Medarbejder der taler til kollegaer ved et bord i et møde

Stramme budgetter og forventningsfulde borgere presser kommunerne til at levere bedre digitale brugeroplevelser for færre ressourcer. Det regnestykke kan kun gå op, hvis kommunerne får skabt mere systemsammenhæng i det daglige arbejde. Og systemsammenhæng, det kræver øget samarbejde på tværs af kommuner og leverandører.

De danske kommuner står midt i en digital transformation, hvor man både arbejder på at effektivisere egne arbejdsgange, og hvor man forsøger at aktivere flere data, så man kan levere en bedre borgerservice. Dette todelte fokus på effektivisering og dataunderstøttelse ligger ikke bare højt på agendaen i kommunerne; som én af de største systemleverandører til det offentlige er det også en topprioritet i KMD, fortæller Torben Mols, der er Executive Vice President i KMD.

“Vores opgave er og bliver i endnu højere grad at skabe de integrationer og den digitale sammenhæng på tværs af det kommunale systemlandskab, der gør, at det offentlige kan spare ressourcer og samtidig fortsætte med at levere digitale services i verdensklasse.”


Vores opgave er og bliver i endnu højere grad at skabe de integrationer og den digitale sammenhæng på tværs af det kommunale systemlandskab, der gør, at det offentlige kan spare ressourcer og samtidig fortsætte med at levere digitale services i verdensklasse.

Torben Mols, Executive Vice President i KMD

Borgerfokus er nødvendigt for fremtidens digitale velfærd

Selvom det ikke er nyt, så er et stramt borgerfokus ledetråden i alt, hvad KMD foretager sig indenfor udvikling og optimering af deres kommunale systemportefølje.

“Selvom vi har 98 forskellige kommuner i Danmark, deler de alle sammen det behov, at de skal have bundet deres it bedre sammen. Og det er ikke bare en gratis omgang snak. Hvis vi gerne vil bevare Danmarks internationale førerposition indenfor offentlig digitalisering – og ikke mindst de mange velfærdsgoder, der følger med den position – så skal kommunerne hjælpes til at skabe mere sammenhæng i dialogen med borgerne. Der er stadig masser af områder, hvor vi som systemleverandør kan hjælpe med at få faggrupper til at tale bedre sammen, så borgerne kan få et samlet og stærkt velfærdstilbud,” siger Torben Mols.

Slip innovationskraften fri

Derudover har KMD længe fulgt en strategi om at åbne deres løsninger mere op overfor omverdenen. Den strategi bliver der også sat endnu mere tryk på i fremtiden.
“Vi kommer til at indgå flere partnerskabsaftaler med vores kunder, hvor vi i fællesskab udvikler løsningerne og bliver klogere på systembehovene, efterhånden som hverdagens krav og behov melder sig. Vi kommer også til at åbne endnu mere op for teknologipartnere, der kan byde ind med domæneviden og nicheløsninger, der supplerer vores, og som kan sætte den kollektive innovationskraft fri,” siger Torben Mols.

Vi kommer til at indgå flere partnerskabsaftaler med vores kunder, hvor vi i fællesskab udvikler løsningerne og bliver klogere på systembehovene, efterhånden som hverdagens krav og behov melder sig. Vi kommer også til at åbne endnu mere op for teknologipartnere, der kan byde ind med domæneviden og nicheløsninger, der supplerer vores, og som kan sætte den kollektive innovationskraft fri.

Torben Mols, Executive Vice President i KMD

Nye partnerskaber viser vejen

For nylig annoncerede KMD to nye partnerskabsaftaler på KMD Nexus-platformen.

Den første med virksomheden Infoventure, som har specialiseret sig i at trække data ud af kommunale fagsystemer og påvise forbedringsmuligheder. Systemet kan eksempelvis gøre en sagsbehandler opmærksom på, at en borger skal have svar på sin henvendelse indenfor et bestemt antal dage for at være compliant med lovgivningen, eller det kan foreslå sagsbehandleren at skippe et overflødigt trin i sin arbejdsproces, hvis det er relevant.

Den anden partneraftale blev indgået med Sekoia, som er en app til plejecentre og bosteder. Sekoia understøtter personalet med bedre planlægning og kommunikation, mindsker kontortid, øger beboertid og sikrer kvaliteten i arbejdet. Med Sekoias og KMD’s styrkede samarbejde vil parterne i endnu højere grad effektivere arbejdsgangene for medarbejdere i plejesektoren.


Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her