Kvinder og mænd sidder i mødelokale og taler sammen i møde

Vallensbæk Kommune har taget Aftaleadministration et nyt KMD Opus Debitor modul i brug.

Modulet registrerer selv tilbagebetalingspligtige krav fra kontanthjælpssystemet, og beregner automatisk hvor meget kontanthjælpsmodtagere skal betale tilbage, når de igen er tilbage i job. Det nye modul letter kommunens daglige arbejde og frigiver tid, så det er muligt at bruge ressourcerne på faglig sagsbehandling frem for rutineprægede beregningsopgaver.

Det kører jo bare - så et eller andet sted tænker man jo ikke så meget over det i hverdagen. Systemet er blevet mere effektivt og hjælper os med at få fulgt op på flere sager.

Stine Buch, økonomifaglig konsulent i Vallensbæk Kommune.

Tidligere mere manuelt, rutinepræget arbejde

I marts 2018, blev KMD Opus Debitor, Aftaleadministration implementeret hos Vallensbæk Kommune. Modulet udregner størrelsen af tilbagebetalingsbeløbet på tilbagebetalingspligtige krav. Når en borger modtager et kontanthjælpsbidrag, var det tidligere nødvendigt manuelt at oprette en sag og beregne, hvor meget borgeren skulle betale tilbage, eller om beløbet skulle henlægges til senere behandling. Sagsbehandlerne sendte faktura og rykkere ud manuelt, og fastsatte aftaler om tilbagebetaling når borgere ikke betalte rettidigt. Alt dette foregår nu automatisk.

Korrekte tal og overholdte lovkrav

Kommunerne er forpligtet til at fastsætte tilbagebetaling af kontanthjælp, hvor det er muligt, og i Vallensbæk Kommune hjælper Aftaleadministration til at sikre dette.

Lovkravet om tilbagebetaling er fulgt af en kompleks udregningsmodel for, hvor meget borgere skal tilbagebetale. Modellen bygger på borgerens indtægt, og på om borgeren er forsørger.

Lea Sauffaus, økonomifaglig konsulent i Vallensbæk Kommune, fortæller:

- Systemet laver alt arbejdet i forhold til beregninger. Vi skal ikke ind i forskellige programmer og hente data for at lave beregningen selv. Det er en stor lettelse at systemet nu klarer det hele samtidig med, at vi kan se beregningsgrundlaget måned for måned.

Vallensbæk Kommune har opsat deres rykkerprocedure sådan, at hvis borgeren ikke betaler rettidigt, så lægger modulet automatisk en fastsættelse om tilbagebetaling ind i systemet og sørger for næste skridt.

Vi skal ikke gøre noget manuelt mere og det er en kæmpe hjælp i dagligdagen, tilføjer Lea Sauffaus.

Faktaboks

KMD Opus Debitor, Aftaleadministration

Aftaleadministration er et modul til KMD Opus. Modulet er en robot, der automatisk fastsætter og håndterer tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Indkomstoplysninger, samt oplysninger om forsørgerpligt bliver indhentet automatisk og danner baggrund for beregning af tabeltræk. Når man opretter og genberegner en fastsættelse, danner systemet en afgørelse automatisk og sender besked til borger. Afgørelsen indeholder de informationer, som afgørelsen er truffet på baggrund af. Hvis en fastsættelse ikke bliver betalt, opdaterer modulet forældelsesdatoen på kravet inden, det bliver oversendt til inddrivelse ved det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed (RIM).

  • Automatisk oprettelse af fastsættelse på baggrund af tabeltræk
  • Automatisk udsendelse af breve til borger vedrørende afgørelse
  • Automatisk overvågning af indkomstændringer
  • Automatisk genberegning af fastsættelser
  • Automatisk lukning af fastsættelse og overdragelse til inddrivelse ved brud på fastsættelse
  • Automatisk opdatering af forældelsesdato ved brud
  • Advisering ved sager der kræver manuel håndtering
  • Journalisering af diverse hændelser

 

Læs mere om KMD Opus Debitor

KMD Opus Debitor understøtter alle de centrale opkrævningsprocesser digitalt, så jeres medarbejdere kan koncentrere sig om selve sagsbehandlingen. 

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer for kommuner og regioner direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her