Sammenhængende borgerforløb med KMD Nova Link

KMD Nova Link er en række løsninger, som kommunen kan anvende til tværfagligt samarbejde i forbindelse med de af kommunernes borgere, der er længst fra at være selvhjulpne og selvforsørgende.

Et stort potentiale bliver tabt på gulvet, hver gang en borger med et komplekst sagsforløb føler sig svigtet af det system, som er sat i verden for at hjælpe dem videre i livet. Uagtet om borgerens følelse er berettiget eller ej, er det kommunens opgave og ansvar at møde borgerne i øjenhøjde og præsentere dem for de bedste løsninger på deres udfordringer. Disse løsninger skal udvikles og implementeres i fællesskab på tværs af kommunens mange fagpersoner, som det er blevet afspejlet i den nye lovgivning og forskning på området. Sammenhængende indsatser sætter borgeren for bordenden af sit eget liv, styrker kvaliteten af fagpersonernes tværgående arbejde og smitter positivt af på kommunens økonomi.

Dette white paper sætter indledsningsvist spot på, hvad visionen bag en sammenhængende indsats er, og hvor langt det politiske system i Danmark er kommet i forhold til at realisere disse visioner. White paperet behandler derefter både typiske udfordringer og gevinster forbundet med at arbejde mere tværgående. Afslutningsvis fortæller Haderslev Kommune om deres helhedsorienterede indsatser, hvorefter white paperet runder af med fem konkrete råd til, hvordan kommuner kommer godt i gang med at skabe mere sammenhæng.

Seneste indsigter

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra den offentlige sektor direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her