Hjemmehjælper taler med ældre borger

Gode it-løsninger gør kun gavn, hvis de bliver brugt. Og det bliver de ikke, hvis de kræver, at medarbejderne dokumenterer to steder. Det dilemma fik Svendborg Kommune til at efterspørge en ny integration til KMD Nexus, så de kunne gøre alvor af ambitionerne om tidlig opsporing på ældreområdet.

Hellere forebygge end indlægge

"Jo tidligere, vi sætter ind, jo mere sparer vi i den sidste ende." Det var den enkle logik, der fik Svendborg Kommune til at vælge Symmetrics platform Tidlig Opsporing Plus på ældreområdet. Platformen lægger op til at reagere tidligt på de små forandringer hos de ældre, der i sidste ende kunne betyde indlæggelse.

Men der var et 'men'.

Hvordan kan vi reducere dobbeltregistreringer?

Da Tidlig Opsporing Plus ikke var en del af KMD Nexus, betød den ellers smarte app fra Symmetric også dobbeltregistreringer.

- Vi vil gerne gøre det nemt for medarbejderne at spore og registrere tidligt funktionstab ude, når de står ude hos borgeren. Men de har pligt til at dokumentere i KMD Nexus, så med Tidlig Opsporing Plus skulle de nu dokumentere to steder. Og det er ikke optimalt i en hverdag, hvor de har nok at se til, fortæller Mejse Holstein, der er projektleder i Svendborg Kommunes myndighedsafdeling.

Heldigvis var der en medarbejder, der fik en god idé: Måske kan de to platforme tale sammen, så ikke alt skal dobbeltregistreres?

Og det er netop pointen med KMD Nexus' partnerprogram: Kommunerne kan både vælge de eksisterende partnerintegrationer på sundheds- og socialområdet - og de kan være med til at skabe nye integrationer med leverandører, der er interesserede i et udviklingssamarbejde.

Så Svendborg Kommune tog kontakt til Symmetric, der står bag Tidlig Opsporing Plus. Efter et halvt års udviklingssamarbejde med KMD bliver udvalgte dele af registreringerne i Tidlig Opsporing Plus nu overført automatisk til KMD Nexus, lige som borgernes oplysninger bliver hentet ind i den app, medarbejderne har med sig. Og kommunen kan for alvor sætte skub i den tidlige indsats for de ældre.


Svendborg Kommune:

Det opnår vi med integrationen mellem Tidlig Opsporing Plus og KMD Nexus:

  • Fuld gavn af Tidlig Opsporing plus med mindre dobbeltdokumentation.
  • Bedre arbejdsflow med fælles systematik.
  • Færre skriftlige barrierer for plejepersonalet.
  • Styrket faglig refleksion.
  • Mere velbegrundede indsatser for borgerne.

 Knap 1.200 medarbejdere i kommunens hjemmepleje og plejecentre kan få gavn af integrationen mellem Tidlig Opsporing Plus og KMD Nexus.

Arbejdsgangene skaber faglig refleksion

Sideløbende med den tekniske udvikling har Mejse Holstein og hendes team lagt kræfter i at skabe en ny systematik i arbejdet med tidlig opsporing. For selv den smarteste app og integration gør det ikke alene:

- Spørgsmålet er, hvordan vi bruger observationerne i vores arbejde, og det har vi fået faste procedurer for. Det er en af de helt store gevinster for os: Vi har besluttet en fast og fælles struktur, der gør, at vi får fulgt op på observationerne dagligt. Observationerne bidrager til den faglige refleksion, og vores indsatser kan blive mere velbegrundede.

Mejse Holstein understreger samtidig, at den nye sammenhæng mellem Tidlig Opsporing Plus og KMD Nexus letter medarbejderne for en skriftlighed, som ikke alle har det lige nemt med.

Det er ikke 'bare lige'. Men det er arbejdet værd

I første omgang har der været fokus på at bringe de udvalgte registreringer fra Tidlig Opsporing Plus videre til KMD Nexus, og Mejse Holstein lægger ikke skjul på, at det har været en krævende proces. Der har været mange valg, fravalg og tekniske overraskelser i processen. Samtidig har kommunen lagt et stort arbejde i de skemaer, der nu ligger i Tidlig Opsporing Plus.

Næste skridt bliver, at integrationen også går den modsatte vej - fra KMD Nexus til Tidlig Opsporing Plus. Men allerede nu er Mejse Holstein imidlertid ikke i tvivl om, at kommunen får value for money:

- Selvom vi ikke er helt i mål med teknikken, kan vi se et løft i de faglige refleksioner og i samarbejdet mellem medarbejderne. Og det betyder noget for kvaliteten af den pleje og omsorg, borgerne får, slutter hun.


Svendborg Kommune:

Fem forudsætninger for et godt udviklingssamarbejde:

  • Hav klare mål og økonomien på plads internt først.
  • Dediker interne ressourcer til projektet.
  • Vær nysgerrig efter de andre parters perspektiver.
  • Del viden om jeres egen virkelighed, så den kan blive en del af løsningen.
  • Vis tillid til de andres fagligheder.

Symmetric: Vi spiller hinanden bedre

KMD Nexus inviterer leverandørerne på social- og sundhedsområdet til et samarbejde, der giver kommunerne stadig mere brugervenlige og intelligente it-løsninger. Og den invitation er Symmetric en af de mange, der har takket ja til.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med KMD om integrationen til Tidlig Opsporing Plus. Vi har mærket, at vi har det fælles mål at levere noget godt til kunden, og i processen synes jeg, vi har formået at spille hinanden bedre. KMD har været engageret i fremdriften på linje med os, og frem for alt kan vi nu se, at vores kunde får større glæde af begge løsninger - til gavn for borgerne, siger Soile Friis, der er seniorkonsulent hos Symmetric.

I praksis har udviklingen af integrationen mellem Symmetric's Tidlig Opsporing Plus og KMD Nexus taget knap et halvt år, og det meste af kommunikationen er foregået over KMD Nexus Servicedesk.

Integrationen er et tilbud til alle kommuner, der ønsker at benytte både KMD Nexus og Tidlig Opsporing Plus.

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her