Hånd bruger tablet

Hvilke udfordringer står vi med, og hvordan kan vi løse dem med teknologi? Det er en ny innovationstilgang, som i øjeblikket bliver afprøvet i KMD. Her vil KMD skabe en innovationsproces sammen med kunderne og inddrage start-ups eller partnere for at sammensætte de rette kompetencer til at løse udfordringer eller føre idéer ud i virkeligheden, hvor teknologi kan spille en rolle.

”Vi ved ikke på forhånd, om vi kan løse udfordringen og hvilken løsning, der er den rette. Men det er det, vi sætter os for at finde frem til sammen med kunden på en ny og mere innovativ måde.”

Det er med den tankegang, at man i fremtiden kan gribe en udfordring an, ifølge Søren Ladefoged. 

Han er Business Development Director i KMD og arbejder i øjeblikket på et nyt initiativ i KMD, hvor innovationsprocessen omkring udvikling af løsninger er i fokus. For hvordan kan man sammen med brugere, kunder og partnere skabe den gode innovationsproces?

”Vores tilgang er, at i stedet for at have en meget klar og fasttømret idé om, hvad vi gerne vil ende med, så byder vi ind med vores ekspertise i forhold til at styre processen, men også at kende kundens behov og udfordringer. Relevante, mindre virksomheder og partnere kan tilføre det, de er eksperter i i forhold til teknologi, og så ser vi, hvad der kommer ud af det,” siger Søren Ladefoged. 

Vores tilgang er, at i stedet for at have en meget klar og fasttømret idé om, hvad vi gerne vil ende med, så byder vi ind med vores ekspertise i forhold til at styre processen, men også at kende kundens behov og udfordringer. Relevante, mindre virksomheder og partnere kan tilføre det, de er eksperter i i forhold til teknologi, og så ser vi, hvad der kommer ud af det.

søren ladefoged, business development director i kmd

Det nye initiativ hedder KMD Open og skal skabe kreative og innovative løsninger i samarbejde med brugere, kunder og eksterne partnere.

”Vores kunder har en meget stor indsigt i deres egne udfordringerne, hvor vi kan hjælpe med at oversætte det til teknologi og løsninger, som arbejder sammen med – ofte større - eksisterende systemer. Vores mål med KMD Open er at skabe en åben proces i samarbejde med kunder og partnere. På den måde kan vi ofte også udvikle eventuelle løsninger hurtigere,” forklarer Søren Ladefoged.

 

En alternativ tilgang til dokumentation

I øjeblikket er KMD i gang med flere kundeforløb, hvor formålet er at identificere de udfordringer og problemstillinger, som kunderne har. Det kan eksempelvis være i forhold til dokumentationsarbejdet i kommunerne.

”Her er opgaven, om man kan finde en alternativ tilgang til dokumentation, hvor man bruger nogle andre redskaber end den traditionelle pc eller tablet. Kunne man for eksempel forestille sig, at man brugte nogle censorer eller redskaber, som er mere intuitive at anvende?” spørger Søren Ladefoged retorisk. 

Her er opgaven, om man kan finde en alternativ tilgang til dokumentation, hvor man bruger nogle andre redskaber end den traditionelle pc eller tablet. Kunne man for eksempel forestille sig, at man brugte nogle censorer eller redskaber, som er mere intuitive?

søren ladefoged, business development director i kmd

Det er ikke altid, at det er muligt at finde en måde at løse eller understøtte udfordringen med teknologi, men det er opgaven at undersøge det til bunds. Derfor handler det for KMD om at få en dybere forståelse for udfordringen og lave en teknologisk afdækning. 

”Det handler om at gøre dokumentationsopgaven lettere for kommunerne. Kan vi oversætte det til noget, som sundheds- og omsorgssystemer forstår og på den måde få det dokumenteret i de store fagsystemer? Vi skal åbne øjnene for, at der findes andre veje ind end den traditionelle pc, tablet eller telefon. Set med kundeøje kan det være meget omstændigt at bruge en pc-løsning i det daglige arbejde, når der skal laves en registrering. Måske kan vi bruge censorer, der kan fortælle, om der har været vand i badekarret til at dokumentere et bad, så der ikke går tid med at dokumentere det manuelt efterfølgende,” nævner Søren Ladefoged som et eksempel.


Samarbejde med start-ups og partnere

I arbejdet med at løse kundens udfordring finder KMD sammen med relevante start-ups og partnere, som kan have en særlig indsigt eller mulig teknologi-løsning på området.

”På den måde har vi også mulighed for at hjælpe mindre start-ups og virksomheder ind på et til tider svært område. Omvendt har start-ups gode idéer og kan hurtigt hjælpe os videre i udviklingen. Sammen kan det måske være med til at flytte nogle innovationsbarrierer og fremskynde innovation,” siger Søren Ladefoged.

På den måde har vi også mulighed for at hjælpe mindre start-ups og virksomheder ind på et til tider svært område. Omvendt har start-ups gode idéer og kan hurtigt hjælpe os videre i udviklingen. Sammen kan det måske være med til at flytte nogle innovationsbarrierer og fremskynde innovation.

søren ladefoged, business development director i kmd

I de tilfælde, hvor kunden, start-ups, partnere og KMD ikke finder frem til en måde at løse udfordringen teknologisk, vil det foregående arbejde blive offentliggjort, så andre har mulighed for at arbejde videre med en løsning.