Blå knudepunkter, der er forbundet med streger og binære tal imellem

Hurtigere fejlfinding på defekt udstyr. Forslag til forbrugsoptimering til kunder. Ny forretningsindsigt til beslutningsstøtte. Automatiserede processer. Der er masser af konkrete anvendelsesmuligheder med kunstig intelligens i forsyningsvirksomheder.

Artificial Intelligence, AI, eller på dansk – kunstig intelligens – er en teknologi, der er på alles læber i disse år. Med rette. For kunstig intelligens har et så stort potentiale, at teknologien ikke bare kan, men vil transformere forretningsmodeller, virksomheder og brancher.

Men hvad er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er computerteknologi, der gør et system i stand til at foretage dataanalyser, der kan danne grundlag for dynamiske beslutninger – ligesom et menneske træffer beslutninger. Ved veldefinerede opgaver er et computersystem oplagt at anvende som supplement til menneskelig beslutningstagning, fordi kunstig intelligens har ubegrænset tålmodighed uanset skaleringen af data. Det har man allerede set eksempler på inden for sundhedsvidenskaben, hvor kunstig intelligens eksempelvis anvendes til diagnosticering af patienter ved hjælp af lynhurtige opslag i fagvidenskabelige databaser.

Ny forretningsindsigt med kunstig intelligens

Det interessante ved kunstig intelligens i virksomhedssammenhæng er, at teknologien både indeholder et effektiviseringsperspektiv og et udviklingsperspektiv. Effektivisering af den nuværende forretning og udvikling af fremtidens forretning.

Det gælder også for virksomheder i forsyningsbranchen, forklarer Jesper Ruus-Pedersen, som er Business Line Director i KMD.

- Forsyningsvirksomheder har i dag mange statiske beslutningsprocesser – manuelle såvel som maskinelle – der kan forbedres og automatiseres ved hjælp af kunstig intelligens-paradigmet. De har enorme datamængder genereret af elektroniske apparater såsom loggere og målere. Vedligeholdelse og generel overvågning kan styrkes via de værktøjer, kunstig intelligens tilbyder. Og forsyningsvirksomhedernes store datamængder giver mulighed for at bruge kunstig intelligens til at levere fornyet forretningsindsigt og forbedret beslutningsstøtte, siger han.

Forsyningsvirksomheder har i dag mange statiske beslutningsprocesser – manuelle såvel som maskinelle – der kan forbedres og automatiseres ved hjælp af kunstig intelligens-paradigmet

Jesper Ruus-Pedersen, Senior Line Director i KMD

Alarmering med predictive analysis

En overordnet egenskab ved kunstig intelligens er, at teknologien er i stand til at spotte mønstre i store datamængder. En disciplin, der er bedre kendt som predictive analysis.

For forsyningsvirksomheder kan det eksempelvis være mønstre, der indikerer, at en enhed trænger til service eller udskiftning, før der sker et nedbrud, så man undgår nedetid og fejlbehæftede data.

Det kan også være mønstre af en husstands eller virksomheds energiforbrug, hvor en måleværdi afviger markant fra normalen og indikerer, at noget er galt – eksempelvis en begyndende lækage på et rør, hvormed udbedring af fejlen kan iværksættes, inden lækagen eskalerer.

Eller det kan være optimering af et energiforbrug, hvor man på baggrund af et typisk forbrugsmønster opfordrer en virksomhed eller en husstand til at ændre adfærd, så de sparer penge, forbedrer indeklimaet, undgår fugt, holder bedre på varmen osv.

Kunstig intelligens reducerer kompleksitet

En anden egenskab ved kunstig intelligens er teknologiens evne til at reducere kompleksitet.

- Det er ikke kun evnen til at hjemtage data, der er vigtig for forsyningsvirksomheder. Det er mindst ligeså vigtigt at kunne sortere i junglen af data, præsentere dem i en meningsfuld kontekst og komme med konkrete anbefalinger på baggrund af dataene. Den proces bliver hurtigere og nemmere med kunstig intelligens,” siger Jesper Ruus-Pedersen.

Han tilføjer, at kunstig intelligens også kan anvendes af produktionsvirksomheder til at komme med anbefalinger af forskellige investeringsscenarier og erstatte mavefornemmelser med fakta. Teknologien kan sammenholde parametre såsom pris og energiforbrug for et givent produkt og præsentere den mest rentable løsning over eksempelvis 5, 10 eller 20 år.

I stedet for at bruge tid på manuelt arbejde kan en medarbejder i fremtidens forsyningsvirksomhed automatisere flere af kerneprocesserne ved hjælp af kunstig intelligens

Jesper Ruus-Pedersen, Senior Line Director i KMD

Frigør tid til andre opgaver

En tredje overordnet egenskab ved kunstig intelligens er, at teknologien kan hjælpe med at frigøre tid til andre opgaver. Der findes mange rutineprægede opgaver i forsyningsvirksomheder, som ikke nødvendigvis skal udføres af et menneske, hvis en maskine kan gøre det samme – hurtigere og med færre fejl.

- Jeg vil gerne slå fast, at mennesker bliver aldrig overflødige. Men i stedet for at bruge tid på manuelt arbejde kan en medarbejder i fremtidens forsyningsvirksomhed automatisere flere af kerneprocesserne ved hjælp af kunstig intelligens. Det betyder, at systemet vil udføre de monotone, tilbagevendende opgaver, og så bliver det menneskets rolle at kontrollere kvaliteten af arbejdet og levere god kundeservice på baggrund af beslutningsstøttede fakta, slutter Jesper Ruus-Pedersen.

KMD Easy Energy er en Software-as-a-Serviceløsning (SaaS), hvor nye værktøjer og ny funktionalitet – herunder kunstig intelligens (AI) – løbende og automatisk bliver tilføjet løsningen.

KMD EnergyKey er en webbaseret styringsløsning til håndtering af energi- og ressourceforbrug. KMD EnergyKey bruges til dataopsamling og fjernaflæsning af målere, datavalidering og dataanalyse samt forbrugsvisualisering og rapportering.

Vil I vide mere?

Mand trykker på smartphone

Vil I gerne høre mere om jeres muligheder med KMD Easy Energy? Så tøv ikke med at tage kontakt, så vi sammen kan se på, hvilke fordele I kan opnå.

KMD Easy Energy

KMD Easy Energy er en Software-as-a-Service-løsning (SaaS) til forbrugsafregning og kundehåndtering og hjælper virksomheder med at digitalisere og effektivisere forretningen samt skabe gode kundeoplevelser.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om energi og forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her