REMA 1000 logo på facade

For dagligvarekæden REMA 1000 handler det om at have et godt professionelt forhold til de eksterne it-konsulenter med fokus på ærlighed. Sådan et forhold har kædens it-ansvarlige haft til sin KMD-konsulent i mange år.

Hvis man ikke kan stole på kvaliteten af varerne i et stort supermarked, så får man ikke mange kunder til at tage kurven og begynde deres indkøb. På samme måde vælger den it-driftsansvarlige i dagligvarekæden REMA 1000 sine leverandører, som han skal kunne stole på.

Ronni Poulsen, som er it-driftsanvarlig i REMA 1000, har de sidste ti år haft et tæt professionelt forhold til særligt én konsulent i KMD, som kender både hans og forretningens behov og ønsker indgående.

”Jeg ved som udgangspunkt godt, hvad jeg vil have. Men jeg har brug for andres mening til at kvalificere mine egne beslutninger, så vi får de bedste løsninger. Der er vores konsulent i KMD en god kilde til inspiration og sparring,” siger Ronni Poulsen.

Jeg ved som udgangspunkt godt, hvad jeg vil have. Men jeg har brug for andres mening til at kvalificere mine egne beslutninger, så vi får de bedste løsninger. Der er vores konsulent i KMD en god kilde til inspiration og sparring,

Ronni poulsen, it-driftsansvarlig, rema 1000

Det er faktisk et gennemgående fællestræk i REMA 1000’s leverandørlandskab, at de fleste samarbejder bygger på langvarige relationer. Det giver en mere frugtbar relation, når partnerne kender hinanden og kan tale indforstået om både den kort- og langsigtede strategi.

”Vi skal grundlæggende kunne stole på hinanden. Min erfaring er, at det er sådan, man skaber de bedste resultater på den korteste tid. Til gengæld skal vores leverandører heller ikke føle, at de er til eksamen hver dag. Jeg ved, at de gør, hvad de kan for at hjælpe os,” siger Ronni Poulsen.


”Det her forstår jeg ikke”

For ham handler et godt samarbejde således om tillid. Tillid til at leverandøren hjælper REMA 1000 med at træffe de beslutninger, der er bedst for virksomheden og ikke for leverandøren selv. Den form for tillid er der til KMD’s konsulentydelser.

”En god leverandør skal ikke bare sælge mig en given teknologi med den besked, at det har han fået at vide, han skal gøre. Han skal spørge ind, være nysgerrig, kritisk og udfordre min beslutning. Og så skal det menneskelige aspekt være på plads. Også selv om vi befinder os i en it-verden, hvor mange har en tendens til at fortabe sig i teknik og flot snak, fordi man på den måde kan dække sig ind og skjule sin egen usikkerhed,” siger Ronni Poulsen.

”Man skal finde en leverandør, man stoler på, og som man kan trække helt tæt ind til sig, hvor man tør sige, at det her forstår jeg ikke. Hvis leverandøren har en forståelse for den position og ikke bare udnytter det til egen fordel, er man inde på noget af det rigtige. Tillid er hovedessensen,” understreger han.

Man skal finde en leverandør, man stoler på, og som man kan trække helt tæt ind til sig, hvor man tør sige, at det her forstår jeg ikke.

ronni poulsen, it-driftsansvarlig, rema 1000

Du kan læse mere om REMA 1000’s tilgang til samarbejdet med leverandører, og hvorfor lige præcis samarbejdet med KMD-konsulenten har været særligt godt lige her.