KMD’s IoT-platform er det nye, digitale knudepunkt i DOLL Living Lab

Testlaboratoriet DOLL Living Lab har implementeret KMD Data Context Manager, som er en platform til integration og konsolidering af forskellige datakilder.

Publiceret: 11. december 2023
Hænder på tastaturet af en bærbar computer med grafik af lysende, forbundne knudepunkter i højre side

Om DOLL Living Lab

DOLL Living Lab er Europas førende Living Lab indenfor intelligent belysning og Smart City-løsninger. I DOLL Living Lab samarbejder cirka 50 danske og internationale virksomheder om at udvikle og demonstrere mere end 100 løsninger. DOLL Living Lab omfatter 13 kilometer vej og stier i Albertslund, hvor virksomheder samarbejder med andre virksomheder, offentlige enheder og partnere.

Smart Cities tilhører ikke længere science fiction-genren. Smart City-løsninger skyder op verden over, i takt med at mange landes offentlige, digitale infrastruktur bliver udbygget. Det gælder ikke mindst i Danmark, hvor vi i international sammenhæng hører til blandt eliten af digitaliserede samfund. Én af de centrale aktører i digitaliseringen af vores byer er DOLL Living Lab, som er en del af den nationale klynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK.

DOLL Living Lab har siden 2014 eksperimenteret med Smart City-løsninger, der skal gøre det nemmere for bl.a. kommuner at implementere ny teknologi i det offentlige rum. DOLL Living Lab har gennem årene haft meget fokus på fysiske installationer – bl.a. hastighedsmålere og intelligent belysning. Men de har ikke fokuseret så meget på de afledte dataindsigter fra Smart City-løsninger. Det forklarer Ben Cahill, der er Innovation Manager i DOLL Living Lab.

“Da jeg blev ansat i 2022, fik jeg blandt andet ansvaret for at udvikle et Digital Twin-projekt. I projektet ville vi gerne sætte data fra alle vores Smart City-enheder op i et lager, og vi ville gerne kunne hive data ind fra eksterne datakilder såsom DMI og Movia. Derfor lavede vi et udbud, hvor vi beskrev vores krav og behov til en ny IoT-platform, der kunne binde vores data sammen,” siger Ben Cahill og fortæller, at KMD endte med at vinde udbuddet med deres KMD IoT Data Manager-platform.  

“KMD Data Context Manager bygger på FIWARE-frameworket, hvor sikkerhed, berigelse af data, standardiseringsværktøjer, modeller og så videre er integreret i værktøjet. Det betyder, at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken selv. Der er allerede taget stilling til alt det tekniske, og det er gennemtestet.” 

Open source understøtter datadeling

Da DOLL Living Lab udarbejdede kravsspecifikationen for deres nye IoT-platform, insisterede de på, at den skulle være baseret på open source-teknologi. Som Ben Cahill forklarer, kan en enkelt virksomhed eller kommune sagtens finde en proprietær IoT-løsning på markedet, som kan opfylde lige netop deres IoT-behov. 

“Men én af de vigtigste faktorer for os – og for Smart City-teknologi i det hele taget – er, at man er i stand til at dele data med andre byer, med andre udviklere og med andre brugere. Det ønske er meget nemmere at opfylde, hvis teknologien er bygget på open source- og standardiserede komponenter. Vores vision er, at alle byer og kommuner i Danmark på et tidspunkt kan dele data med hinanden, så de sammen kan udvikle fremtidens Smart City-løsninger.”

Ben Cahill kommer med to eksempler på, hvorfor kravet om interoperabilitet vejer så tungt i Smart City-projekter generelt og også hos DOLL Living Lab. Det første eksempel er et aktuelt vejtilstandsprojekt i DOLL Living Lab, hvor man vil automatisere flowet af indregistreringer af asfalt, der trænger til en kærlig hånd, samt den efterfølgende praktik omkring udbedringen af skaderne. I dag er det et arbejde, der bliver udført manuelt i kommunerne med pen og papir. Ønsket er at bygge en løsning, som kan snakke sammen med kommunernes forskellige driftssystemer, så den samme type opgave fremover kan blive håndteret på en ensartet og mere ressourceeffektiv måde. Men det kræver en standardiseret løsning med mulighed for at bygge de nødvendige integrationer, deraf understregningen af interoperabilitet.

“Vi er også i gang med et projekt, der bygger på erfaringerne fra et tidligere projekt, der hed Grøn Bølge for Busser. I projektet anvender vi en løsning, der ved hjælp af kameraer er i stand til at genkende den type trafik, der er på vej ind i et kryds – om det er en fodgænger, en cyklist, en bil, et tungt køretøj og så videre. Ud fra den viden justerer løsningen regelsættet i trafiklyset, så man kan lave en intelligent prioritering i trafiksignalet. Det, man gerne vil forhindre, er deceleration og acceleration igennem et lyskryds, fordi det øger trængsel og er dårligt for miljøet. Så når et kamera cirka 200 meter væk kan se, at der kommer et tungt køretøj, udregner vi, hvornår køretøjet rammer lyskrydset og tager samtidig hensyn til, om det er sikkert at lukke de andre veje ned. Hvis det er tilfældet, giver vi det tunge køretøj grønt lys,” siger Ben Cahill. “Hvis vi eksempelvis kun kan modtage trafikdata fra nogle af kommunerne på en busrute, opstår der huller i kommunikationen. Man skal forestille sig en grøn bølge, der pludselig bliver rød, bare fordi bussen kører ind i en nabokommune. Det er ikke smart.”

Fokus på at bygge business casen

For Ben Cahill og DOLL Living Lab er det afgørende, at det bliver mere simpelt for det offentlige at arbejde med Smart City-teknologi. For hvis projekterne bliver for teknisk tunge, bliver IoT-projekterne ganske enkelt ikke realiseret. 

“Løsninger som KMD Data Context Manager er med til at gøre IoT mere overskueligt. Platformen sørger for integrationer på tværs af datakilder, databerigelser, anvendelse af AI og så videre, og KMD tager sig af al udvikling og drift af platformen. Det vil sige, at det, der er tilbage for eksempelvis en kommune at koncentrere sig om, er at bygge de Smart City-business cases, man finder mest interessante,” siger han og slutter.

“Vi er lige nu ved at lave 3D-modeller af vores område, så vi kan præsentere vores projekter med dataintegrationer og flotte visualiseringer. Så får vi noget af den der wow-effekt, der skal til. Smart City-teknologi skal være lækkert, og det må ikke blive for komplekst. Ellers kommer man aldrig i gang.”

 

Vil I vide mere?

Mand trykker på smartphone

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Data Context Manager? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

Læs mere om KMD Data Context Manager

En fleksibel platform, der gør kommuner og andre organisationer i stand til at samle alle deres IoT-enheder i det samme økosystem og samle indsigt på tværs af al deres data, så de enkeltstående IoT-projekter kan skabe værdi på tværs.