forsyning

De danske forsyningsselskaber er i fuld gang med overgangen til en it-drevet forsyningsforretning. Udskiftningen af de klassiske målere til fjernaflæste af slagsen er en oplagt mulighed for at sætte gang i den digitale rejse.

Det årlige besøg fra det lokale forsyningsselskab er i høj grad ved at være fortid. I stedet bliver målere over hele landet skiftet ud med fjernaflæste målere af alt fra el over vand og til varme, og det giver nye muligheder for forsyningsselskaberne.

I det sjællandske multiforsyningsselskab SK Forsyning skal der således skiftes cirka 55.000 el-, vand- og varmemålere. Det har ændret selskabets strategi, hvor den massive udskiftning af målere bliver startskuddet til en overgang til en it-drevet forsyningsforretning, hvor man stiller energidata til rådighed for kunderne på mobile platforme og via nye selvbetjeningsuniverser.

”Med vores nye strategi kan vi bruge målerdata til driftsoptimering og bedre energirådgivning. Og så giver det os mulighed for at stille nye services til rådighed for vores kunder,” siger Claus Andersen, som er tværorganisatorisk projektleder i SK Forsyning.

Nøglen til at forfølge den digitaliseringsstrategi er KMD’s integrationsplatform, som er den centrale intelligens og bindeleddet mellem de fjernaflæste målere og de systemer, der skal behandle og præsentere energidataene. Det handler kort sagt om at få aktiveret de mange data, der bliver genereret hver dag, men som indtil nu ikke er blevet anvendt til andet end forbrugsafregning.

Samarbejdet gør det muligt for SK Forsyning at udleve deres digitale strategi og stille mange flere data til rådighed for deres kunder via en digital drejebog. Du kan læse mere om samarbejdet her.

Seneste indsigter

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer til arrangementer fra KMD Business.

Tilmeld dig her