Arkitektur

Struer Kommune har som en af de første kommuner i landet fået implementeret KMD Nexus’ seneste modul.

VUM 2.0 og FFB på plads i Struer Kommune

Struer Kommune sprang den første version af VUM over, da de fik KMD Nexus på socialområdet i 2018. De vidste, at det nye modul med VUM 2.0 og understøttelse af FFB var på vej. Systemadministrator Rikke Hede Thomassen fortæller, at det er en beslutning, de er meget tilfredse med i dag.   

Det forventede vi – og det fik vi

Ledelsen i Struer Kommune valgte at investere i VUM 2.0 for at sætte de rigtige rammer for gode udredninger, klare overblik over kommunens sager og mere kvalificerede afgørelser. Og selvfølgelig også for at leve op til KL og Socialstyrelsens oplæg om overblik over effekter og borgeres progression. 

I dag står kommunen med en løsning, hvor Rikke Hede Thomassen vurderer, at kommunen et godt stykke af vejen har fået de systemmæssige rammer, de forventede. Og hun vurderer, at medarbejdernes træfsikkerhed i forhold til at score borgeres funktionsevner korrekt er et meget konkret resultat: 

"Den nye funktionalitet og det nye overblik gør det tydeligt for vores brugere, hvilket undertema de klikker ind i, hvilke aktiviteter der hører til – det gør scoring af funktionsevnen nemmere."

Den løbende udvikling gør, at Rikke Hede Thomassen venter, at der stadig kommer forbedringer af systemet.

Den nye funktionalitet og det nye overblik gør det tydeligt for vores brugere, hvilket undertema de klikker ind i, hvilke aktiviteter der hører til – det gør scoring af funktionsevnen nemmere.

Rikke Hede Thomassen, Systemadminitsrator, Struer Kommune

Nu er det også en succes for kommunens slutbrugere

Hvis Rikke Hede Thomassen skal give andre kommuner, der står over for implementering af nye systemer, ét godt råd, så er det ikke at underkende, at it-ændringer er rigtig, rigtig svære for slutbrugerne.

"Da jeg meldte, at vi skulle ændre opsætning og brugerflade, var slutbrugerne bekymrede for, hvordan ændringen ville påvirke deres hverdag. De vidste, hvad de havde, ikke hvad de ville få. At en lille knap flytter fra skærmens venstre side til skærmens højre side – det kan virke uoverskueligt i en travl hverdag."

Heldigvis fortæller Rikke Hede Thomassen videre, at de første brugere – der har anvendt systemet i to måneder – synes, at deres arbejdsgange er blevet nemmere og mere overskuelige.

Tilbudsmedarbejderne er glade for det gode overblik, og sagsbehandlerne ser systemet som intuitivt, smart og lækkert. At hun som systemadministrator har kunnet rydde grundigt op i de lokale brugeres grænseflade, har været med til at skabe den succes.

God udrulning, trods corona

Struer Kommune og KMD indledte samarbejdet om VUM 2.0 og FFB i oktober 2020. Desværre forhindrede corona fysiske møder, og dem savnede Rikke Hede Thomassen. Det er rart at se hinanden i øjnene, mens man bygger broer. Men Gitte Bram Grønnegaard var projektleder hos KMD, og sammen fik de tingene til at gå op. Selve implementeringen startede den 11. maj i år.

Særligt at være pionér

Fra begyndelsen besluttede Struer Kommune, at de ville gå over til enkeltsagsprincippet – med ét forløb til hver paragraf. Kommunen har nu 25 forløb. Rikke Hede Thomassen fortæller:

"Vi indledte med at tale med jurister og arkiveringsansvarlige, så vi kunne stille krav om at få indrettet opsætningen, så den imødekom enkeltsagsprincippet. Her ville vi noget, der ikke lå i den oprindelige implementering, og den udfordring tog vi op sammen med KMD. Man kan sige, at vi sammen med KMD lagde skinnerne, mens vi kørte."

Hvor selve implementeringen af VUM 2.0 var forholdsvis enkel, var denne tilpasningsdel mere udfordrende. På det område var Struer Kommune at sammenligne med en pilotkommune, hvor der var stor sparring mellem kommunen og KMD. Struers customer succes manager hos KMD, Ole Kimose, var kommunens kontaktperson gennem forløbet. 

Hans Nymann, der er produktmanager for KMD Nexus VUM 2.0/FFB var den, der løb, når Struer Kommunes tilpasningsønsker mødte tekniske forhindringer. Hans Nymann er virkelig glad for det samarbejde, der har været mellem Struer Kommune om KMD. Han fortæller, at Struer har været gode til at stille krav, og tingene nu er løst godt.

Man kan sige, at vi sammen med KMD lagde skinnerne, mens vi kørte.

Rikke Hede Thomassen, Systemadminitsrator, Struer Kommune

Et meget veludviklet modul er klar til at støtte landets kommuner i VUM 2.0/FFB  

"Med det nye modul til KMD Nexus har vi systemunderstøttet arbejdsgangene og metodeapparatet i VUM 2.0 og FFB, så samarbejdet mellem myndigheder og den udførende instans bliver styrket, og så den enkelte sagsbehandler kan arbejde lovmedholdeligt med sine opgaver. Det nye modul guider sagsbehandlerne og medarbejderne på de sociale tilbud gennem den faglige metodes syv faser på en struktureret måde, så de ikke skal bruge energi på at huske, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det, hvad de skal registrere og så videre."

fortæller Hans Nymann, senior product manager, videre. Og han fortsætter: 

"Vi glæder os til at hjælpe mange flere kommuner med VUM 2.0/FFB. Stille, roligt og ordentligt, så alle er klar, når metoden bliver lovpligtig fra 2025."

Det nye modul guider sagsbehandlerne og medarbejderne på de sociale tilbud gennem den faglige metodes syv faser på en struktureret måde, så de ikke skal bruge energi på at huske, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det, hvad de skal registrere og så videre.

Hans Nymann, Senior Product Manager, KMD Nexus VUM 2.0/FFB

Fakta om VUM 2.0 og FFB

KMD har i 2021 lanceret ny funktionalitet i KMD Nexus, som systemunderstøtter VUM 2.0 og FFB til det socialfaglige område. Udover basisfunktionaliteten er der i udviklingen af den nye løsning lagt særlig vægt på at skabe en intuitiv brugeroplevelse, der giver sagsbehandlere og medarbejdere på sociale tilbud et godt overblik og en nemmere hverdag.

Med den udvikling er KMD Nexus-platformen en af landets eneste it-løsninger, som understøtter Socialstyrelsens opdatering af VUM 2.0 samt KL’s projekt om Fælles Faglige Begreber (FFB) til det specialiserede socialområde. Dermed er det en realitet, at KMD Nexus leverer en veludbygget platform til kommunernes arbejde på såvel sundheds-, omsorgs- og socialområdet.

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her