Kolleger taler sammen på gang

Arbejdsopgaverne for administrative medarbejdere i kommunerne har ændret sig markant i løbet af de seneste par år, og der er større krav til, hvad en administrativ medarbejder skal kunne. Det handler ikke længere kun om at være stærk i fagsystemet, men i høj grad om at fungere som rådgiver på tværs af hele kommunen og samarbejde om informationer.

På baggrund af en undersøgelse blandt 247 kommunale ledere har KMD udviklet en ECTS-givende uddannelse i samarbejde med UCN act2learn, der skal hjælpe de administrative medarbejdere med skiftet og til at stå stærkere i forandringerne ude i kommunerne. Mød en lønkonsulent fra Hedensted Kommune, der er i gang med uddannelsen.

Før i tiden bar Tina Mølgaard Christensens arbejde præg af at være administrativt udførende på lønopgaverne. Nu har hendes rolle som Central lønkonsulent inden for Seniorområdet i Hedensted Kommune ændret sig til i højere grad at være en, der kan formidle sin faglige viden og argumentere for, hvorfor kommunens praksis er, som den er. Hun skal kunne undervise og vejlede lederne om lønopgaven og være i stand til at håndtere de konflikter, der kan opstå i udviklingen af den nye arbejdsdeling.

Lønkonsulentens arbejde har ændret sig betydeligt i takt med digitaliseringen af lønnen. Flere opgaver er blevet automatiseret eller decentraliseret, og lønkonsulentens rolle er gået fra primært at være administrativ til i højere grad at være konsulent – og det stiller krav til de kommunale administrative medarbejdere.

- Vi er gået fra at være fagspecialister til at agere som rådgivere. Før vi begyndte med decentraliseringen i kommunen bestod lønkonsulentens daglige arbejde rigtig meget af tastearbejde. I dag taster vi nærmest ingenting. I dag bruger vi for eksempel vores viden om løn til at undervise og vejlede decentrale ledere og øvrige medarbejdere i, hvordan de kan arbejde med eksempelvis indberetning af løn. Det kræver, at vi er mere udadvendte og tør stå frem og undervise større grupper af medarbejdere, både i forhold til det systemtekniske og det overenskomstmæssige – og så skal vi kunne køre store forandringsprojekter igennem, siger Tina.

Det hjælper KMD’s nye uddannelse KMD Opus Procesrådgiver hende og hendes kolleger med.

Ny uddannelse skal ruste de administrative medarbejdere til de ændrede krav

Dorthe Johanne Skov Thomsen og hendes kolleger i Consulting, Service & Implementation (CSI) i Administrative Softwareløsninger (AS) har været ude og spørge 247 kommunale ledere i administrative funktioner om, hvad de har brug for, så de er rustet til de nye krav.

- Vi kunne se, at der var et behov for en tværgående uddannelse på det administrative område, fordi medarbejdernes rolle har ændret sig. Det handler ikke længere om kun at være dygtig til at trykke på nogle knapper i et it-system, men endnu mere om, hvordan man samarbejder om informationer i KMD Opus og udnytter den viden, løsningen kan give til forandringsprocesser og undervisning i kommunen, fortæller Dorthe Johanne Skov Thomsen, der er ansvarlig for den certificerede uddannelse.

Tina Mølgaard Christensen har netop været til sin tredje undervisningsdag hos KMD og UCN act2learn.

- Mine forventninger til uddannelsen er blandt andet at opnå en større gennemslagskraft til brug for de tværgående forandringsprocesser i kommunen og få udbytte af alle de facetter i KMD Opus, der kan understøtte dette. Sker der for eksempel en organisationsændring, så skal man både have fat i den it-ansvarlige, den økonomansvarlige og den lønansvarlige og sikre, at vi alle trækker på de fælles basisdata fra løsningen. Er der folk, der flytter rundt i kommunen, så skal vi sikre, at de kan tilgå de rigtige systemer, kontere løn korrekt på den rigtige stilling og lignende, fortæller hun.

For Tina giver KMD Opus Procesrådgiver-uddannelsen hende en ballast, når hun som central medarbejder skal støtte sine kolleger decentralt i kommunen:

- På uddannelsen lærer vi om kommunikation, og vi har også fået udarbejdet en personprofil. Jeg fandt for eksempel ud af, at jeg var meget resultatorienteret. Og samtidigt er jeg blevet bevidst om, at jeg skal have de andre kolleger i kommunen med i forandringerne.

Forandringer der lykkes

Ledelses- og organisationskonsulent ved UCN act2learn, Kirja Holland Thomsen udtaler:

- Vores mål er, at deltagerne bliver uddannet og kompetente til at skabe forandringsprocesser, der lykkes. Vi arbejder ud fra en læringsfilosofi om at læring sker, når vi bliver direkte inddraget gennem handling – og handlingen sker i egen virkelighed og arbejdsmæssige ramme. Vi arbejder med høj grad af deltagerinvolvering og relevante cases, der tager udgangspunkt i deltagernes hverdag.

Tættere relationer til beslutningstagere i kommunerne

Men hvorfor skal KMD sammen med UCN act2learn til at tilbyde videreuddannelse til kommunerne? Er det ikke kommunernes eget ansvar at være rustet til den nye virkelighed? Ikke hvis man spørger Dorthe.

- Markedet ændrede sig, og vi havde svært ved at få kunderne til at købe ind på generelle uddannelser og konsulentydelser. Igennem flere år har vi haft travlt med at implementere KMD Opus i kommunerne, så kunderne har primært koncentreret sig om at få selve it-systemet implementeret.

- Formålet med uddannelsen er, at give kunder og de administrative medarbejdere en større viden om KMD Opus, så samspil og sammenhænge på tværs i løsningen udnyttes optimalt. For kommunen betyder det, at de får mere ud af KMD Opus.

- Vi har valgt at tage den personlige del og imødekomme de nye roller for de administrative medarbejdere og kombinere det med it-delen omkring KMD Opus. For KMD betyder det, at kunderne får udnyttet potentialet i anvendelse af løsningen ved at optimere arbejdsgange, som systemerne er sat i verden til at understøtte.

Få mere at vide

Bliv certificeret KMD Opus procesrådgiver
Brochure

Bliv certificeret Opus procesrådgiver

Certificeret uddannelse for administrative medarbejdere i det offentlige, inklusiv kompetencegivende eksamen.

Hent og læs

247

Så mange kommunale ledere deltog i undersøgelsen, som uddannelsen til certificeret KMD Opus Procesrådgiver er udviklet med afsæt i.

Læs mere om KMD

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Administration.

Tilmeld dig her