Kolleger taler sammen på gang

Når reglerne i den nye ferielov for alvor træder i kraft den 1. september, kan man rundt i kommunerne se tilbage på halvandet års travlhed for at få styr på de mange nye regler. Det har blandt andet kostet kræfter i Hedensted Kommune, som dog også kan se tilbage på en spændende rejse med den nye ferielov.

Der er meget nyt at forstå, når det gælder ferieloven, hvis nye regler træder i kraft den 1. september. Det betyder, at både medarbejdere og arbejdsgivere skal til at bruge den nye lov, når det bliver tid til at holde ferie i løbet af efterår og vinter. På tværs af landet er kommunerne blandt de største arbejdspladser, så det har skabt travlhed, også i Hedensted Kommune med deres cirka 3500 medarbejdere.

Da den nye ferielov blev vedtaget af Folketinget i januar 2018, besluttede man i Hedensted Kommune straks at udpege en række tovholdere, som skulle stå for implementeringen. Centralt i Hedensted Kommunes taskforce sidder Thora Sørensen, som er personalejuridisk konsulent.

“Den nye ferielov betyder en meget anderledes gang for både os og ikke mindst vores medarbejdere rundt i organisationen, fordi man skal til at tænke ferie på en helt anden måde. Nu skal vi alle sammen lære at spare op til ferie, hvor vi bare automatisk har haft ferie, vi kunne bruge,” siger Thora Sørensen.

“Det har krævet rigtig mange ressourcer hos os over en overgangsperiode, fordi der er så mange nye begreber at få styr på. Vi har kunnet mærke, at det har været svært at forstå mange steder hos både medarbejdere og ledere, og det forstår jeg også godt, hvis man ikke sidder og nørder med det til daglig,” siger hun.

 

Den nye ferielov betyder en meget anderledes gang for både os og ikke mindst vores medarbejdere rundt i organisationen, fordi man skal tænke på ferie  på en helt anden måde.

Thora Sørensen, personalejuridisk konsulent, Hedensteds Kommune

EU-krav ændrede ferieloven

Ferieloven er blevet ændret, fordi Danmark ifølge EU-kommissionen ikke levede op til arbejdsdirektivet om, at alle skal have ret til minimum fire ugers betalt ferie om året, der kan optjenes og afholdes inden for en 12 måneders periode. Det levede den hidtidige ferielov ikke op til, da der kunne være en forskydning på op til 16 måneder mellem optjening og afvikling. 

“Det betyder, at både vores medarbejdere og vores ledere skal vende deres mindset om. Det blev ikke nemmere af, at man i pressen kunne høre historier om, at de nye regler var dårlige, og at folk nu ikke havde ferie nok. Så vi har brugt mange ressourcer på at fortælle folk, at de har den ferie, de altid har haft, de skal bare tænke optjeningen anderledes,” siger Thora Sørensen.

“Det har også været en stor omvæltning i vores lønsystem med de mange ændringer, det måtte medføre, ikke mindst når det tog lang tid, fordi mange processer først blev afklaret i ministeriet løbende. Det har givet nogle frustrationer, men så har vi selv kunnet indhente viden og få den viden kanaliseret ud til vores medarbejdere. Det har givet ro,” siger hun.

Det har også været en stor omvæltning i vores lønsystem med de mange ændringer, det måtte medføre, ikke mindst når det tog lang tid, fordi mange processer først blev afklaret i ministeriet løbende.

Thora Sørensen, personalejuridisk konsulent, Hedensteds Kommune

Et styrket samarbejde

Sammen med tre kolleger har hun været med til at drive implementeringen af den nye lov. En række øvrige kolleger har sammen været på KMD’s kursus for at forstå de nye regler i bund, og der har været faste møder omkring den nye ferielov i over halvandet år, som har været med til at styrke et allerede tæt samarbejde.

“Vi har trukket meget på vores netværk, og vi har heller ikke været for stolte til ikke at ‘tyvstjæle’ de tiltag, som man har fundet på i andre kommuner,” griner Thora Sørensen.

“Og så har det været vigtigt at være i dialog med både ledere og medarbejdere. Tidligt holdt vi møder for at skabe den nødvendige dialog, og det tog brodden af kritikken af de nye regler, som ingen jo kendte endnu. På samme måde har vi omsat kommunikationen om de nye regler til let og tydeligt sprog, så det er let at håndtere,” siger hun.

Processen nærmer sig nu en vigtig milepæl den 1. september. Thora Sørensen vurderer selv, at man i Hedensted Kommune er ved at være klar til de nye regler, men at man først er i mål, når alle er begyndt at bruge de nye regler, og man ser den fulde udbygning af it-løsningerne.

“Vi er så langt, at vi glæder os til 1. september for at se, hvad der så sker. Hvordan agerer vores medarbejdere for eksempel med den nye måde at optjene ferie på? Vi glæder os til at se, hvad folk gør med deres ferie nu,” siger Thora Sørensen.

 

Vi er så langt, at vi glæder os til 1. september for at se, hvad der så ske. Hvordan agerer vores medarbejdere for eksempel med den nye måde at optjene ferie på? Vi glæder os til at se, hvad folk gør med deres ferie nu,

Thora Sørensen, personalejuridisk konsulent, Hedensteds Kommune

“Det værste ved processen har været tidspresset, for det har været en forholdsvis kort proces siden vedtagelsen af loven og til nu, ikke mindst når det gælder opdateringer af it-løsningerne. Jeg har til tider følt mig meget udfordret af, at vi havde en teknisk viden, som vi også gerne ville nå at have omsat. Omvendt har det bedste været den nye læring og vores samarbejde på tværs af organisationen. I vores netværk har vi kunnet understøtte hinanden hele vejen rundt, og det har styrket vores samarbejde,” siger Thora Sørensen.