forsyning

Mange fluer med ét smæk. Et omfattende digitaliseringsprojekt med udskiftning af hele målerparken i SK Forsyning skal optimere den interne drift, styrke kunderådgivningen og udvikle nye, digitale tjenester til forbrugsvisualisering.

Udskiftningen af ca. 55.000 el-, vand- og varmemålerne i det sjællandske multiforsyningsselskab, SK Forsyning, skal ikke bare være udskiftningen af manuelle målere med elektroniske. Det skal være forsyningsselskabets indtræden på den digitale scene og overgangen til en it-drevet forsyningsforretning, hvor man stiller energidata til rådighed for kunderne på mobile platforme og via nye selvbetjeningsuniverser. Det er i kort form målsætningen bag det storstilede energiprojekt, der er i fuld gang i SK Forsyning. Nøglen til at forfølge den digitaliseringsstrategi er KMD’s integrationsplatform, som er den centrale intelligens og bindeleddet mellem de fjernaflæste målere og de systemer, der skal behandle og præsentere energidataene. Det handler kort sagt om at få aktiveret de mange data, der bliver genereret hver dag, men som indtil nu ikke er blevet anvendt til andet end forbrugsafregning.

- Med vores nye strategi kan vi bruge målerdata til driftsoptimering og bedre energirådgivning. Og så giver det os mulighed for at stille nye services til rådighed for vores kunder, siger Claus Andersen, tværorganisatorisk projektleder i SK Forsyning.

 

Med vores nye strategi kan vi bruge målerdataene til driftsoptimering og bedre energirådgivning. Og så giver det os mulighed for at stille vores nye services til rådighed for vores kunder. 

Claus Andersen, tværorganisatorisk projektleder i SK Forsyning

Forskel på dataejer og abonnent

Teknologien bag integrationsplatformen fungerer på den måde, at den holder styr på, hvilke systemer der snakker sammen. Integrationsplatformen skelner mellem de systemer, der er dataejere – Master of Records (MoR) – og de systemer, der er abonnenter. Logikken er, at abonnenten får stillet data til rådighed af dataejeren. På den måde sker der ikke duplikering af data, og der opstår ikke uoverensstemmelser mellem data.

- Som en del af projektet har vi implementeret KMD EnergyKey til validering og analyse af data, der bliver genereret af de fjernaflæste målere. KMD Easy Energy, som SK Forsyning har anvendt som afregningssystem i mange år, er MoR (Master of Record) for kundedata og data om den specifikke måler. Begge systemer udveksler data med hinanden og ved automatisk, om det enten er dataejer eller abonnent qua teknologien i integrationsplatformen, siger projekt- og udviklingskonsulent hos SK Forsyning, Kasper Binderup Sigaard.

Med integrationsplatformen kan SK Forsyning koble systemer sammen fra forskellige leverandører uden behov for systemtilpasning. Og da integrationsplatformen sikrer, at kommunikationen sker punkt-til-punkt, kan et nyt system tilføjes eller udskiftes, uden andre systemer påvirkes.

Fuldautomatiske processer

I forbindelse med projektet har SK Forsyning og deres faste KMD-konsulent brugt lang tid på at definere de processer, som SK Forsyning ønsker i forbindelse med et målerskifte. SK Forsyning har helt ned i detaljen lavet en digital drejebog for montering af en ny måler, målerdatahjemtagning, afregning, kundeflytning, nedlukning af en måler, opdatering af stamdata og så videre.

- Når vi har beskrevet vores digitale snitflader, og når vi har beskrevet vores ønskede processer for en målerudskiftning eller målerinstallation, er det nemmere og hurtigere at finde frem til den leverandør og løsning, vi har brug for. I fremtiden kommer vi til at spare meget tid på ikke længere at lave manuelle målerskift i systemet. Det bliver en fuldautomatiseret proces, siger Kasper Binderup Sigaard.

SK Forsyning har indgået kontrakter med to leverandører på levering af fjernaflæste vandmålere, varmemålere, elmålere og deres respektive datahjemtagningssystemer (AMR). Her fremhæver SK Forsyning vigtigheden af, at hvis der eksempelvis sker et kabelbrud, forsvinder målerdataene ikke. Data ligger lokalt ude i målerne i en dataopsamler, som sender dem videre, så snart det er muligt. Det er en vigtig sikkerhedsgaranti, understreger Kasper Binderup Sigaard.

Forbrugsvisualisering og alarmering

En del af perspektivet i at drive en mere digital forsyningsvirksomhed ligger blandt andet i muligheden for at præsentere flere forbrugsdata for kunderne via selvbetjeningsløsninger og brugerportaler til web og mobil. Her ser SK Forsyning et stort potentiale i værktøjet KMD EnergyKey WebTools.

- Når kunderne selv kan følge med i deres forbrug, tror vi også, at flere vil gøre en indsats for at spare lidt på energiforbruget. Derudover får de mulighed for at opdage uregelmæssigheder i deres forbrug, så skader fra eksempelvis vandlækager kan begrænses, siger Claus Andersen og forklarer, at SK Forsyning via snitfladerne i EnergyKey også har startet et samarbejde op med et boligselskab, som får stillet deres fjernvarmedata til rådighed, så de bedre kan energioptimere, ligesom Bygningsstyrelsen også modtager fjernvarmedata på én af deres installationer.

Efter et velafviklet pilotprojekt er SK Forsyning i gang med udskiftningen af de 55.000 målere og forventer, at alle udskiftninger er overstået medio 2019.

Om SK Forsyning

SK Forsyning er et multiforsyningsselskab med mere end 100 års erfaring. SK Forsyning leverer ydelser indenfor el, gas, varme, vand spildevand og gadelys. SK Forsyning er et lokalt forankret forsyningsselskab med base i Slagelse Kommune, men leverer både el og gas i hele landet.

Om integrationsplatformen

  • Camel ESB-platform
  • Fleksibel rutning og dataudveksling
  • Baseret på åbne standarder med fleksibel systemintegration

Om KMD Easy Energy

  • Brancheløsning til forbrugsafregning
  • Leveres som Software-as-a-Service (SaaS)
  • Modulopbygget funktionalitet

Læs mere om Easy Energy

Om KMD EnergyKey

  • Komplet cloud-baseret web- og mobilløsning til styring af energi- og ressourceforbrug
  • Baseret på åbne standarder med fleksibel integration til tredjepartssystemer
  • Konsolidering, validering og analyse af målerdata
  • Slutkundeportal med web- og app-adgang

Læs mere om EnergyKey

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev fra KMD Energi & Forsyning. Så er du blandt de første der modtager de seneste nyheder, indsigter og invitationer.

Tilmeld dig her