Webinar: Få et klimafagligt grundlag for beregning af jeres CO2-udledning

Få indsigt i, hvordan digitale, datadrevne løsninger understøtter bæredygtighedsagendaen ved målrettet at understøtte virksomheder og organisationer i at skubbe den grønne omstilling fremad. Til webinaret kan du få indsigt i, hvordan CO2-regnskabet for scope 1, 2 og 3 kan automatiseres, hvordan I kan udnytte KMD’s virkemiddelberegner til at understøtte det klimastrategiske arbejde, samt hvordan I kan beregne jeres score for bæredygtighed på indkøb.

Program:

  • Introduktion, v. Mathias Aagaard, KMD
  • Projekterne – De nye værktøjer og løsninger, v. Sik Cambon Jensen, KMD
  • Klimafagligt grundlag for beregning af co2-udledning og bæredygtighed generelt, v. Christina Rud Wenneberg, Viegand Maagøe
  • Status på udvikling af de nye løsninger, v. Annette Hørning, KMD
  • Næste bæredygtig skridt, v. alle
  • Spørgerunde, v. alle

Få adgang til webinaret