Regnskab, lommeregner og pen

Der var behov for at kunne løfte opgaverne lidt lettere i regnskab, bogholderi og e-skat afdelingen i Aabenraa Kommune. Med det nye Structura Ejendomsskattelån har man sikret sig et system, der med sine mange integrationer og automatisering understøtter sagsbehandlingsprocedurer og giver mulighed for mere enkle arbejdsgange.

Det var ikke fordi, at tingene ikke fungerede i regnskab, bogholderi og e-skatafdelingen i Aabenraa Kommune. Tværtimod. Men der var alligevel et ønske om at tænke fremad - i nye og mindre ressourcekrævende løsninger. Tiden kunne godt bruges bedre. Det gjaldt ikke mindst i forhold til de manuelle indtastninger hver dag – og den løbende samkøring og kontrol af data i forskellige systemer. Det betød, at man i starten af 2011 indledte en dialog med KMD om deres nye Structura Ejendomsskattelån.

"KMD er naturligvis altid i spil i en sådan sammenhæng – og vi så en lang række gode muligheder og fremtidsperspektiver i deres nye system på området. Med den høje grad af automatisering og en række nye integrerede funktioner ville vi kunne gøre den til tider noget komplicerede sagsbehandling nemmere for os selv og samtidig løfte kvaliteten af den", siger fagkoordinator, Frieda Siebert Olsen.

"Selve implementeringen, der er foregået henover foråret, er forløbet meget tilfredsstillende. Selvom nye ting per automatik kræver tilvænning – og vi er stadig i en proces - så synes jeg, at vi har en god dialog og derigennem også en god føling med det nye system og det, de nye procedurer kræver", uddyber Frieda Siebert Olsen.

Samling på sagerne

Det, der udmærker det nye KMD Structura Ejendomsskattelån, er mere end noget andet de automatiske snitflader til øvrige systemer, herunder bl.a. Structura Ejer, ESR, P-data, SKATs ejendomsvurdering og KMD Boligstøtte. Det giver sikkerhed for, at kommunen altid har tilgang til det nyeste og mest korrekte informationsgrundlag, hvad enten det handler om ejendoms- og ejeroplysninger, ejendomsvurdering, lånerammer, boligydelser mv. Der er principielt mulighed for at få styr på det hele på en gang.

Frieda Siebert Olsen siger:

"Vi er naturligt nok ikke helt spids på alle mulighederne endnu, men vi har i hvert fald haft stor glæde af det i forbindelse med de mange låneomlægninger, sønderjyderne har kastet sig ud i på det seneste. Der er blevet indfriet en del lån på meget kort tid i Aabenraa. Hvor det førhen kunne give ekstra arbejde og sved på panden, så har det nye KMD Structura Ejendomsskattelån hjulpet os til at få bedre overblik og til at komme utroligt hurtigt igennem beregningerne."

Godt videre i systemet

Tiden har endnu ikke været til at stoppe op og måle konkrete gevinster eller resultater af det nye system, siger Frieda Siebert Olsen, der i samme ombæring ser frem til, at KMD skynder sig lidt med nye faciliteter og funktioner. Bl.a. omkring tinglysning og tingbogsattester.

"Der er ikke noget, der er fuldstændig perfekt første gang, men jeg er helt sikker på, at KMD Structura Ejendomsskattelån på sigt kommer til at spare os for rigtig meget bøvl. Vi formår at overskue flere ting på en gang. Og så er det bestemt også værd at tænke over, at det er et system, der er så brugervenligt, at nye medarbejdere nemt og hurtigt kan finde ud af det."

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Løn, HR & Økonomi.

Tilmeld dig her