Drenge i skole

KMD Stafetlog koordinerer indsatsen for udsatte børn, så vigtig information ikke går tabt. Det gør det nemmere at hjælpe udsatte børn tidligt, hvilket er afgørende.

Når det handler om at hjælpe udsatte børn og unge, er én ting særligt afgørende: Indsatsen skal sættes i gang så tidligt som muligt. De seneste års tragiske sager om svigtede børn viser dog, at det kan være svært at sikre den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.

Men der er hjælp på vej, for med den digitale løsning KMD Stafetlog kan kommunerne sikre en koordineret indsats fra det øjeblik, en medarbejder er bekymret for et barns trivsel. På den måde kan man ofte forebygge, at en bekymring ender med at blive en egentlig sag.

”Det er tit et problem, at man i en kommune har mange forskellige faggrupper, som skal arbejde sammen, fordi de enkelte fagpersoner ikke har noget sted at samles omkring observationer omkring børnene. De har heller ikke altid mulighed for at have forældrene med som en aktiv del i løsningen,” siger Merete Lind-Nielsen, som er Senior Product Manager i KMD.

Samarbejdet på tværs styrkes

”Hvis man tager hånd om de små problemer tidligt, når de ofte aldrig at blive store. Den tidlige indsats kan KMD Stafetlog i høj grad hjælpe med, for her kan man samarbejde på tværs af faggrupper digitalt. Hvis fx en pædagog eller en lærer observerer, at et barn ikke trives, opretter man en stafet, og så har vedkommende ansvaret for den stafet, indtil problemet er løst eller bliver overdraget til en anden. Så alle ved, hvor ansvaret ligger,” forklarer Merete Lind-Nielsen.

Den digitale løsning sikrer, at vigtige observationer bliver dokumenteret, og gør det muligt for forskellige fagpersoner og forvaltninger at bidrage på tværs. Alle observationer og tiltag er tilgængelige for de berørte – ikke mindst forældrene. KMD Stafetlog bygger nemlig på åbenhed for at varetage børnenes tarv.

”Forældrene er automatisk involveret. Vi hører fra brugerne, at forældrene føler, at ingen nu taler bag om ryggen på dem. De er med og kan læse alt, hvad der bliver skrevet om deres barn. En mor sagde, at hun med Stafetlog for første gang oplever, at hendes barn bliver mødt som den person, han er, og at de ikke skal fortælle den samme historie igen og igen,” siger Merete Lind-Nielsen.

Loggen hjælper ved overgangene

Især ved overgangene fra fx dagplejer til institution kan vigtige observationer nemlig gå tabt. Men i samarbejde med forældrene kan den ansvarlige fagperson i Stafetlog sikre den rigtige, fortsatte indsats.

For medarbejderne betyder brugen af Stafetlog også en øget tryghed, fordi indsatsen bliver dokumenteret. Så hvis et barns mistrivsel ender med en egentlig sag, er det nemt at overdrage alle informationer til fx en socialrådgiver.

”Først og fremmest handler det jo om børnene. En lille myg kan hurtigt vokse til at blive en elefant, men med en koordineret indsats kan en tidlig observation forblive en lille myg, som man så kan håndtere og finde en løsning på. Alt det kan KMD Stafetlog hjælpe kommunerne med,” fastslår Merete Lind-Nielsen.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Børn & Uddannelse.

Tilmeld dig her