligheder med den åbne systemarkitektur i KMD Nexus

KMD Nexus - Åben API-invitation til partnerinnovation
Whitepaper

Åben API-invitation til partnerinnovation

Dette whitepaper beskriver nogle af de digitale udfordringer og muligheder i sundheds- og plejesektoren, herunder etableringen af et økosystem af it-løsninger, der kan dække de enkelte kommuners behov. Whitepaperet forklarer, at nøglen til innovation med KMD Nexus-platformen går gennem det åbne API-lag og beskriver principperne bag en åben sikkerhedsarkitektur og sikker dataudveksling.

Hent og læs