Robot der holder forskellige ting i mange arme

Der bliver arbejdet med softwarerobotter i mange af landets kommuner. En helt ny platform har i et tæt samarbejde mellem leverandør og kunde gjort det muligt at udvikle robotter på meget kortere tid.

It-projekter har det ofte med at kræve komplicerede kravspecifikationer og mange måneders teknisk arbejde, før man står med en løsning, som så skal implementeres. Men sådan har processen ikke været i et nyt pilotprojekt mellem Horsens Kommune og it-virksomheden KMD, som på kort tid har sat softwarerobotter i gang med at løse nogle af kommunens tunge, manuelle opgaver.

Nøgleordet i det succesfulde projekt har været samarbejdet mellem kunde og leverandør. Det har gjort det muligt at teste en helt ny platform til robotter, som KMD kalder Robot as a Service eller RaaS, og som netop skal gøre det muligt at rykke hurtigt i udviklingen af softwarerobotter – også kendt som Robotics Process Automation (RPA) - i et tæt samarbejde med kunden.

”Det er en model, der passer os rigtigt godt, fordi vi gerne vil være med i loopet og ikke bare være en kunde, hvor vi måske ikke kan være knivskarpe på vores krav fra starten, fordi det er et udviklingsprojekt. Vi vil gerne have en platform og en samarbejdspartner, som vi kan spille bold op ad, så vi kan blive bedre i samarbejde med KMD,” siger Mads Lund Torslev, som er Teamkoordinator i Horsens Kommune.

Det er en model, der passer os rigtigt godt, fordi vi gerne vil være med i loopet og ikke bare være en kunde, hvor vi måske ikke kan være knivskarpe på vores krav fra starten, fordi det er et udviklingsprojekt. Vi vil gerne have en platform og en samarbejdspartner, som vi kan spille bold op ad, så vi kan blive bedre i samarbejde med KMD

mads lund torslev, teamkoordinator i horsens kommune

Kan skaleres hurtigere

Mads Lund Torslev fremhæver, at de tre softwarerobotter i det første projekt hver især blev produceret og sat i værk på meget kort tid.

”Den klassiske udviklingsmodel tager for lang tid. I min verden er det meget bedre med en platform som KMD’s RaaS-platform, hvor man i samarbejde kan skalere hurtigt og fejle hurtigt i stedet for at opdage fejl langt senere. Vi har i det her projekt kunnet levere noget relativt komplekst på syv dage. Det er ikke set før i min tid, at man kan gøre det så stærkt og robust fra start,” understreger Mads Lund Torslev.


Den klassiske udviklingsmodel tager for lang tid. I min verden er  det meget bedre med en platform som KMD's RaaS-platform, hvor man i samarbejde kan skalere hurtigt og fejle hurtigt i stedet for at opdage fejl langt senere. Vi har i det her projekt kunnet levere noget relativt komplekst på syv dage. Det er ikke set før i min tid, at man kan gøre det så stærkt og robust fra start

mads lund torslev, teamkoordinator i horsens kommune

”Robotic Process Automation kan netop afløse og automatisere gentagne og regelbundne operationer, så ressourcer kan frigøres til andre opgaver. Kort sagt sætter vi strøm til manuelle processer,” forklarer Torben Godsk, som er Project og Business Manager i KMD. 

Han understreger, at robotterne typisk arbejder i de eksisterende brugergrænseflader og it-systemer, så der ikke skal ændres i den bestående it-løsning, som på ingen behøver at være en KMD-løsning.


En åben børs fyldt med robotter

”Det er en spændende rejse, vi er begyndt på, hvor der typisk kun går få uger fra ideen opstår, til robotten er i produktion. Samtidig er det en klar fordel, at kunderne ikke behøver licenser og sikkerhedsmodeller, for det klarer vi for dem,” siger Torben Godsk.


Det er en spændende rejse, vi er begyndt på, hvor der typisk kun går få uger fra ideen opstår, til robotten er i produktion. Samtidig er det en klar fordel, at kunderne ikke behøver licenser og sikkerhedsmodeller, for det klarer vi for dem

torben godsk, project & business manager i kmd

For at kunne udvikle nye softwarerobotter hurtigt har han og hans kolleger designet en lang række robotter, som kan udvikles på kort tid på RaaS-platformen og er oplagt for de kunder, som ikke har taget RPA til sig endnu. Det er en åben børs med robotter, så der kan nemt udvikles nye robotter.

I Horsens forklarer Mads Lund Torslev, at RPA kan bruges til stort og småt og typisk bliver sat til de trivielle opgaver. Det giver en større kvalitetssikring, fordi robotten aldrig kommer til at kede sig over de mange gentagelser og derfor ikke pludselig begår fejl.

Det betyder til gengæld, at medarbejderne kan bruge tiden på noget mere værdifuldt. Faktisk går nogle af kommunens årlige besparelser til at finansiere arbejdet med RPA, netop fordi investeringen kan betyde, at en besparelse i en forvaltning bliver til en gevinst, fordi robotterne kan aflaste medarbejderne.


 

Teknisk gæld skal indhentes nogle steder

”Vi er her for at sikre, at vores forretning kan køre godt videre på trods af, at forvaltningerne skal levere besparelser. Med RPA kan de arbejde smartere og klare sig for mindre i stedet for at skære helt ind til benet,” siger Mads Lund Torslev.


Vi er her for at sikre, at vores forretning kan køre godt videre på trods af, at forvaltningerne skal levere besparelser. Med RPA kan de arbejde smartere og klare sig for mindre i stedet for at skære helt ind til benet

mads lund torslev, teamkoordinator i horsens kommune

Han ser tilsvarende muligheder rundt i landets øvrige kommuner, hvor RPA er en videreføring af den digitalisering, som man har været i gang med i mange år. 

”Hvis man har fulgt med i den udvikling, der har været, så er RPA det næste trin i digitalisering og automatisering. Men RPA bygger jo på den eksisterende datastruktur, så hvis man ikke har været igennem digital post, selvbetjeningsløsninger og har fået sikret høj datakvalitet, så kan man ikke springe direkte til RPA. Så er man nødt til at spole lidt tilbage og indhente sin tekniske gæld,” siger Mads Lund Torslev.

Ifølge Mads Lund Torslev vil skridtet efter RPA i kommunerne være kunstig intelligens, hvor softwarerobotterne kan bruges til at automatisere og levere data til machine learning, som kan bruges til også at tolke på data, hvilket RPA ikke kan.

”Men det vil være mennesker, der træffer de endelige beslutninger. Og vi skal gå fornuftigt og roligt fremad, så vi ved, hvad vi har gang i. Men når vi får RPA ind under huden, så er det oplagt at tænke på det næste skridt, som netop må være den kunstige intelligens,” siger han.


Men det vil være mennesker, der træffer de endelige beslutninger. Og vi skal gå fornuftigt og roligt fremad, så vi ved, hvad vi har gang i. Men når vi får RPA ind under huden, så er det oplagt at tænke på det næste skridt, som netop må være den kunstige intelligens

mads lund torslev, teamkoordinator i horsens kommune

Foreløbig kan der udvikles softwarerobotter til en lang række forskellige opgaver, som allerede findes beskrevet i KMD’s RaaS-platform. Det tætte samarbejde gør det muligt for andre end Horsens at rykke hurtigt på udviklingen af endnu flere af de usynlige robotter, som aldrig bliver trætte.