Mette Kaagaard, KMD, på Folkemødet på Bornholm 2016

Fem debatmøder. Fem forskellige dagsordener. Og mange forskellige budskaber fra sundhedsordførerer, borgmestre og interesseorganisationer, som KMD havde sat i stævne til debatmøder på dette års Folkemøde på Bornholm.

I to af debatterne satte KMD fokus på, hvordan vi med de rette løsninger og samarbejde kan få flygtninge i arbejde, og hvordan vi bliver bedre til at bruge sundhedsdata. Du kan her se debatterne i to videoer.

- Systemerne findes faktisk. Røde Kors har et såkaldt asylsystem, som faktisk har alle disse oplysninger. Problemet er at få det overført til kommunerne. Der er nogle kommuner, som er rigtig gode til at tage imod det og rent faktisk bruger de her systemer, mens andre kommuner gør det på en anden måde.

Det var et af budskaberne fra generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl som fredag formiddag var paneldeltager i debatmødet ”Fra ankomst til job – flygtninge og beskæftigelse”. Her var det store spørgsmål: Hvordan får vi flygtninge i job, når der er uens datapraksis på tværs af landet mellem asylcentre, Udlændingestyrelsen og den kommunale jobindsats?

Med ved diskussionsbordet var blandt andre Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, Mette L. Kaagaard, Executive Vice President i KMD og direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) Kasper Kyed.

På spørgsmålet om, hvad man kan gøre bedre for at få afklaret flygtninges kompetencer og dermed få større muligheder for at få flygtninge i job, svarede direktør i SIRI, Kasper Kyed:

- Ligesom så mange andre områder i den offentlige sektor så ved den ene hånd ikke, hvorfor det arbejde, man laver, er vigtigt et andet sted. Og man tænker ikke over, at det arbejde, man laver ét sted, faktisk er en del af en længere værdikæde. Det er vigtigt at få kortlagt den værdikæde, så alle forstår, at det har en værdi, at viden om en flygtning, bliver sendt videre på en systematisk måde. Hvis vi får sat strøm til og får skabt de her sammenhænge, så kan vi nå ganske langt.

Det var borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, enig i:

- Hvis vi skal lykkes med at få disse mennesker i job, så kræver det, at vi alle gør en indsats. Både i hele asylfasen men så sandelig også ude i kommunerne. Vi har masser af ting, som vi skal levere på, ligesom arbejdsmarkedets parter. Det kræver samarbejde.

Executive Vice President i KMD Mette L. Kaagaard kom på banen, da hun blev spurgt, om man kan lave et system, der sikrer, at man kan trække på oplysningerne.

- Det er faktisk ikke så meget, der skal til for at flytte lige præcis de oplysninger, som vi står og snakker om, fra asylmodtagelsen og ud i kommunen og i virksomheden, så vi kan få tingene til at gå hurtigere. Vi har jo allerede nogle systemer i Danmark, som man kunne tage ind for at få det her til at fungere, sagde hun.

Sundhedsdata på programmet

Lørdag formiddag stod data i sundhedssektoren på programmet. Når borgerne i dag bliver indlagt på sygehusene for at få stillet en diagnose og tildelt en behandling, bliver der samlet store mængder data om deres forløb. Men hvordan bliver data brugt, og kan de systemer, som indeholder de mange data, tale sammen?

Det debatterede blandt andre Ulla Astman, formand for Region Nordjylland, Anne Kaltoft, forretningsudvalgsmedlem i Danske Patienter og formand for Hjerteforeningen samt Helle Huss, Executive Vice President i KMD.

Anne Kaltoft fra Danske Patienter og Hjerteforeningen var med til at belyse, hvordan danskerne oplever det danske sundhedssystem:

- Patienten oplever, at tingene ikke hænger sammen. De har svært ved at forstå, at de får lavet en undersøgelse på en afdeling, og dagen efter skal de selv minde om, at de har fået lavet den undersøgelse.

Formand for Region Nordjylland, Ulla Astman, fortalte om lignende oplevelser og anerkendte problemstillingen.

- Vi skal være bedre til at skabe sammenhænge i systemerne. Vi skal også være bedre til at dele data, og der er også nogle hurdler, vi skal ud over i forhold til at dele data, sagde hun og understregede, at det særligt er mellem regioner og kommuner, at vigtige data kan falde mellem to stole.

Fra KMD’s side fortalte Executive Vice President Helle Huss, at KMD er i dialog med en lang række kommuner og regioner om at finde en løsning på netop den problemstilling.

© Billede: Mark Thyrring

Seneste indsigter

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra den offentlige sektor direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her