Mand og kvinde ser på computer med grafer

It-sektionen hos verdens største pumpeproducent får lettere ved at overvåge sin komplekse og omfattende infrastruktur med Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2.

En skarpt prioriteret og nøje planlagt monitoreringsstruktur gør det muligt at overskue infrastrukturen på tværs af talrige operativsystemer og services – samt at agere proaktivt og serviceorienteret, før systemtekniske problemer bliver kritiske og f.eks. fører til nedbrud.

“Vi vil gerne arbejde endnu mere serviceorienteret og proaktivt, og Microsoft System Center Operations Manager – eller SCOM, som vi kalder den til daglig – er en meget vigtig komponent i den indsats,” siger Søren Christensen, Grundfos.

Han er afdelingsleder i Microsoft Operations, en afdeling under Grundfos Information Services, hvis ca. 550 ansatte varetager alle it-opgaver i koncernen. Foruden at være en af Danmarks produktions- og udviklingsmæssige sværvægtere er Grundfos også verdens største pumpefabrikant med næsten 19.000 medarbejdere globalt og en 2014-omsætning på over 23,6 mia. kroner.

”Vi har en ganske omfattende infrastruktur, der rækker lige fra produktionssystemer, HR-systemer og ERP til software, der anvendes i udvikling og produktion. Vi tilstræber at satse på Microsoft-teknologi i videst muligt omfang, og ca. 85% procent af serverne kører Windows Server, resten kører Linux eller Unix. Men vi skal monitorere alt for at holde styr på, hvad der fungerer optimalt, og hvad der ikke gør. Det har været lidt af en udfordring,” konstaterer Søren Christensen. Grundfos har i flere år arbejdet med en blanding af monitoreringsprodukter, hvoraf nogle var fra Microsoft og andre var tredjepart. Men det var svært at bevare overblikket, da der på en uge nemt kunne komme 5-6.000 advarsler og alarmer fra alle grene af infrastrukturen.

”Nogle alarmer var vigtige, men de fleste var notifikationer af mindre betydning eller ”falsk positive.” Men ingen kan overskue og sortere så mange alarmer; det lader sig ganske enkelt ikke gøre. Så her var behov for en monitoreringsstruktur, der var mere gennemskuelig og håndtérbar, hvis vi skulle komme i mål med at blive mere serviceorienterede og proaktive i vores arbejde,” forklarer Søren Christensen.

"Du skal kun vælge alarmer, hvis du vil vækkes om natten"

Derfor besluttede Grundfos IS sig for at erstatte de enkeltstående overvågningsfunktioner med én samlet monitoreringsstruktur baseret på Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2. Dels fordi den nye SCOM er i stand til at overvåge serverinstallationer baseret på såvel Windows, Unix og Linux, dels fordi den spiller rigtig godt sammen med de øvrige værktøjer i Microsoft System Center-suiten, hvoraf Grundfos bruger de fleste. Planlægnings- og implementeringsarbejdet foregik i tæt samspil med KMD. Microsoft-partneren rådgav bl.a. om best practice og om, hvordan man bedst udnytter SCOM-mulighederne i praksis. Men KMD-konsulenterne lagde også stor vægt på at prioritere, hvilke systemer og alarmer, der var essentielle at få med og hvilke, man kunne skære fra.

Men det er stadig nødvendigt at prioritere monitoreringsprocesserne, så vi ikke drukner i alarmer endnu engang. Her har KMD-konsulenterne været gode til hele tiden at hjælpe os med at skære helt ind til benet. Som en af dem ynder at sige, så "skal du kun vælge de alarmer, du vil vækkes af om natten!" Og det er jo egentlig en god ledetråd," konstaterer Søren Christensen.

Effektiv monitorering tager problemer i opløbet

Grundfos og KMD gik derfor i gang med at kortlægge processer og services fra en ende af – hele vejen fra AD, SQL og kerneinfrastruktur og videre op til slutbrugerorienterede services som f.eks. mail og filservere. Undervejs drøftede man indgående med "ejerne" af de enkelte applikationer og services, hvad der var kritisk at overvåge, og hvad der var knap så vigtigt.

"Det var krævende at bygge fundamentet under monitoreringsstrukturen, selv om vi fik hjælp og sparring undervejs. Men arbejdet giver i sidste ende et markant udbytte for os som it-organisation og for koncernen. Vi høster f.eks. allerede gevinster i form af færre og mere relevante alarmer, hvilket igen gør det lettere at diagnosticere på tværs af infrastrukturen og at agere proaktivt og serviceorienteret. Og det er jo det afgørende. For kollegerne i resten af Grundfos kan reelt være ligeglade med, hvilke og hvor mange alarmer vi får. De vil bare gerne kunne tilgå de services – mail, HR, ERP og så videre – som de har behov for i deres arbejde. Og effektiv, strømlinet og konsolideret monitorering gør det muligt for os at tage fat om problemer, før de bliver kritiske og måske endda fører til nedbrud," forklarer afdelingslederen.

"Vi er dog kun lige begyndt. Der er stadig en del fintuning tilbage, ligesom vi slet ikke har alle grene af infrastrukturen med i den nye overvågningsstruktur endnu. For eksempel vil vi også gerne have vores cloudløsninger med, og det skal de nok komme. For der er slet ingen tvivl om, at vi er på rette spor," siger Søren Christensen.

"Det har også stor betydning, at SCOM og resten af System Center-suiten komplementerer hinanden i en grad, som vi ikke har set før. Det giver os mulighed for at samtænke og effektivisere processer i videre omfang, hvilket igen også giver os større værdi af vores licenser."

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev fra KMD Business Products and Services. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her