Unge mennesker går på gaden

I Skive Kommune er de ikke i tvivl om, at KMD Stafetlog gør en forskel – både for de ansatte og for børnene og deres forældre.

"Med KMD Stafetlog sikrer vi, at trådene forbliver bundet, og at vi får kigget på hinanden og sagt: Det er den her vej, vi skal gå", forklarer Helle Madsen, tværfaglig konsulent i Familiesektionen i Skive Kommune.

Skive Kommune havde indtil januar 2012 svært ved at sikre dokumentation og videndeling om børn med særlige behov og udfordringer. Særligt i overgangene fra eksempelvis vuggestue til børnehave eller børnehave til skole var der risiko for, at vigtig information gik tabt.

Med KMD Stafetlog har kommunen fået et værktøj, der styrker det tværfaglige samarbejde og indsatsen over for de børn, der giver anledning til en særlig opmærksomhed - til glæde for børn, forældre, fagpersoner og kommune.

Medierne fortæller med jævne mellemrum historier om børn og unge, der ikke har fået den nødvendige støtte og opmærksomhed rundt om i landets kommuner. Børn med ADHD eller indlæringsvanskeligheder bliver spottet for sent, særlige behov og udfordringer bliver ikke imødekommet i tilstrækkelig grad i skoler og daginstitutioner, og endelig er der de helt triste sager om misbrug og svigt, som ikke er blevet opdaget i tide.

Den røde tråd mangler

For Helle Madsen, der er tværfaglig konsulent i Familiesektionen i Skive Kommune, er der ingen tvivl om, hvad mange af de sager, som kommer frem i medierne, har tilfælles: En manglende rød tråd i kommunernes tværfaglige samarbejde.

Derfor har Skive Kommune været med i udviklingen af Servicestyrelsens Stafetlog, som i den seneste version er digitaliseret i samarbejde med KMD. KMD Stafetlog er en digital logbog, som strukturerer og dokumenterer indsatsen i forhold til børn, der kræver en ekstra opmærksomhed eller indsats – helt fra sundhedsplejerskens første møde med barnet og op i de ældste klassetrin.

- Med KMD Stafetlog sikrer vi, at trådene forbliver bundet, og at vi får kigget på hinanden og sagt: "Det er den her vej, vi skal gå". Tidligere kunne det godt være sådan, at psykologerne arbejdede i én retning, socialrådgiverne i en anden, og skolen i en tredje – og forældrene stod lidt udenfor og kiggede på, forklarer Helle Madsen.

Hvornår og hvordan bruges KMD Stafetlog?

Personalet i vuggestuer, børnehaver, skoler og lignende kan bruge KMD Stafetlog ved bekymringer, hvor der for eksempel blot i en kort periode skal lægges mærke til, om et barns sproglige udvikling er alderssvarende - eller hvor der laves handleplaner og inddrages flere fagpersoner som psykologer og SSP-konsulenter.

Alle relevante fagpersoner, og ikke mindst barnets forældre, kan logge sig ind i en database og finde barnets stamoplysninger, referater fra tidligere møder, afrapporteringer fra for eksempel dagplejepædagoger, lærere, psykologer og socialrådgivere. Det sparer tid og giver sammenhæng i indsatsen.

Forældrene kan selv logge ind via NemID og genopfriske, hvad der blev talt om på sidste møde og gense ansigterne på dem, der var med – for det kan godt være svært at holde rede på som forælder. KMD Stafetlog tydeliggør for forældrene, hvad der er aftalt, og hvem der skal gøre hvad.

Svære rekonstruktioner

Problematikken omkring den manglende rødetråd kan Rikke Boll Jensen, der er lærer på Aakjærskolen i Skive, godt nikke genkendende til. Tidligere kunne det ofte tage lang tid at rekonstruere sagsforløb, hvis lærerne fik en bekymring omkring et barn.

- Hvis det var en 8. klasse-elev, kunne den lærer, der havde ham i 1. eller 3. klasse jo være flyttet, eller papirerne kunne være forsvundet. Vi har oplevet mange overleveringer, hvor vi har tænkt: "Hvad blev der lige af tingene?". Der ligger selvfølgelig noget i elevmappen, men læreren har jo også en masse noter og referater, der ikke altid gemmes, forklarer Rikke Boll Jensen.

KMD Stafetlog sikrer gode overgange

Som dagplejepædagog i Skive Kommune er Anne-Mette Barslund Nielsen vant til at arbejde med mange skift, når børnene skal videre fra dagplejen til vuggestue eller børnehave. Hvert skift indebærer en risiko for, at vigtige informationer går tabt om det enkelte barn.

- Jeg kan bruge KMD Stafetlog til at skabe nogle gode overgange. Når vi i dag laver en overlevering på et barn, er KMD Stafetlog med, og børnehaven kan se, hvad dagplejen har i gang; hvad vi har arbejdet med, hvilke aftaler vi har med forældrene, og om der er særlige hensyn omkring det enkelte barn. Det giver børnehaven et godt udgangspunkt, siger Anne-Mette Barslund Nielsen. Hun mener, at KMD Stafetlog især har skabt synlighed i samarbejdet på tværs af faggrænserne.

- Jeg ved, hvem der er stafetholder, og hvem der har ansvaret for, at der bliver indkaldt til møder – så det hele kører på skinner, siger Anne-Mette Barslund Nielsen.

I Skive Kommune er de ikke i tvivl om, at KMD Stafetlog gør en forskel – både for de ansatte og for børnene og deres forældre.

- Jeg mener, at systemet giver børn og forældre et langt bedre og meget mere samlet tilbud. Et tilbud, hvor der er kigget hele vejen rundt, siger Helle Madsen.

På Aakjærskolen er Rikke Boll Jensen helt enig.

- Det bliver lettere for os at kommunikere med de andre faggrupper og dermed også skabe mulighed for at lave en rød tråd i vores arbejde, forklarer Rikke Boll Jensen.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Børn & Uddannelse.

Tilmeld dig her