Nyt samarbejde styrker uddannelsen af nye administrationsbachelorer

Digitale kompetencer står højt på ønskelisten hos administrationsbachelorernes arbejdsgivere. Men hvor kan de studerende træne i et miljø, der ligner den virkelighed, de møder bagefter? Det har Københavns Professionshøjskole nu fundet svaret på - i et samarbejde med KMD.

Publiceret: 22. januar 2024

Faktaboks

Uddannelsen til administrationsbachelor (officielt Professionsbachelor i offentlig administration) er en generalistuddannelse, der primært, men ikke udelukkende, retter sig mod jobs i kommuner og regioner. Uddannelsen tager 3,5 år inklusiv et halvt års praktik på 3. studieår.

Et af kendetegnene ved professionshøjskolerne er den tætte kobling mellem teori og praksis. Pointen er at styrke de nybagte kandidaters evne til hurtigt at give værdi, når de kommer i job. Derfor har uddannelsesleder Mette Baltzer Hansen, Københavns Professionshøjskole, længe været på udkig efter et sandkassemiljø til de studerende på administrationsbacheloruddannelsen.

Nyt sandkassemiljø til de studerende

Når hverdagen som færdiguddannet handler om at betjene store, komplekse it-systemer, er det ikke så enkelt at skabe de realistiske træningsforhold på uddannelsen. Systemerne derude kræver jo licens, pointerer Mette Baltzer Hansen med et lille suk og fortæller, at økonomi derfor typisk bliver trænet i regneark.

- Men heldigvis er vores aftagere lige så engagerede i at udvikle uddannelsen, som vi er. Så da økonomichef Mikkel Flatau fra Tårnby Kommune hørte om vores dilemma, gav han os en kontakt til KMD. Og den dialog er nu mundet ud i en aftale, fortæller hun.

Aftalen betyder, at KMD stiller et uddannelsesmiljø i KMD Opus Økonomi til rådighed for de studerende - med prøvedata, al funktionalitet og eLearning.

- Som it-partner for det offentlige Danmark har vi en naturlig interesse i at forberede de studerende på den virkelighed, de møder derude. Jo stærkere it-kompetencer, jo bedre. Så for os er det også et meget velkomment samarbejde, siger Lars Hejlemann Vinge, der er direktør i KMD.

Stærke digitale brugere

Forud for aftalen er gået et langt samarbejde med repræsentanter for aftagerfeltet. Her er Københavns Professionshøjskole mest optaget af at lytte, for hvilke kompetencer er særligt efterspurgte? Og hvordan kan uddannelsen tage højde for det? Arbejdsgiverne ikke i tvivl: Stærke digitale brugere med kritisk sans står højt ønskesedlen.

- Det er netop disse digitale kompetencer, vi håber, sandkassemiljøet kan styrke. For det handler ikke kun om at betjene et system, som mange af arbejdsgiverne rent faktisk benytter. Det handler også om den mere generelle systemforståelse og systemlæring: Hvad kan man forvente af et økonomisystem, hvilke elementer har det, og hvordan klikker man sig rundt? De studerende kommer til at møde mange store it-systemer derude, men hvordan lærer man at betjene dem? Det er vigtige kompetencer, påpeger Mette Baltzer Hansen.

Sidst, men ikke mindst, håber hun, at de studerende også tidligt bliver sporet ind på en mere kritisk vinkel:

- Digitaliseringen  går stærkt - med AI, chatbots og meget andet. Derfor vil vi også gerne lære de studerende at bruge deres kritiske sans. Hvordan skal de håndtere personfølsomme oplysninger, hvilke blinde vinkler kan systemet have, hvad skal de holde særligt øje med - det er helt sikkert en nødvendig opmærksomhed i fremtidens forvaltning, siger hun.

Fælles ansvar for fremtidens adminstrationsbachelorer

Træningen i KMD Opus Økonomi kommer til at give undervisningen et løft særligt på det obligatoriske fag Offentlig økonomi og budgetlægning og på specialiseringen i Styring og økonomi. Efterfølgende skal studerende i et halvt års praktik på 3. studieår, og tanken er, at de kan blive fortrolige med økonomisystemet inden da.

- Vi er ikke i tvivl om, at den meget virkelighedsnære træning stiller de studerende stærkere. Så vi sætter meget stor pris på, at KMD på den måde tager et medansvar for at uddanne de kommende administrationsbachelorer.

Samarbejdet om sandkassemiljøet med KMD Opus Økonomi er i første omgang et pilotprojekt. Men Mette Baltzer Hansen lægger ikke skjul på, at hun gerne ser flere samarbejder følge efter - til gavn både for de studerende og deres kommende arbejdsgivere.

Som repræsentant for administrationsbachelorernes arbejdsgivere har vi en naturlig interesse i, at de studerende træner de relevante kompetencer på uddannelsen. Derfor tøvede jeg ikke med at sætte Københavns Professionshøjskole i forbindelse med KMD. Vi benytter selv KMD Opus Økonomi, og jeg var ikke i tvivl om, at KMD var et godt match for uddannelsen.

Mikkel Flatau, økonomichef, Tårnby Kommune

Vi har hele tiden blikket rettet imod, at vores studerende får de kompetencer, der er brug for.

Mette Baltzer Hansen, uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole