Ældre damer taler og griner sammen

I Slagelse arbejder kommune og sygehus sammen i et nyt tværsektorielt projekt, der skal undersøge, hvordan de kan tilbyde nye muligheder for rehabilitering til mennesker med lungesygdommen KOL.

I projektet kommunikerer alle deltagere og ansatte fra kommunen og sygehuset via online videomøder, når de mødes virtuelt til træning, individuelle samtaler, undervisning, caféer eller til tværfaglige møder for de ansatte. Det kan lade sig gøre via KMD’s mødeværktøj KMD Viva, hvor ansatte og deltagere logger på via computer, tablet eller smartphone og afholder møder.

Skræddersyet rehabilitering

Hvordan kan vi tilbyde en skræddersyet rehabilitering til KOL-patienter? Og hvordan fungerer det i praksis, når vi møder borgerne til samtaler, undervisning og træning over nettet frem for på sygehuset?

Det er nogle af de spørgsmål, som et team af sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter fra Slagelse Kommune og Slagelse Sygehus skal prøve at finde svar på i et tværsektorielt projekt, som henvender sig til borgere med lungesygdommen KOL, som skal have rehabilitering.

Projektet hedder COPD-Life, som henviser til den engelske betegnelse af KOL-sygdommen ”Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, og at det er deltagernes ”Daily Life”, der er i centrum for indsatserne.

I projektets første forløb på seks måneder har der været ni deltagere, og her foregår træning, sygeplejesamtaler, undervisning og koordinering via KMD’s online mødeværktøj KMD Viva. Målet er at undersøge, hvilken betydning det har for KOL-patienter at få et online rehabiliteringstilbud, som kommune og sygehus arbejder sammen om at tilbyde.

- Vi vil gerne tilbyde rehabilitering over længere tid, hvor de centrale aktører, der er i den traditionelle rehabilitering, deltager. Vi kan se i den kliniske praksis, at der er ret lave gennemførselsrater i de forløb, der tilbydes i dag. Derfor er det interessant at se, hvordan et længere forløb, som foregår online, egner sig til KOL-patienter, siger Charlotte Simonÿ, post.doc, sygeplejerske i afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi på Slagelse Sygehus og leder af projektet.

Undervejs i projektet bliver der målt på indlæggelsesprofiler, brug af hjemmesygepleje, forbrug af ambulante besøg, status i lungefunktion, fysisk kapacitet og håndtering af sygdommen. Til sidst sammenlignes der med en patientgruppe, der får et traditionelt KOL-rehabiliteringsforløb.

Stor fleksibilitet for patienterne

I dag tilbydes folk med sygdommen otte ugers specialiseret træning på sygehuset og uden videre opfølgning, medmindre fagpersoner på sygehuset vurderer, at borgeren har behov for et opfølgende og videre forløb i kommunen. Det er herefter op til kommunen at forholde sig til borgerens behov.  

Det er især fleksibiliteten i at kunne mødes online ved at logge på it-løsningen, som projektgruppen fremhæver som noget af det vigtigste for KOL-patientgruppen.

- Selvom der er mange patienter, der giver udtryk for, at det er rart at møde op på sygehuset og møde deres medpatienter, så er der også en gruppe af patienter, der har store udfordringer ved at komme her. De har svært ved at få vejret og styre vejrtrækningen. Mange giver udtryk for, at de bliver stressede af at skulle ud af døren til et bestemt tidspunkt. Det er både en fysisk og psykologisk anstrengelse for dem, siger Claus Riber Petersen, som er fysioterapeut på Slagelse Sygehus.

Han står for at planlægge den fysioterapeutiske del af forløbet sammen med sin kollega i Slagelse Kommune, Anita Schiøler Larsen, der også er fysioterapeut.

- Det giver god mening at arbejde sammen på denne måde, fordi vi med et tværsektorielt tilbud kan ramme en større skare. Vi håber, at vi kan nå dem, som har fysiske udfordringer, på en anden måde med online videomøder, siger Anita Schiøler Larsen.

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb

Videomøderne bliver brugt til både online træning, individuelle samtaler, undervisning og cafémøder for deltagerne. Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter og andre projektmedarbejdere har også tværfaglige møder via platformen.

- Det er ikke nødvendigt at mødes fysisk. Vi logger bare på løsningen, hvor vi går patienterne igennem og snakker om, hvordan det går, så vi sikrer, at vi kører mod samme mål. Ofte bruger vi også hinanden til faglig sparring i forhold til, hvordan det går med træningen, og hvis der eksempelvis er nogle udfordringer, så kan jeg tage det op i sygeplejesamtalerne med borgeren. Der er mange forskellige behov, og det kan være svært med koordineringen. Det er vigtigt, at vi ikke står og siger noget forskelligt, siger Anne Marie Dalsgaard Sloth, hjemmesygeplejerske i Slagelse Kommune.

Det er Anita Schøler Larsen fra Slagelse Kommune enig i:

- Fordelen for os i kommunen er, at når vi når til slutningen af forløbet, så har jeg og kommunen et bedre indblik i, hvilke udfordringer patienterne står med, og hvilke tilbud der kan være relevante for dem efterfølgende. Så prøver vi at hjælpe dem med at vedligeholde den træningseffekt, der har været under forløbet.

Det første hold af KOL-patienter har allerede afsluttet forløbet, og de næste seks måneder er det 10 nye borgere med KOL-sygdom, som skal afprøve det nye online rehabiliteringsforløb i Slagelse.

Projektet bliver evalueret i slutningen af 2018, hvor der bliver offentliggjort videnskabelige artikler om projektets resultater.

Om COPD-Life-interventionen i Slagelse:

  • Projektet hedder COPD-Life og er et tværsektorielt projekt mellem Slagelse Sygehus, Slagelse Kommune og KOL kompetencecentret i Region Sjælland
  • I projektet deltager der udover leder af projektet Charlotte Simonÿ, en fysioterapeut og en sygeplejerske fra Slagelse Kommune. Derudover deltager en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejerske fra Slagelse Sygehus samt en leder fra Region Sjællands KOL kompetencecenter. Desuden inddrages andre relevante sundhedsfaglige ressourcer i forløbet, hvor det er oplagt.
  • Projektet er delt i to forløb, hvor der deltager 9-10 patienter i hvert forløb, der strækker sig over seks måneder.
  • I projektet kommunikerer ansatte fra sygehus og kommune med deltagerne via online videomøder

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her