Eva Berneke, formand for Klimapartnerskabet sammen med øvrige medlemmer

Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning har afleveret sine anbefalinger til reducering af udledninger til regeringen. Et forslag er at udnytte data og teknologi til at øge klimabevidstheden og styre energien bedre til gavn for både klimaet og økonomien.

Data er helt afgørende råstoffer, når en mere og mere digitaliseret verden skal løse klimaudfordringerne. Derfor skal der skaffes en øget adgang til anonymiserede data om danskernes forbrug af fx vand, el, fjernvarme, transport og affald for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Samtidig skal data være fundamentet i en markant satsning på at udnytte nye avancerede teknologier som IoT og kunstig intelligens med fokus på grønne løsninger.

Det er nogle af de anbefalinger, som Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning har afleveret til regeringen.

”Det danske erhvervsliv er allerede i fuld gang med en omfattende digital omstillingsproces, hvor digitale platforme og løsninger bliver integreret dybt i forretningen. Mange virksomheder investerer således allerede i avancerede løsninger, som kan effektivisere driften og mindske CO2-udledninger. Men hvis vi skal udnytte det fulde, grønne potentiale i brugen af digitalisering, data og teknologiske løsninger som IoT og kunstig intelligens, skal der mere til,” siger Eva Berneke, som er formand for Klimapartnerskabet for service, it og rådgivning og til daglig er adm. direktør i KMD.

 

Det danske erhvervsliv er allerede i fuld gang med en omfattende digital omstillingsproces, hvor digitale platforme og løsninger bliver integreret dybt i forretningen. Mange virksomheder investerer således allerede i avancerede løsninger, som kan effektivisere driften og mindske CO2-udledninger. Men hvis vi skal udnytte det fulde, grønne potentiale i brugen af digitalisering, data og teknologiske løsninger som IoT og kunstig intelligens, skal der mere til.

Eva berneke, formand for klimapartnerskabet for service, it & rådgivning samt administrerende direktør i kmd

Klimapartnerskabet anbefaler derfor som et af sine i alt 13 forslag at udnytte potentialet ved at sikre en øget adgang til data til grøn omstilling. Men også at skabe fokus på nye datadrevne løsninger til styring af elforbruget og en massiv satsning på kunstig intelligens, Internet of Things og 5G-løsninger.

I Danmark er vi allerede kommet langt med at kvalitetssikre offentlige data fra statslige myndigheder og gøre dem tilgængelige. Men der kan udvikles mange nye grønne løsninger, hvis man også sikrer adgang til fx kommunale data og forsyningsdata i en anonymiseret form. Derfor anbefaler Klimapartnerskabet, at Digitaliseringsstyrelsen sørger for at samordne data og give en åben adgang til data om danskernes forbrug af fx vand, el og fjernvarme.

”En øget adgang til data kan give os nye løsninger, som fx kan hjælpe forbrugerne til at være mere klimabevidste og hjælpe virksomhederne med at styre energiforbruget – og samtidig kan man spare penge. Men det kræver adgang til anonymiserede data i en ensartet kvalitet, hvis man skal udnytte potentialet,” siger Eva Berneke.

I samme boldgade foreslår partnerskabet, at Danmark bør gå forrest i arbejdet med at undersøge, hvordan data, digitalisering og kunstig intelligens kan hjælpe med at skabe fleksibilitet i elforbruget.

I disse år bliver den danske elforsyning udbygget massivt med vedvarende energi. Men det er en udfordring at sikre en elforsyning, som er stabil, uanset om vinden blæser eller ej. Men hvis man analyserer på forbrugsdata og teknologisk skaber en fleksibel efterspørgsel på el, så der forbruges mere, når der er overskud - og mindre, når der er knaphed, så er det en del af løsningen. 

”Hvis man ved hjælp af data og kunstig intelligens kan sikre at efterspørgsel tilpasses kapacitet i nettet, vil der formentlig være behov for færre investeringer i overskudskapacitet. På den måde kan digitalisering være med til at gøre den grønne omstilling billigere,” siger Eva Berneke.

Hvis man ved hjælp af data og kunstig intelligens kan sikre at efterspørgsel tilpasses kapacitet i nettet, vil der formentlig være behov for færre investeringer i overskudskapacitet. På den måde kan digitalisering være med til at gøre den grønne omstilling billigere.

EVA BERNEKE, FORMAND FOR KLIMAPARTNERSKABET FOR SERVICE, IT & RÅDGIVNING SAMT ADMINISTRERENDE DIREKTØR I KMD

Den fleksible efterspørgsel på el kan i høj grad også hjælpes på vej af Internet of Things-målere og -sensorer. Virksomheder kan med IoT og data fra sensorer også bedre styre processer, der bruger energi. En bedre styring kan medvirke til at undgå spild i sektorer som produktion, forsyning, fremstilling, byggeri og detailhandel – og med det kommende nye 5G-mobilnet bliver mulighederne endnu større.

Klimapartnerskabet anbefaler derfor en undersøgelse af, hvordan IoT og 5G kan bidrage til at understøtte den grønne omstilling inden for en lang række sektorer og erhverv. I den forbindelse kan det ifølge partnerskabets rapport være oplagt med midler i eksisterende digitaliserings- og innovationspuljer eller med en øremærket 5G-pulje.

Endelig understreger man behovet for en massiv forskning i kunstig intelligens med øget fokus på grønne løsninger, så Danmark kan gå målrettet efter en styrkeposition i anvendelse af kunstig intelligens til energi- og klimaløsninger. Om det er på præventivt vedligehold af maskiner og installationer, eller om det er bedre forudsigelser af vejrforhold, så er kunstig intelligens og data en del af svaret. 

”Virksomheder på tværs af mange sektorer har behov for ekspertise inden for kunstig intelligens, som er et afgørende værktøj i mange af de digitale løsninger, der kan drive den grønne omstilling. Derfor anbefaler vi, at der bliver afsat forskningsmidler til at udvikle løsninger og højne niveauet,” siger Eva Berneke.

 

Virksomheder på tværs af mange sektorer har behov for ekspertise inden for kunstig intelligens, som er et afgørende i mange af de digitale løsninger, der kan drive den grønne omstilling. Derfor anbefaler vi, at der bliver afsat forskningsmidler til at udvikle løsninger og højne niveauet.

EVA BERNEKE, FORMAND FOR KLIMAPARTNERSKABET FOR SERVICE, IT & RÅDGIVNING SAMT ADMINISTRERENDE DIREKTØR I KMD

Du kan læse alle anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for service, it og rådgivnings rapport her.

Læs mere om Artificial Intelligence (AI)

Løsninger, der anvender artificial intelligence, skal hjælpe med at sætte mennesker fri til at håndtere de opgaver, der definerer den enkeltes kernefaglighed.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om bæredygtighed. Så er du blandt de første, der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her