Skolebørn griner på skolegang

Rigtig meget af det arbejde, der følger af den nye politiske aftale om kommunale ungeindsatser, kan systemunderstøttes i de eksisterende it-fagsystemer. Der er dog brug for handling, hvis man vil undgå manuel håndtering af de unge, der kræver tværfaglige uddannelsesplaner.

Der har været usikkerhed omkring den opgave, der venter kommunerne, når den nye aftale om ungeindsatser træder i kraft efter sommerferien. For hvilke nye opgaver er det helt præcis, der skal løses? Og kan opgaverne systemunderstøttes, så medarbejderne ikke drukner i manuel håndtering?

Jeg kan godt forstå usikkerheden, for det kan umiddelbart lyde som en kæmpe opgave, at man skal udarbejde uddannelsesplaner for alle unge under 25 år. Men arbejdsomfanget er i de fleste tilfælde begrænset, og størstedelen af de kommunale opgaver kan systemunderstøttes i eksisterende it-fagsystemer,

Louise Jørgensen, Product Owner i KMD.

De uddannelsesparate passer sig selv

De kommunale ressourcer, der skal bruges for at udarbejde en uddannelsesplan, varierer alt efter den enkelte unges uddannelsesparathed. Her kan de unge inddeles i tre hovedgrupper.

Der er for det første den store gruppe af unge, der er uddannelsesparate og derfor søger direkte ind på en ungdomsuddannelse efter grundskolen, eller som får fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De kræver en minimal kommunal indsats. Den information, der skal bruges til at oprette en uddannelsesplan, findes allerede i data fra grundskolen og optagelse.dk. Det er kun, hvis der sker ændringer i den unges livssituation, at uddannelsesplanen skal justeres.

“For nylig blev aftalen præciseret, så der nu står, at en uddannelsesplan udelukkende kan bestå af en uddannelsesansøgning. Og kopien af ansøgningen bliver endda sendt automatisk til kommunens ungeindsats,” siger Louise Jørgensen.

Skabeloner til målgruppevurderinger

Den anden store gruppe er de unge, der ikke er uddannelsesparate efter grundskolen, men som kun mangler enkelte faglige, sociale eller personlige kompetencer for at kunne søge ind på en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Det kan eksempelvis være unge, der vil have glæde af et FGU-forløb og derfor har brug for at få foretaget en såkaldt målgruppevurdering.

“Her er der også hjælp at hente i de eksisterende it-fagsystemer. I KMD UV-Vej findes der eksempelvis en skabelon til udarbejdelse af målgruppevurderinger, som kan tilknyttes uddannelsesplanen,” siger Louise Jørgensen.

Brug for styrket kommunal indsats

De mest ressourcekrævende er den mindre gruppe af unge, der ikke tager den direkte vej i uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen, fordi der er forhold i livet, der spænder ben. Det er den gruppe, der er centrum for den nye aftale, og som har brug for en styrket kommunal indsats på tværs af forvaltninger.

“Aftalen stiller bl.a. krav om, at kommunen skal udarbejde uddannelsesplaner, der går på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Det hænger sammen med vedtagelsen af tidligere lovgivning, som også havde fokus på sammenhængende indsatser for voksne med komplicerede sagsforløb. Rationalet er, at borgeren skal sidde for bordenden af sit eget liv, og at de kommunale tilbud er langt mere effektive, når de bliver koordineret med udgangspunkt i eksempelvis et fælles mål,” siger Louise Jørgensen.

Der findes masser af hjælp at hente i kommunens it-fagsystemer, når de skal udarbejde uddannelsesplaner for de uddannelsesparate og de næsten-uddannelsesparate. Til gengæld er der ikke mange bud på digital understøttelse af en løbende og velkoordineret plan på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Og slet ikke, hvis man også vil invitere den unge aktivt ind for bordenden. Men det kan KMD Nova Link. KMD Nova Link er kort fortalt en fælles widget tæt tilkoblet it-fagsystemerne, som kan systemunderstøtte udarbejdelsen, samarbejdet og vedligeholdelsen af tværgående uddannelsesplaner for de unge, der er længst væk fra uddannelse og arbejde.

KMD Nova Link og tværfaglige borgerforløb

Krav til den kommunale ungeindsats per 1. august 2019

  • Der skal udarbejdes en uddannelsesplan for alle unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.
  • Uddannelsesplanen skal koordinere sammenhængende indsatser på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.
  • Kommunen skal tilbyde den unge én gennemgående kontaktperson.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer for kommuner og regioner direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her

Seneste indsigter