Kolleger taler sammen om it-udvikling

OS2 er en open source-forening for offentlige organisationer med fælles behov for specifikke it-løsninger. Foreningen løser de behov, som ikke bliver dækket af de øvrige spillere på markedet. Og de gør det i en hastighed og til en pris, der giver traditionelle offentlige it-projekter baghjul.

Der er mange gode grunde til, at det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 – som er en kvik sammenskrivning af Offentligt Samarbejde og Open Source i en form for anden potens – er blevet en succes siden oprettelsen i 2012.

For det første er der en god portion snusfornuft i, at offentlige organisationer finder sammen, når de skal udvikle hele eller dele af it-løsninger, som i rigtig mange tilfælde dækker et behov, der går på tværs af kommunegrænser. Hvad man har brug for i Syddjurs Kommune, har man også ofte brug for i Ballerup Kommune og så fremdeles.

For det andet bliver finansieringen af et offentligt, digitalt projekt mere overkommelig, når flere kommuner kan splitte regningen, frem for at én kommune skal betale hele projektet selv.

For det tredje er OS2 med til at holde markedets leverandører til ilden. Hvis der kun er én eller få eksisterende løsninger på markedet, der kan løse et specifikt behov i det offentlige, kan prisen være høj og kvaliteten svingende. Derfor har OS2 ved flere lejligheder fået private it-leverandører til at udvikle en open source-løsning, der dækkede behovet, og har dermed skabt en kærkommen konkurrencesituation.

Endelig er det en selvstændig pointe, at OS2 løser offentlige digitaliseringsbehov med netop open source-løsninger. Når en løsning er færdigudviklet, og OS2-fællesskabet har betalt for opgaven, kan ikke bare de involverede parter i projektet anvende løsningen; løsningen kan også stilles frit til rådighed for alle og enhver, der ønsker at bruge den. Det kan være andre kommuner, organisationer i udlandet eller andre it-leverandører, der kan hente kildekoden og arbejde videre med løsningen. Det er altså ikke en leverandør, der ejer løsningen, men OS2, som offentliggør den på en såkaldt MPL 2.0 open source-licens.

Working

Der er i dag 65 kommuner, én region og tre andre fællesskaber, der er medlemmer i OS2. Der er 92 kommuner, der har et OS2-produkt i drift. Og antallet af OS2-produkter er vokset fra ét i 2012 til 22 i 2020.

OS2 er et uforpligtende fællesskab

Rasmus Frey er sekretariatschef i OS2-fællesskabet. Han forklarer, at der selvfølgelig allerede eksisterer organisationer, der udvikler digitale løsninger til det offentlige. Eksempelvis KOMBIT.

“Men hvor KOMBIT er et forpligtende fællesskab for alle landets 98 kommuner, er OS2 et løst organiseret fællesskab, der ikke forpligtiger alle, men kun de kommuner, der har en interesse i at deltage i et projekt,” siger Rasmus Frey.

Der er i dag 65 kommuner, én region og tre andre fællesskaber, der er medlemmer i OS2. Der er 92 kommuner, der har et OS2-produkt i drift. Og antallet af OS2-produkter er vokset fra ét i 2012 til 22 i 2020.

Skal lukke huller

Rasmus Frey forklarer, at helt tilbage fra stiftelsen af OS2 har afsættet været at lukke huller i de offentlige organisationers systemlandskab.

“Vi laver typisk smalle nicheløsninger på et begrænset budget, med kort time to market og en meget agil udviklingsproces. Vi har haft eksempler på løsninger, hvor der kun er gået få måneder, fra én kommune kom med en ide, til projektet blev finansieret, og vi stod med en førsteversion af produktet i hånden.”

Find det tværgående automatiseringspotentiale

Et eksempel på et klassisk OS2-produkt er løsningen OS2autoproces. Det er en løsning til deling af automatiseringsegnede processer. Automatisering er som bekendt et område, der har stort fokus i kommunerne. Jo flere manuelle processer, der kan automatiseres, des flere arbejdsgange kan effektiviseres og optimeres. Men til forskel fra den automatiseringsfunktionalitet, der er indlejret i en specifik fagløsning, kigger OS2autoproces på automatiseringspotentialet på tværs af fagsystemerne.

“OS2autoproces-løsningen blev født ud af en enkelt kommunes behov. Via OS2-netværket afsøgte vi, om behovet også var gældende i andre kommuner, og det viste det sig at være. Så i stedet for at én kommune stod alene med en regning på lige under en million kroner, som cirka var det beløb, det kostede at udvikle løsningen, endte 46 kommuner med at finansiere projektet,” siger Rasmus Frey.

Andre eksempler på OS2-løsninger, der løser et behov i nogle kommuner, men ikke alle, er OS2faktor, som er en loginløsning til at øge sikkerheden; OS2display, som er en webløsning til styring af indhold på infoskærme; samt OS2indberetning, som er en løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel og ferie.

En åben bærbar computer

Selvom OS2 er et open source-fællesskab, ser han masser af muligheder for, at open source-løsninger og traditionelle løsninger trives side om side i et offentligt systemlandskab.

Gode forretningsmuligheder for leverandører

Funktionaliteten i både OS2faktor og OS2display fandtes allerede i løsningsvarianter fra andre leverandører. Men de eksisterende løsninger var for dyre eller for dårlige. Derfor fik OS2 selv udviklet de ønskede løsninger i en mere attraktiv finansieringsmodel. Selvom OS2 i den optik er med til at presse den etablerede branche, understreger Rasmus Frey, at de har en god dialog med markedets leverandører.

“Ligesom vi hele tiden udvider antallet af medlemmer og brugere af OS2-løsninger, udvider vi også løbende antallet af partneraftaler. Uden leverandørerne kan vi ikke lave de løsninger, vi gør. Så kan det godt være, at de ikke tjener penge på at eje de produkter, de udvikler, men de kan jo stadig godt tjene penge på drift, implementering, support, vedligehold af kodebasen, udvikling af ny funktionalitet og andre konsulentydelser. Der er masser af muligheder for at lave forretning på open source-løsninger,” siger Rasmus Frey.

Åbenhedsbølgen ruller videre

Han tror selv, at noget af forklaringen på OS2’s succes som et open source-fællesskab, skal findes i den åbenhedsbølge, der ruller ind over Danmark og mange andre steder i verden.

“Vi er del af en større bevægelse med fokus på transparens og deling af viden. Der er mange, der gerne vil have et digitalt økosystem, hvor dele af deres it eller hele deres it-landskab er open source.

Der er også mange, der har et ønske om at få lov til at kigge under motorhjelmen på de løsninger, de anvender. Det ligger der en tillid og tryghed i. For man vil gerne være sikker på, at man nu også har købt det rigtige. Man vil også gerne have mulighed for at rette til, så løsningen løbende kan udvikles til at modsvare behovet. Og hvad der måske er endnu vigtigere, vil man også gerne have mulighed for at tage løsningen med til en anden leverandør, hvis man bliver rygende uvenner med den nuværende,” siger Rasmus Frey.

Trives side om side

Selvom OS2 er et open source-fællesskab, ser han masser af muligheder for, at open source-løsninger og traditionelle løsninger trives side om side i et offentligt systemlandskab.

“For nogle typer af it-løsninger giver det mest mening at lade leverandørerne tage risikoen, udvikle og udbyde et produkt. Men for at metoderne kan komplementere hinanden, vil det være et krav til den lukkede løsning, at der kan kommunikeres med systemet, eksempelvis i form af et åbent API. Hvis den mulighed er til stede og i tilstrækkelig grad udstiller de nødvendige funktioner, kan man godt udvikle nogle af de omkringliggende løsninger som open source. Mange af OS2-produkterne er netop eksempler på, hvordan open source-løsninger komplementerer eksempelvis fagsystemer eller andre leverandørejede produkter,” slutter Rasmus Frey.

OS2

  • Open source-forening for offentlige myndigheder, der arbejder for at skabe bedre og billigere it for slutbrugerne
  • Stiftet i 2012 af Ballerup Kommune, Syddjurs Kommune, Sønderborg Kommune, Ishøj Kommune og Københavns Kommune
  • Har dags dato fået udviklet 22 løsninger, hvoraf én eller flere anvendes i 92 ud af 98 kommuner
  • Har 69 offentlige medlemmer og 62 leverandørpartnere

Nyt fra KMD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her