Barn kigger på ipad

KMD MinUddannelse blev bindeleddet mellem skoler, elever og forældre under coronakrisen.

Danmark indtog i 2018 og 2020 førstepladsen på FN’s liste over de lande, der er længst fremme indenfor offentlig digitalisering. Den danske succes skyldes blandt andet en veludbygget digital infrastruktur, en høj it-parathed i befolkningen og et stramt fokus på borgernes behov.

Alt det blev der brug for, da Danmark pludselig lukkede ned i marts måned 2020 som følge af COVID-19-pandemien. 

Fra den ene dag til den anden var et helt samfund afhængig af digitale løsninger, der gjorde det muligt at få en hverdag og arbejdsdag til at hænge sammen. Løsninger, som blandt andet udvikles af NEC-ejede KMD, der er Danmarks største it-virksomhed.

Udfordringer 

Etablering af fjernundervisning på tværs af forudsætninger og kompetenceniveauer
Én af de offentlige sektorer, der for alvor blev udfordret under coronakrisen, var skolevæsnet. De danske folkeskoler arbejder med nationale årsplaner for elevernes læring, men lader det i høj grad være op til den enkelte skole, hvordan man vil opfylde de formelle krav. Da samfundet blev lukket ned, blev det skolernes opgave at etablere fjernundervisning, så eleverne fortsat kunne arbejde med opgaver, modtage feedback og meget andet hjemmefra.

I Frederikshavn Kommune identificerede de hurtigt de vigtigste fokusområder for at få fjernundervisningen til at fungere.

For det første var de nødt til at tage hensyn til elevernes forskellige forudsætninger for at modtage digital undervisning i hjemmet. Dels på grund af varierende digitale kompetenceniveauer hos den enkelte elev, og dels på grund af varierende støtte fra forældrene. 

For det andet var de nødt til at tage hensyn til, at lærerne havde forskellige forudsætninger for at levere fjernundervisning. Selvom lærerne også benyttede MinUddannelse og andre digitale værktøjer for coronakrisen ramte, blev det pludselig et krav at digitalisere ikke bare noget af, men al undervisning samt alt samarbejde med kollegaer, ledelsen og forældrene.

Løsning 

En fleksibel læringsplatform, der imødekommer lærer-, elev- og ledelsesbehov
I Frederikshavn Kommune anvender man – ligesom i 41 andre ud af landets i alt 98 kommuner – den digitale lærings- og undervisningsplatform MinUddannelse, som er udviklet af KMD. MinUddannelse er et værktøj der skaber sammenhæng mellem skole, undervisning og uddannelse for elever, forældre, lærere og vejledere.

“I MinUddannelse kan lærerne samle, planlægge og distribuere blandt andet årsplaner, elevplaner, forløb og ugeplaner,” siger René Husted, produkt- og læringskonsulent i KMD. “Én af platformens store styrker er, at den giver plads til metodefrihed og faglighed, så læreren kan strukturere indholdet på en måde og i det tempo, vedkommende foretrækker.”

 

Én af platformens store styrker er, at den giver plads til metodefrihed og faglighed, så læreren kan strukturere indholdet på en måde og i det tempo, vedkommende foretrækker.

René Husted, produkt- og læringskonsulent i KMD

I Frederikshavn Kommune arbejder Christian Olsen som pædagogisk it-medarbejder. Han var en del af den inderkreds, der besluttede, hvordan man skulle gribe etablering af fjernundervisning an, da Danmark lukkede ned – herunder anvendelsen af MinUddannelse.

“Det første, vi gjorde, var at samle alt det, der var undervisningsrelateret, i funktionen MinUge under MinUddannelse. Det betød, at lærere, elever, forældre og skoleledelsen orienterede sig samme sted og derfor fik samme overblik. Den form for stringens i den daglige formidling var vigtig. Især for elever fra sårbare familier, der kan have svært ved at navigere i en digital platform.” 

 

Det betød, at lærere, elever, forældre og skoleledelsen orienterede sig samme sted og derfor fik samme overblik.

Christian Olen, Pædagogisk it-medarbejder i Frederikshavn Kommune

Belært af erfaringerne med fjernundervisning har Frederikshavn Kommune besluttet at fokusere endnu mere på en helhedsorienteret tilgang til deres lærings- og undervisningsplatform i fremtiden.

“Den simple måde at tilgå information på kombineret med, at alt undervisningsrelateret indhold var samlet, betød, at vi oplevede et meget stort forældreengagement. Det blev mere synligt, hvad deres børn arbejdede med lige nu, og de begyndte også at følge mere med i afleveringsfrister og sådan noget. Det fokus fra forældrene håber vi, at vi kan være med til at fastholde i fremtiden, fordi forældreinddragelse har så stor betydning for børns læring,” siger Christian Olsen.

 

Det fokus fra forældrene håber vi, at vi kan bære med til at fastholde i fremtiden, fordi forældreinddragelse har så stor betydning for børns læring,

Christian Olsen, Pædagogisk it-medarbejder i Frederikshavn Kommune

Han fortæller, at Frederikshavn Kommune gennem coronakrisen har haft et “fantastisk samarbejde med KMD”, og at de er meget tilfredse med både funktionaliteten og indholdet i MinUddannelse. 

“Det er et værktøj, der rammer et godt niveau, hvor selv den mindst it-kyndige lærer kan være med. Det var ikke, fordi vi ikke var glade for MinUddannelse, inden coronakrisen ramte. Men i dag er vi bare blevet endnu gladere for den, fordi coronakrisen leverede et tiltrængt rygstød, så flere fandt ud af, hvilken værdi MinUddannelse kan have for undervisningen og den praktiske organisering af arbejdet,” slutter Christian Olsen. 

 

Det er et værktøj, der rammer et godt niveau, hvor selv den mindst it-kyndige lærer kan være med.

Christan Olsen, pædagogisk it-medarbejder i frederikshavn kommune

Resultater 

Digitalisering i rekordfart har banet vejen for fremtidens virtuelle undervisning 
Qua en struktureret brug af MinUddannelse på skolerne i Frederikshavn Kommune har skoleledelserne, lærerne, eleverne og deres forældre fået øjnene op for, hvor værdifuld digital undervisning kan være. 

I stedet for at have undervisningsmaterialer, opgavebeskrivelser, klassedialoger og meget andet spredt ud over forskellige platforme og kanaler er alt nu samlet ét sted i MinUddannelse.

Lærerne kan spare tid og hjælpe eleverne til en hurtig forståelse af opgaverne ved at udnytte platformens planlægnings-, undervisnings- og evalueringsværktøjer.

For eleverne er den digitale undervisningsform blevet simplificeret, ligesom det er blevet nemmere at navigere i platformens brugergrænseflade.

Forældrene har givet udtryk for et større engagement i deres børns undervisning, fordi de nemt kan få et overblik over opgaver, forløb og afleveringsfrister.

 

Læs mere om Min Uddannelse 

MinUddannelse er markedets mest komplette digitale læringsplatform. Den er udviklet med afsæt i det daglige samarbejde mellem elever, lærere og forældre og understøtter alle faglige arbejdsgange.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for Børn- og Uddannelsesområdet. Så er du altid opdateret med de seneste indsigter og nye løsninger til sektoren.

Tilmeld dig her