Billede af en gammel radio

Vi taler hurtigere, end vi skriver – og i Frederikshavn har man siden 2013 talt sig til både økonomiske besparelser, en højere kvalitet i dokumentationen og fysiske aflastninger for medarbejderne.

I jagten på besparelser besluttede Frederikshavn Kommune i 2013 at satse på talegenkendelse som et middel til at forbedre økonomien. Det var en direkte ledelsesbeslutning at satse benhårdt på talegenkendelsen. Målet var at få medarbejderne til at arbejde smartere i hverdagen – og tre år senere kan man konstatere, at det mål er blevet opfyldt.

Selv når alle investeringer i medarbejdere og arbejdstid er indregnet, er Frederikshavn Kommunes business case i dag positiv. Det fortæller Jens Wolsing, som er projektleder i Frederikshavn Kommunes Center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi.

”Vi ser de største gevinster der, hvor dokumentationskravet er stort. Men økonomien er ikke det eneste, der går i plus,” siger Jens Wolsing og forklarer, at medarbejdere med nakke- eller håndledsskader er blevet aflastet. Derudover oplever man en højere kvalitet i dokumentationen.

”Vi ved jo godt, at vi kan have en tendens til at skrive på en måde, som vi finder helt indlysende, men som borgeren ikke altid forstår. Det kan talegenkendelse også hjælpe på,” siger Jens Wolsing.

Talegenkendelse er en god hjælp til vores medarbejdere, der stadig skal lave mere med færre ressourcer

Jens Wolsing, projektleder i Frederikshavn Kommunes Center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi

Autotekster giver borgerne bedre kommunikation
Et af de succesfulde værktøjer handler om autotekster. Det betyder, at medarbejderne kan undgå at formulere fx lovhenvisninger, tilsagn og afslag på en ny måde hver gang – med risiko for, at den svær at forstå. Autoteksterne har man til gengæld gennemgået grundigt på forhånd, så de både er klare og lette at forstå. Rent praktisk kan medarbejderne hente autoteksterne ind ved hjælp af en kort stemmekommando – og der kommer flere og flere af dem, efterhånden som medarbejderne udvikler nye autotekster og deler dem med deres kolleger.

”Talegenkendelse er en god hjælp til vores medarbejdere, der stadig skal lave mere med færre ressourcer,” fastslår Jens Wolsing.

Du kan læse mere om Frederikshavn Kommunes succes med talegenkendelse i et nyt whitepaper, som KMD har lanceret. I det nye whitepaper kan du også få mere at vide om sikkerheden i teknologien og læse om KMD Talegenkendelse, som fås i varianter, der understøtter sprogbrugen i henholdsvis kommune, region og stat. Det nye whitepaper kan downloades her.