Billede af kvinde foran skærm

Vi taler syv gange hurtigere, end vi kan taste, når vi fx skal registrere og dokumentere. Det gør talegenkendelse til et værktøj, der på kort tid kan give store gevinster på tværs af både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi har i årevis kommunikeret med computere, it-systemer og elektroniske devices ved hjælp af tastaturer og andre fysiske enheder. Men talegenkendelse er i kraftig vækst, og det er der én helt særlig grund til: Vi taler hurtigere, end vi taster.

Det kan selvfølgelig være praktisk, at man derhjemme kan tale til sin elektroniske assistent og spørge om vejret i morgen. Men det er især i private virksomheder og offentlige myndigheder, at talegenkendelse har potentiale til at effektivisere arbejdsgange, øge kvaliteten i fx dokumentation eller forbedre ergonomien for medarbejderne. Det fremgår af et nyt whitepaper om talegenkendelse, som KMD netop har publiceret.

Der er mange grunde til, at talegenkendelse for alvor rykker i disse år. Kravene til både øget hastighed og effektivisering stiger, og det er derfor oplagt overalt i samfundet at lede efter værktøjer, der kan matche de krav. Her har talegenkendelse opnået et teknisk niveau, som kan give mærkbare besparelser, når det gælder både tid og kvalitet.

Kunstig intelligens løfter talegenkendelse

For ti år siden kunne de bedste teknologier genkende 60-70% af de talte sætninger. I dag kan en trænet bruger af talegenkendelse nå helt op på 96-97%, fordi teknologien er blevet meget bedre til at forstå, hvad der bliver sagt, hvordan tingene bliver sagt og i hvilken kontekst. Kunstig intelligens betyder desuden, at udnyttelsen af talegenkendelse kan nå nye højder.

Samtidig bliver der udviklet flere domæneordbøger, som understøtter nye fagsystemer, så talesoftwaren kan forstå mere og mere teknisk tunge sætninger og kan integreres direkte ind i flere af medarbejdernes systemer. Endelig er det i dag muligt for mere mobile medarbejdere at bruge værktøjerne via fx tablets, mens de fx er i transport fra kunde til kunde.

Talegenkendelse er simpelthen blevet en moden og gennemtestet teknologi, som giver tydelige gevinster på tværs af organisationerne. Tal i KMD’s whitepaper viser fx, at en almindelig bruger kan indtale tekst op til syv gange hurtigere, end man kan taste, så man mange steder kan halvere tiden til dokumentation med talegenkendelse.

For ti år siden kunne de bedste teknologier genkende 60-70% af de talte sætninger. I dag kan en trænet bruger af talegenkendelse nå helt op på 96-97%

Kommuner mærker løftet kvalitet

Teknologien bliver da også allerede bragt i stor stil rundt i fx de danske kommuner. Her viser en undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen, at mange kommuner har løftet kvaliteten i deres sagsbehandling og oplever en hurtigere ajourføring af sagsakter og en øget præcision i dokumentationen ved hjælp af talegenkendelse.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne kan se et væsentligt potentiale for at frigøre flere ressourcer på grund af den effektivisering og øgede hastighed, som taleteknologien kan bidrage med.

Investeringen betaler hurtigt sig selv

Det aktuelle whitepaper udpeger både kendte opgaver og områder, der kan effektiviseres ved hjælp af talegenkendelsesteknologi, men understreger også at der løbende kommer nye områder, hvor teknologien har et stort potentiale i fremtiden.

Blandt de kendte opgaver er der fx store muligheder for forbedringer for medarbejdere, der har mange registrerings, dokumentations- og journaliseringsopgaver. Faktisk vil en investering i talegenkendelse betale sig selv, hvis man bruger en time eller mere om dagen på registrering.

I mange kommuner er talegenkendelse allerede en kendt teknologi inden for fx sundhedsvæsenet, pleje, omsorg, skole, uddannelse, læring, jobcentre, ydelsescentre og alle former for tilsynsopgaver.

Men udviklingen har som sagt også gjort det muligt for medarbejdere, som bevæger sig fra sted til sted at udnytte teknologien til at registrere og dokumentere opgaver på farten. Samtidig kan områder som politi, jura og finanssektoren også opnå besparelser på administrative opgaver og workflows ved i fremtiden at lade medarbejderne tale til deres it-løsninger.

I det nye whitepaper om talegenkendelse kan du også få mere at vide om sikkerheden i teknologien og læse om KMD Talegenkendelse, som fås i varianter, der understøtter sprogbrugen i henholdsvis kommune, region og stat. Der er også gode tips til en succesfuld udnyttelse af talegenkendelse, ligesom der rundes af med en procesmodel for implementering, forankring og post-implementering af et forandringsprojekt om talegenkendelse. Det nye whitepaper kan downloades her.