Kvinde sidder med ipad

Nordfyns Kommune har implementeret KMD Nova Link og kan nu koordinere indsatser på tværs af beskæftigelses- og sundhedsområdet. Det letter medarbejdernes hverdag, minimerer risikoen for misforståelser og giver borgerne et større indblik i egne forløb.

Lediggang er roden til alt ondt, siger den gamle danske talemåde. Det er måske at tage munden for fuld, men set fra et kommunalt perspektiv er der nu alligevel noget om snakken. For at være i beskæftigelse er med til at holde os sunde og raske, og et godt helbred er en vigtig forudsætning for at kunne passe et arbejde eller en uddannelse. Omvendt kommer den samme borger ofte i berøring med fagpersonale fra begge forvaltninger, hvis de eksempelvis bliver ledige, oplever længerevarende sygdom eller kommer ud for et uheld.

Som følge af det tætte parløb mellem beskæftigelses- og sundhedsindsatser er det skrevet ind i Region Syddanmarks nyeste sundhedsaftale, at kommunerne i regionen er forpligtiget til at understøtte tværfaglige sammenhænge. Sagt på almindeligt dansk betyder det, at eksempelvis en jobcenterkonsulent og en fysioterapeut skal kunne arbejde nemmere og smartere sammen, så de hurtigt kan hjælpe en borger videre i livet.

Det behøver ikke at være komplekse borgerforløb, vi samarbejder omkring. Det kan også bare være et almindeligt sygedagpengeforløb, hvor vi kan se, hvornår en borger er startet op, hvad planen er, og hvilke indsatser der skal foretages.

Karin Kappel, udviklingsterapeut i træningsafdelingen i Nordfyns Kommune

Fokus på lavpraktisk hverdag

Ét er at have politiske visioner for et stærkere samarbejde mellem kommunale faggrupper. Noget helt andet er at føre visionerne ud i livet. Som et centralt led i koblingen mellem strategi og lavpraktisk hverdag har Nordfyns Kommune derfor implementeret KMD Nova Link. KMD Nova Link er en fælles widget, der ligger henover fagsystemerne. I Nordfyn Kommunes tilfælde er det KMD Momentum på beskæftigelsesområdet og KMD Nexus på sundhedsområdet. Med den fælles widget kan personalet se relevant information om indsatser, aftaler og kontaktpersoner i hinandens løsninger – dog kun hvis borgeren giver sit samtykke – de kan kommunikere i et sikkert, digitalt miljø, og de kan koordinere møder og opgaver på tværs af forskellige lokationer i kommunen.

“Det behøver ikke at være komplekse borgerforløb, vi samarbejder omkring,” siger Karin Kappel, udviklingsterapeut i træningsafdelingen i Nordfyns Kommune. “Det kan også bare være et almindeligt sygedagpengeforløb, hvor vi kan se, hvornår en borger er startet op, hvad planen er, og hvilke indsatser der skal foretages.”

Klar kommunikation

Mens den ene gevinst ved implementeringen af KMD Nova Link er mere strømlinede arbejdsprocesser mellem kollegaer i kommunen, er den anden gevinst vendt direkte mod borgerne.

“Det er ikke altid gennemskueligt for en borger, hvordan vi samarbejder. Derfor er der behov for, at vi kan kommunikere klart og tydeligt til borgerne, hvad der skal ske, hvem det involverer, og hvor og hvornår de skal møde op. Det er med til at skabe en sammenhængende og gennemskuelig plan for dem,” siger Karin Kappel.

App til borgerinddragelse

Som sparringspartner og medudvikler af funktionaliteten i KMD Nova Link har Nordfyns Kommune fået mulighed for at teste den borgerapp, der er ved at blive bygget til løsningen. Borgerappen skal blandt andet skabe et bedre overblik for borgere, der er tilknyttet flere afdelinger – eksempelvis jobcenteret og træningsafdelingen. Karin Kappel fortæller, at der var fire borgere, der kom med ideer til prototypen af appen, og fortalte, hvordan de kunne tænke sig at bruge den.

De var meget begejstrede og enige om, at appen kunne give dem et større og bedre fælles overblik over deres forløb i kommunen. Én af dem lagde vægt på, at man kunne vise, at der faktisk blev fulgt op på de aftaler, der var blevet lavet. Det har stor betydning for dem, at der sker fremskridt i forløbet. For de ønsker jo alle sammen at vende tilbage til et almindeligt liv.

Karin Kappel, udviklingsterapeut i træningsafdelingen i Nordfyns Kommune

Fremtidig udbredelse

Selvom der ikke ligger konkrete planer for udbredelsen af KMD Nova Link til andre domæner i Nordfyns Kommune, vil det ifølge Karin Kappel være oplagt at binde flere tværfaglige arbejdsgange sammen i fremtiden – eksempelvis på tværs af handicapområdet, psykiatrien og børn- og unge.

“I Nordfyns Kommune er visionen: Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen. Jeg synes godt, man kan sige, at KMD Nova Link understøtter den vision. Løsningen inddrager borgerne i deres egne forløb. Og den giver os medarbejdere bedre mulighed for at arbejde helhedsorienteret. Der er sikkert mange faggrupper, der vil sige, at de allerede arbejder helhedsorienteret. Men så gør de det typisk inden for deres eget fagområde. Med Nova Link kan vi arbejde helhedsorienteret sammen og dermed understøtte flere områder af borgerens liv,” slutter Karin Kappel.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her