Portræt af en ung kvindelig KMD graduate

Der var lagt op til både ansvar og indflydelse i den plan, Anne Hjulmann blev præsenteret for. Men allerede efter et år havde hun fået mere ansvar end ventet.

Brugen af IT kan skabe store forandringer til fordel for andre mennesker i det danske samfund. Det har været den afgørende drivkraft for Anne Hjulmann i KMD Graduate-programmet, som fra første færd gav hende et stort ansvar og mulighed for at påvirke hverdagen på Business-sporet.

”Jeg er ikke typen, der er til bits, bytes og decideret kodning, så min fascination i IT ligger mere i den store betydning, som IT og digitalisering har i alle aspekter af både små og store organisationer. Teknologien har stor indflydelse og kan lave radikale forandringer, og de processer er virkelig interessante,” siger Anne Hjulmann, som er kundechef og Key Account Manager på det kommunale marked i KMD.

”Det betyder også, at man i KMD ved hjælp af IT kan være med til at hjælpe medborgere i det danske samfund. I bund og grund handler vores arbejde om at understøtte kommunerne IT- og digitaliseringsmæssigt, og den vej igennem være med til at effektivisere kommunerne og ikke mindst være med til at sætte borgeren i centrum, og det er sgu en meget fed dagsorden at være en del af,,” siger hun.

Der var en klar plan, men...

Muligheden for at gøre en forskel i samfundet har Anne Hjulmann kunnet mærke fra første færd som KMD Graduate, hvor hun ved at være proaktiv har fået bygget endnu mere ansvar på.

”KMD Graduate-programmet har givet mig et enormt ansvar fra start, selv om jeg kom som nyuddannet. Man får indflydelse hurtigt, og det har været det bedste ved programmet,” siger Anne Hjulmann, som bl.a. har en cand.merc i organisation og strategi fra Aalborg Universitet og er tilknyttet KMD’s lokation i Aalborg.

”Der var en klar plan for, hvad KMD forventede af mig. Der stod for eksempel, at jeg efter et halvt år skulle være klar til at overtage en specifik kommune. Efter et år skulle jeg kunne overtage yderligere et antal kommuner – og efter to år skulle jeg kunne overtage en fuld kundeportefølje. Men allerede efter godt et år overtog jeg flere kunder end ventet. Og her efter nytår står jeg med en fuld kundeportefølje, og så har jeg fået et andet ansvarsområde også. Så det viser meget godt den indflydelse og det enorme ansvarsområde, man kan stå med som KMD Graduate,” siger Anne Hjulmann.

KMD Graduate-programmet har givet mig et enormt ansvar fra start, selv om jeg kom som nyuddannet.

Anne Hjulmann, kundechef og key account manager i KMD

Kører nu landet tyndt

Anne Hjulmann afslutter KMD Graduate-programmet senere på året, men det har længe været rollen som kundechef, der har fyldt mest i hverdagen.

”Mit arbejde består i høj grad af at sætte IT og digitalisering på agendaen ude hos kommunerne. Derudover består det af, at være ude hos vores kunder og forstå deres forretning, for som kundechef har jeg ansvaret for kontakten til de strategiske kontaktpersoner i en række jyske kommuner. Jeg har et overordnet ansvar på tværs af KMD’s forretningsområder ud mod kommunerne, hvor jeg fra helikopterperspektivet skal sikre, at vi har de rette relationer og ligeledes er koordineret på kryds og tværs i forhold til kunderne,” siger hun.

”I min rolle skal jeg jo helt overordnet være med til at sælge vores løsninger til kommunerne. Dette indbefatter relationsopbygning, rådgivning, og ligeledes at kunne forstå og adressere de behov, som kunden har, og tage dem med hjem til forretningen. Så det handler i høj grad om at skabe et godt samarbejde både internt og ude hos kunderne, for på bedst mulig vis at kunne løse vores kunder udfordringer,” siger Anne Hjulmann.

Portræt af en ung kvindelig KMD graduate

Netværket er både fagligt og socialt

Behovet for et stærkt samarbejde i en stor it-virksomhed som KMD er blevet styrket fra flere sider. Anne Hjulmann fremhæver både netværket med de andre Graduates, sin daglige leder, sin mentor og de ’buddies’, som pegede hende i de rigtige retninger fra starten.

”Netværket med de andre Graduates har i høj grad givet et rum til faglig vidensdeling udover det rent sociale, især fordi gruppen går på tværs af hele forretningen,” siger Anne Hjulmann.

”Samtidig har jeg en virkelig god leder og to formidable buddies. Jeg talte allerede med dem, før jeg reelt startede, og det gav mig en god fornemmelse af, hvad jeg kunne forvente. Men det var selvfølgelig først, da jeg blev kastet ud i det, at jeg for alvor forstod det, og der har både leder og buddies været gode sparringspartnere i forhold til at kunne løse ens opgaver, og de udfordringer som man er blevet stillet over for,” siger hun.

Som en del af programmet har alle Graduates deres egen mentor, og det fremhæver Anne Hjulmann også som et vigtigt element.

”Min mentor har været helt formidabel at tale om både faglige og personlige ting. Derudover skal man jo heller ikke glemme, at der jo selvfølgelig også nedture i sådan et forløb, fordi man bliver skubbet ud over grænsen, hvor man virkelig flytter sig. Det har både været et godt rum at reflektere i, men han har også givet mig metoder til, hvordan jeg kunne gøre ting anderledes,” siger hun.

Anne Hjulmann bliver med at køre Jylland tyndt som kundechef, når hun til september ikke længere er KMD Graduate. Til gengæld vil en række nye Graduates samtidig være klar til at starte i programmet. Der er mulighed for at søge til slutningen af april, og du kan læse mere om programmet her.