Legacy-systemer: Vejen til modernisering kan med fordel gå gennem skyen

En stor del af vores kritiske offentlige infrastruktur er bundet op på gamle legacy-systemer. Det er systemer, der kræver modernisering, hvis vi fortsat ønsker at være et digitalt foregangsland og drage nytte af de nyeste teknologier. I denne proces kan cloud byde ind med rigtig mange fordele.

Publiceret: 06. november 2023
Én sky på blå himmel

Fælles for legacy-systemer er, at de kræver meget vedligehold, opmærksomhed, og derfor kan man med fordel se på, om en overførsel til skyen er en mulighed. Dette skridt kan potentielt være med til at styrke sikkerheden, forenkle vedligeholdelsesarbejdet og muliggøre en mere smidig skalerbarhed.

At der er udfordringer omkring de aldrende systemer, peger Statens it-råds statusrapporter for både 2021 og 2022 på. I 2021-udgaven blev 434 systemer ud af 691 således vurderet til at “være i utilstrækkelig systemtilstand”, hvilket blandt andet dækker over, om alle sikkerhedsopdateringer er installeret, om der en disaster recovery-plan for it-systemet, og om planen er testet. I 2022 vurderer rådet, at 18 procent af de kritiske systemer “har udfordringer med sikkerheden”.

Udfordringer i forbindelse med legacy-systemer er en betydelig bekymring for mange offentlige organisationer, fordi det typisk handler om ældre it-systemer, software eller teknologi, der stadig understøtter kritiske opgaver i samfundet eller i organisationen - også selvom teknologierne ikke længere er opdateret.

Værdiskabelse og digitalisering

I Danmark har vi været rigtig dygtige til at digitalisere, og vi har også været først på mange områder. Men noget tyder på, at vi ikke har været gode nok til at passe på vores eksisterende systemer og løbende sørget for, at de var opdaterede og velfungerende. Ud fra Statens it-råds analyser kan man ligefrem argumentere for, at legacy-it er en afgørende udfordring for den videre værdiskabelse i den offentlige sektor.

På den anden side håndterer legacy-systemerne ofte opgaver, som er kritiske for organisationen eller endda samfundet og således indgår de som vigtige elementer til at understøtte den digitale forvaltning, hvilket også betyder, at man ikke kan afløse eller skrotte dem med et snuptag. De indgår ofte i komplekse systemsammenhænge og vigtige processer.

Vedligeholdelsen af disse systemer kræver en holistisk tilgang, der kombinerer tekniske løsninger, personaleuddannelse og sikkerhedsprocedurer. Derfor er det en omkostningstung post på budgettet – der sandsynligvis bliver større over tid.
Ud fra disse præmisser kan en modernisering af koden og en udflytning til skyen have en række fordele, både i forhold til den daglige drift og i forhold til at få ressourcer til nyudvikling og forbedringer.

Når cloud er den rigtige vej

Når du flytter legacy-systemer til skyen, kan du drage fordel af cloud-løsningens skalerbarhed, fleksibilitet og andre elementer, såsom lettere vedligeholdelse og ikke mindst højere sikkerhed.

Det er dog vigtigt at bemærke, at flytning af legacy-systemer til skyen ikke altid er en problemfri proces, og den kan involvere udfordringer som kompatibilitetsproblemer, omkostninger og tidsforbrug. Det er derfor vigtigt at udføre en omhyggelig planlægning og evaluering, samt at involvere eksperter inden for cloud-arkitektur og -migrering for at komme sikkert i mål. 

Når et system flyttes ud af et eksisterende landskab, vil der være integrationer, som skal gentænkes, fordi tæt koblede systemer nu befinder sig på hver sin platform. Ligeledes vil der være sikkerhedsaspekter og sporbarhedsproblematikker, som skal løses, når du bevæger dig fra en ældre, men homogen platform, til et hybrid-setup, hvor løsninger ligger spredt over såvel on-premise som i skyen.  

Det første trin er at evaluere dit eksisterende legacy-system for at forstå, hvordan det fungerer, hvilke afhængigheder det har, hvilke data det behandler og hvordan sikkerheden er implementeret. Dette er afgørende for at finde ud af, om og hvordan det kan flyttes til skyen.
Ud fra denne viden kan du planlægge en cloud-arkitektur, der tager højde for de nødvendige ressourcer, som dit system kræver i skyen. Dette kan omfatte virtualiserede servere, databasejusteringer, lagring eller netværkskomponenter.

Det vil ofte være nødvendigt at tilpasse eller omstrukturere dine applikationer, så de fungerer effektivt i skyen. Dette vil ofte indebære ændringer i koden, integration med cloud-tjenester og optimering af ydeevnen. For at sikre, at dit system fungerer efter hensigten, skal der naturligvis også foretages test og validering samt en plan for eventuel skalering, overvågning og efterfølgende vedligeholdelse.

KMD’s cloud-arkitekter arbejder med det, vi kalder “Application Modernization Framework”, der agerer ud fra tre faser: Analyze, Transform, Delivery og med den række delmål i processen. 

Typisk kan en arbejdsplan indeholde følgende moduler:

  • Analysis/Assessment
  • Business Needs
  • Technology Needs
  • Design the Platform
  • Design the Modernisation
  • Upskilling
  • Planning Waves
  • Risk Management
  • Establish KPI
  • Cutover Plan

Fra lokalt jern til skyen

Hovedformålet med modernisering af legacy-systemer er at simplificere it-landskabet ved at reducere antallet af gamle systemer, konsolidere processer, standardisere services og fokusere på færre, mere sikre og smartere integrationer. Når det er kortlagt, om man kan forvandle legacy-systemet til et moderne it-system, skal man have fokus på at få lagt de dårlige egenskaber i graven. 

“Hvis utidssvarende kode overføres til skyen, skal man ikke forvente, at resultatet bliver bedre end udgangspunktet. Derfor er man ofte nødt til at skrive dele elle hele koden om,” siger Peter Grostøl, der er Principal Enterprise Architect i KMD og fortsætter:

“Det er også en stor hjælp, hvis man ser i retning af såkaldte cloud-agnostiske platforme, så man ikke binder sig til en enkelt cloud-udbyder eller til, om det skal være en privat eller offentlig cloud. Denne model giver muligheder for at skifte mellem disse elementer, hvis det bliver nødvendigt.”

KMD anvender som udgangspunkt C-NAP-platformen til at bygge cloud-løsningerne op omkring. Her anvendes et container-princip, så de enkelte dele konstrueres som Legoklodser, der kan flyttes og sættes sammen som man ønsker. 

Denne fremgangsmåde giver en god struktur og stor valgfrihed i løsningen, hvor man kan lægge et administrations-, vedligeholdelses- og sikkerhedslag oven på kode-containerne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om hvordan C-NAP fungerer - kontakt os

Udskiftningen af legacy-systemer er ikke en triviel opgave, der kræver, at der afsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til analyser, refleksion og forankring, hvis man skal nå sikkert i mål. Men når man er kommet igennem arbejdet, er der basis for en solid værdiskabelse i den offentlige sektor.

Rapporterne fra Statens it-råd kan du finde her:

STATENS IT-RÅD STATUSRAPPORT 2021 (digst.dk)

STATENS IT-RÅD STATUS-RAPPORT 2022 (oes.dk)

Vil I vide mere?

Portræt af Ricky Thyssen Johannsen Sander

Vil I gerne høre mere om cloudmigrering og C-NAP? Så kontakt os. Vi sidder klar til en uforpligtende snak, hvor I kan få mere at vide og få svar på jeres spørgsmål.

Læs mere om it- og netværksdrift

Virksomheder, der outsourcer deres it- og netværksdrift til KMD, reducerer ikke bare deres omkostninger. De får også mulighed for at flytte fokus fra drift af egne systemer til udvikling, innovation og ressourceudnyttelse.