Undgå lang registreringstid og stavefejl med KMD Talegenkendelse

Telesundhed kan bruges af mange forskellige fagområder og hjælpe med effektivisering af arbejdsopgaver. De seneste år har særligt regionerne arbejdet med teknologien. Men telesundhed giver også kommunerne muligheder for at arbejde anderledes. Horsens Kommune har udbredt brugen af online videomøder til flere forskellige afdelinger i kommunen. Læs med og få indsigt og inspiration til at arbejde med telesundhed i din kommune.

Rådgivning og vejledning til borgere sker oftest i borgernes egne hjem, hvor de får besøg af kommunens specialvejledere. Men flere kommuner begynder at mødes med borgerne online via videomøder over nettet.

Horsens Kommune er langt fremme i brugen af online vejledning med KMD’s borgerplatform KMD Viva, og har siden 2011 arbejdet med teknologien. I dag er der cirka 160 borgere i kommunen, som har videosamtaler med deres vejledere.

Det er særligt i specialvejledningen og på misbrugsområdet, at de fagprofessionelle medarbejdere afholder videomøder med borgerne frem for et fysisk møde hos borgeren. Det kan være borgere med funktionsnedsættelser eller borgere med alkoholproblemer, som får rådgivning med deres vejledere via videomøder over nettet.

Vi har stillet fem spørgsmål til Anna Louise Andresen, implementeringskonsulent i afdelingen Kommunikations og Teknologi i Horsens Kommune, og Cate Kristiansen, som er driftschef i afdelingen Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte i Horsens Kommune.

Hvorfor arbejder I med virtuel rådgivning og vejledning i Horsens Kommune?

Cate Kristiansen: - Vi tænkte, at mange af vores borgere kunne få en kortvarig støtte til nogle mindre problemer, hvor de måske ikke havde behov for, at vi kom ud til dem i en hel time, som vi generelt gør, men hvor et kvarters støtte til nogle ting ville være en bedre service.

Vi har hele tiden kunnet yde rådgivning og vejledning over telefonen, men med video får vi øjenkontakt med borgerne, og det betyder rigtig meget både for medarbejderen og borgeren. Borgerne kan også vise os nogle dokumenter eller breve, de gerne vil have læst op, som de har brug for hjælp til at forstå, som vi så kan læse på skærmen og give dem noget sparring på.

Hos nogle borgere kan videomødet være et supplement, men på sigt kan det også være en erstatning af de fysiske besøg. På den måde kan vi stille og roligt gøre borgerne mere selvstændige. Vi bruger det også til at guide borgerne, hvis de eksempelvis har brug for hjælp uden for hjemmet via smartphones, så der er et stort potentiale. Det er helt klart fremtiden at yde service på den måde.

Hvilke fordele og udfordringer giver det kommunen at bruge videomøder med borgerne?

Anna Louise Andresen: - Tilbagemeldingerne fra vejlederne er, at antallet af kontakter i løbet af en uge giver god mening for en stor del af borgerne. I stedet for at mødes én gang om ugen, så kan det være, at de mødes hver dag som videomøde i 10 minutter. Det kan lade sig gøre, fordi vi ikke har transporttid.

Specialevejlederne melder tilbage, at de oplever at kunne levere et højere serviceniveau med de flere kontakter om ugen. Der er også færre aflysninger fra vejleder og borgers side. Borgerne melder også tilbage, at de føler, at det giver dem et øget ansvar og selvstændighed, og så er det mindre grænseoverskridende med et videomøde, frem for at mødet bliver afholdt i deres hjem.

For medarbejderne har udfordringen ligget i, at de skal tænke på en ny måde, fordi de skal ind og definere deres roller og opgaver på ny og se mulighederne i det. Det kan være udfordrende, når man har gjort tingene på samme måde igennem mange år.

I stedet for at mødes én gang om ugen, så kan det være, at de mødes hver dag som videomøde i 10 minutter. Det kan lade sig gøre, fordi vi ikke har transporttid.

Anna Louise Andresen, implementeringskonsulent i afdelingen Kommunikations og Teknologi i Horsens Kommune

Hvad er borgernes tilbagemeldinger på at afholde møder over nettet?

Anna Louise Andresen: - Vores overordnede billede er, at borgerne gerne vil videomøderne. Nogle bruger videomøderne som supplement til de fysiske møder, mens andre vælger kun at mødes med os over nettet. Og det er særligt her, at de fagprofessionelle medarbejderes faglighed er vigtigt til at kunne vurdere, hvordan møderne bedst fungerer.

Hvorfor har I valgt at udbrede brugen af den virtuelle vejledning?

Cate Kristiansen: - Vi startede med at bruge teknologien hos de borgere, som vi yder støtte til i eget hjem. Men der er også mange andre borgere, som vi også mere eller mindre har en sporadisk kontakt til. Og der giver det rigtig god mening at kunne mødes i et videomøde. Mange af de unge, vi arbejder med i andre projekter, er også begyndt at tage løsningen i brug.

Hvad er jeres visioner for området?

Cate Kristiansen: - Vi har en vision om, at borgeren skal leve så selvstændigt som muligt, og vi skal støtte borgerne bedst muligt men for færrest ressourcer. Med de penge vi har nu og i fremtiden, skal vi kunne servicere og supportere dem i de behov, de har. På den måde er online videomøder en god teknologi, fordi det eksempelvis sparer os transporttid. Når man mødes i et videomøde, er man oftest mere målrettet og klar til mødet og rådgivningen. Online videomøder er én af vejene til at blive ved med at have et tilbud til mange af vores borgere for færre penge.

Når man mødes i et videomøde, er man oftest mere målrettet og klar til mødet og rådgivningen. Online videomøder er én af vejene til at blive ved med at have et tilbud til mange af vores borgere for færre penge.

Cate Kristiansen, driftschef i afdelingen Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte i Horsens Kommune

Om KMD Viva

  • Er en digital internetbaseret platform, der samler alle kommunens digitale serviceydelser til borgerne. Det er alt fra virtuelle genoptræningsforløb, hvor borgeren får sine instruktioner via video, til online samtaler i forbindelse med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Platformen giver hver borger en samlet indgang til sine visiterede digitale ydelser og kommunikationen om dem. KMD Viva guider eksempelvis borgeren gennem sine aktiviteter med en kalenderfunktion og beskedservice. Der er også mulighed for videosamtaler, distribution af videoer og indtastning af målinger
  • Udover KMD Viva er det også muligt at arbejde med KMD Viva monitorering, der giver mulighed for automatisk at opsamle borgerens sundhedsdata, så behandleren kan se borgerens aktuelle sundhedsdata under en videosamtale. Løsningen bliver på nuværende tidspunkt brugt til KOL- og hjertepatienter
  • I dag bruger 13 kommuner og tre hospitaler KMD Viva

Vil du vide mere?

Niels Bjerring Bækholm

Niels Bækholm

Sales Manager, Energy & Utility Sales

Send besked

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra social- og sundhedssektoren direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her